Podešavanje opcija snimanja u aplikaciji Windows Media Center

Možete prilagoditi način na koji se snimaju TV emisije u aplikaciji Windows Media Center. Na primer, možete dati prioritet određenim snimcima u odnosu na druge ili promeniti kvalitet snimka za buduće snimke.

Ako niste sigurni kako da počnete sa korišćenjem aplikacije Media Center za snimanje TV programa na računaru, pogledajte članak Snimanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center.

Ako imate problema sa gledanjem ili snimanjem TV emisija, pogledajte članke Zašto se TV emisija nije snimila u aplikaciji Windows Media Center? i Gledanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Promena lokacije na kojoj Media Center snima TV emisije

Pri snimanju TV emisija Media Center skladišti datoteku na primarnom čvrstom disku u fascikli „Javni snimljeni TV sadržaj“ (obično na lokaciji C:\Users\Public\Recorded TV). Ako na računaru imate instaliran drugi čvrsti disk ili spoljni uređaj za skladištenje, možete promeniti lokaciju na kojoj Media Center skladišti snimljene TV emisije.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku Snimač, a zatim izaberite stavku Skladište snimača.

 3. U okviru Snimanje na disk jedinicu, kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste odabrali novu disk jedinicu na kojoj će Media Center čuvati snimljene TV emisije. (Ako druge disk jedinice nisu instalirane na računar ili povezane sa njim, ova dugmad će biti nedostupna.)
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Saveti

 • Ako niste sigurni koliko slobodnog prostora ima na određenoj disk jedinici, izaberite je, a zatim pre čuvanja proverite grafikon u okviru stavke Ukupno vreme snimanja.

 • Da biste ograničili količinu prostora na čvrstom disku koju će Media Center moći da koristi za snimanje emisija, promenite postavku Maksimalno ograničenje TV sadržaja u manji broj.

Promena fascikli u kojima Media Center prati snimljene TV emisije

Iako Media Center odjednom može snimati TV emisije samo na jednoj lokaciji, može na više lokacija pratiti snimljeni sadržaj. To može biti korisno ako snimate mnogo TV emisija i želite da neke od njih uskladištite na drugoj lokaciji.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi) i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku Snimač, a zatim izaberite stavku Biblioteke medija.

 3. Izaberite opciju Dodaj fascikle u biblioteku, a zatim pratite uputstva da biste odabrali novu željenu fasciklu (ili fascikle) u kojima će Media Center pratiti snimljene TV emisije.

  Više informacija potražite u članku Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center.

Kontrolisanje slučajeva u kojima se emisije automatski brišu

Možete promeniti podrazumevane postavke koje određuju kada se snimljene TV emisije automatski brišu.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi) i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, izaberite stavku Snimač, a zatim izaberite stavku Podrazumevane postavke snimanja.

 3. U okviru stavke Zadrži izaberite neku od sledećih opcija:

  • Dok ne bude potreban prostor: automatski briše snimke da bi napravio mesto za nove.

  • 1 sedmicu: automatski briše snimak jednu sedmicu nakon što je snimljen.

  • Dok ne pogledam: automatski briše snimak nakon što završite sa njegovim gledanjem.

  • Dok ne izbrišem: ne briše snimke automatski.

 4. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).

Promena vremena početka i završetka snimka

Media Center podrazumevano započinje snimanje emisije dva minuta pre isplaniranog vremena i prekida snimanje tri minuta nakon isplaniranog vremena. Ove postavke možete promeniti da biste obezbedili dodatno vreme na početku i na kraju.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi) i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku TV, zatim stavku Snimač i kliknite na dugme Podrazumevane postavke snimanja.

 3. Uradite sledeće:

  • U okviru Počni kada bude moguće kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste odabrali vreme početka snimanja.
  • U okviru Zaustavi kada bude moguće, kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste odabrali vreme završetka snimanja.
 4. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).

Promena opcija za snimanje serije

Kada isplanirate snimanje TV serije, Media Center će automatski snimati epizode na osnovu opcija koje ste na tom mestu podesili.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi) i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Media Center pomerite se do stavke Tasks (Zadaci), izaberite stavku Settings (Postavke), stavku TV, zatim stavku Recorder (Snimač) i kliknite na dugme Recording Defaults (Podrazumevane postavke snimanja).

 3. Pomerite se nadole do odeljka Podrazum. postavke snimanja serija.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • U okviru Tip emisije kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste snimili samo nove epizode, reprize ili epizode uživo.
  • U okviru Kanali kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste snimili emisije u ovoj grupi na bilo kom kanalu ili samo na određenom kanalu.
  • U okviru Vreme emitovanja kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste snimili emisije u ovoj grupi u bilo koje vreme ili samo u određeno vreme.
  • U okviru stavke Zadrži do odaberite koliko snimaka ove serije treba da se zadrži pre nego što se starije epizode automatski izbrišu.

 5. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).

Napomene

 • Kada snimite TV emisiju ili film, oni se čuvaju kao Windows Recorded TV Show datoteka sa oznakom tipa datoteke .wtv. Informacije o konvertovanju .wtv datoteka u .dvr-ms (stariji tip datoteka koji su koristile prethodne verzije aplikacije Media Center) potražite u članku Konvertovanje datoteke snimljenog TV programa (.wtv) u stariji format.

 • Potreban je analogni ili digitalni TV tjuner da biste u aplikaciji Windows Media Center reprodukovali i snimali televiziju uživo. Ako uz računar niste dobili TV tjuner, možda ćete moći da ga dodate. Više informacija o nabavci TV tjunera potražite u članku Pronađite pomoć za TV tjuner ili se obratite proizvođaču računara.