Prijem faksa pomoću programa Windows faks i skener

Da biste mogli da primite faks, računar mora biti povezan sa faks modemom ili faks serverom. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje računara za slanje i prijem faksova.

Ako koristite faks modem, imate nekoliko opcija za prijem faksova pomoću programa Windows faks i skener. Faks server automatski isporučuje faksove u prijemno poštansko sanduče.

Prikaži sve

Automatski prijem faksova

Ako odaberete da automatski primate faksove, modem će odgovarati na sve dolazne pozive. Da biste odgovorili na standardni telefonski poziv, moraćete da podignete slušalicu pre nego što modem odgovori na poziv.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
 2. Da biste koristili prikaz „Faks“, u dnu levog okna kliknite na dugme Faks.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke faksa. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Izaberite karticu Opšti podaci, a zatim u okviru Opcije slanja/prijema, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređaju da prima faks pozive.

 5. Izaberite stavku Automatski odgovori nakon X zvona, izaberite koliko puta želite da telefon zvoni pre nego što modem odgovori, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Opcija menija Postavke faksa ne postoji u sistemu Windows Server 2008.

Ručni prijem faksova

Ako niste podesili automatski prijem faksova, Windows vas obaveštava tokom svakog dolaznog poziva. Da biste odgovorili na poziv kao na faks:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
 2. Da biste koristili prikaz „Faks“, u dnu levog okna kliknite na dugme Faks.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Primi faks odmah. Praćenje statusa faksa prikazuje tok prijema faksa.

Automatsko čuvanje kopije svakog faksa koji primite

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
 2. Da biste koristili prikaz „Faks“, u dnu levog okna kliknite na dugme Faks.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke faksa. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim kliknite na dugme Više opcija.

 5. U okviru Kada je faks primljen, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj kopiju u, a zatim potražite fasciklu u kojoj želite da sačuvate kopije.

 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Opcija menija Postavke faksa ne postoji u sistemu Windows Server 2008.

Saveti

 • Da biste pregledali faks u prijemnom poštanskom sandučetu, kliknite na njega. U oknu za pregled prikazuje se prva stranica faksa.

 • Da biste otvorili faks u prijemnom poštanskom sandučetu, kliknite dvaput na njega.

 • Da bi prikaz faksa bio veći ili manji, u meniju Prikaz izaberite stavku Zumiraj, a zatim odaberite opciju.