Funkcija „Roditeljski nadzor“ nije dostupna ukoliko je računar povezan sa domenom.

Možete koristiti funkciju „Roditeljski nadzor“ da biste upravljali načinom na koji deca koriste računar. Na primer, možete postaviti ograničenja za časove kada deca mogu koristiti računar, igre koje mogu igrati i programe koje mogu pokrenuti.

Kada funkcija „Roditeljski nadzor“ blokira pristup igri ili programu, prikazuje se obaveštenje da je program blokiran. Dete može kliknuti na vezu u obaveštenju da bi zahtevalo dozvolu da pristupi igri ili programu. Možete dozvoliti pristup unošenjem informacija o nalogu.

Da biste podesili funkciju „Roditeljski nadzor“ za dete, biće vam potreban vlastiti korisnički nalog administratora. Pre nego što počnete, uverite se da svako dete za koje želite da podesite funkciju „Roditeljski nadzor“ ima standardni korisnički nalog. Funkcija „Roditeljski nadzor“ može se primeniti samo na standardni korisnički nalog. Više informacija o korisničkim nalozima i njihovom podešavanju potražite u odeljku Šta je korisnički nalog?

Pored kontrola koje Windows obezbeđuje, od posebnog dobavljača usluge možete da instalirate dodatne kontrole kao što su Veb filteri i izveštavanje o aktivnostima. Za više informacija pogledajte odeljak Kako mogu da dodam dodatne opcije roditeljskog nadzora?

Uključivanje funkcije „Roditeljski nadzor“ za standardni korisnički nalog

  1. Otvorite roditeljski nadzor tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Korisnički nalozi i porodična bezbednost kliknuti na vezu Podešavanje roditeljskog nadzora.‌ ‌ Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite na standardni korisnički nalog za koji želite da postavite funkciju „Roditeljski nadzor“. Ako standardni korisnički nalog još uvek ne radi, kliknite na Kreirajte novi korisnički nalog da biste podesili nov nalog.

  3. U okviru Roditeljski nadzor izaberite opciju Uključeno, primeni trenutne postavke.

  4. Kada uključite funkciju „Roditeljski nadzor“ za standardni korisnički nalog deteta, možete prilagoditi sledeće pojedinačne postavke koje želite da kontrolišete.

    • Vremenska ograničenja. Možete postaviti vremenska ograničenja da biste kontrolisali vreme kada je deci dozvoljeno da se prijave na računar. Vremenska ograničenja sprečavaju da se deca prijave tokom navedenih časova. Možete postaviti različite časove za prijavljivanje za svaki dan u sedmici. Ukoliko budu prijavljeni po završetku dodeljenog vremena, biće automatski odjavljeni. Više informacija potražite u odeljku Kontrolisanje vremena tokom kojeg deca mogu da koriste računar.

    • Igre. Možete kontrolisati pristup igrama, odabrati nivo ocene na osnovu uzrasta, odabrati tipove sadržaja koje želite da blokirate i odlučiti da li želite da dozvolite ili blokirate neocenjene ili određene igre. Više informacija potražite u odeljku Određivanje igara koje deca mogu da igraju.

    • Dozvoljavanje ili blokiranje određenih programa. Možete sprečiti decu da pokreću programe koje ne želite. Više informacija potražite u odeljku Sprečavanje dece da koriste određene programe.