Ako želite da donesete laptop računar sa posla i povežete ga sa kućnom mrežom, možda ćete morati da promenite neke postavke računara.

Pristupanje Internetu

Ako želite da koristite Internet samo od kuće, povežite laptop računar sa posla sa kućnom mrežom.

Prikaži sve

Povezivanje sa Ethernet kućnom mrežom

 • Priključite jedan kraj Ethernet kabla u laptop računar, a drugi kraj u čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu. Trebalo bi odmah da dobijete pristup Internetu.

Povezivanje sa bežičnom kućnom mrežom

Laptop računar mora imati bežični mrežni adapter.

 1. Uključite laptop računar.

 2. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

 3. Izaberite kućnu bežičnu mrežu sa liste, a zatim otkucajte bezbednosni ključ za mrežu ukoliko je to potrebno.

  Trebalo bi da budete povezani sa bežičnom mrežom i da imate pristup Internetu.

Napomena

 • Ako je kućna mreža bežična, preporučujemo da koristite bezbednosni ključ za mrežu. Ukoliko to ne uradite, možete izložiti laptop računar riziku neovlašćenog pristupa hakera ili zlonamernog softvera. Više informacija potražite u odeljku Zašto bi trebalo da obezbedim bežičnu vezu?

Ako imate problema prilikom povezivanja sa mrežom ili pristupom Internetu, pogledajte odeljak Zašto ne mogu da se povežem sa mrežom? ili Zašto ne mogu da se povežem sa Internetom?

Omogućavanje deljenja datoteka i štampača

Da biste pristupili deljenim datotekama i štampačima na mreži, treba prvo da omogućite deljenje datoteka i štampača. To ćete najlakše uraditi tako što ćete kreirati matičnu grupu ili joj se pridružiti.

Korišćenje matične grupe za deljenje datoteka i štampača

Kada podesite računar sa ovom verzijom operativnog sistema Windows, matična grupa će se automatski kreirati. Međutim, matičnu grupu možete kreirati i tako što ćete pratiti ove korake:

 1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Izaberite stavku Odaberite opcije matične grupe i deljenja.

 3. Pratite uputstva za kreiranje matične grupe ili pridruživanje njoj.

Napomena

 • Ako računar pripada domenu, nećete moći da delite datoteke i štampače sa matičnom grupom, ali ćete i dalje moći da pristupate datotekama i štampačima koje dele drugi.

Deljenje datoteka i štampača bez korišćenja matične grupe

Preporučuje se da koristite matičnu grupu za deljenje datoteka i štampača, zato što se tako mnogo lakše podešava deljenje. Više informacije potražite u prethodnom odeljku „Korišćenje matične grupe za deljenje datoteka i štampača“.

 1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Ako je mreža navedena kao javna mreža, izaberite stavku Javna mreža, a zatim izaberite stavku Kućna mreža ili Mreža na poslu.

Ako je računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 pridružen domenu, verovatno nećete moći da promenite lokaciju mreže u kućnu mrežu ili mrežu na poslu. U tom slučaju u levom oknu izaberite stavku Promenite napredne postavke deljenja i uverite se da su uključene sledeće opcije:

 • Otkrivanje mreže (pogledajte odeljak Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže)

 • Deljenje datoteka

 • Deljenje javnih fascikli (ako želite da delite datoteke koristeći fascikle „Javni dokumenti“, „Javna muzika“ „Javne slike“ i „Javni video zapisi“)

 • Deljenje štampača

Napomena

 • Da biste koristili deljenje zaštićeno lozinkom, morate imati potpuno iste korisničke naloge i lozinke na oba računara. To obično nije slučaj ako koristite laptop računar sa posla i kućni računar. (Opcija deljenja zaštićenog lozinkom nije dostupna na domenskim mrežama.)

Pristup štampaču

Da biste sa laptop računara koristili štampač koji je povezan sa kućnim računarom, prvo uključite otkrivanje mreže (ako je štampač priključen na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7), a zatim se uverite da se štampač deli.

Prikaži sve

Provera da li se štampač deli ili podešavanje deljenja štampača

 1. Prijavite se na računar koji je deo kućne mreže i koji je povezan sa štampačem.

 2. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da delite, izaberite stavku Svojstva štampača, a zatim izaberite karticu Deljenje.

  Ako se štampač deli, biće izabrana stavka Deli ovaj štampač. Ako nije izabrana ova stavka, izaberite stavku Deli ovaj štampač, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste koristili deljeni štampač, potrebno je da laptop računaru dodate štampač.

Dodavanje štampača

 1. Otvorite čarobnjak za dodavanje štampača tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, izabrati stavku Štampači, a zatim izabrati stavku Dodavanje štampača.

 2. Kliknite na dugme Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač, a zatim izvršite korake u čarobnjaku.

Deljenje datoteka i fascikli

Datoteke i fascikle možete deliti na dva načina: pomoću jednostavnog deljenja datoteka – smeštanja datoteka i fascikli u zajedničku deljenu fasciklu ili deljenja datoteka na određenom mestu – obeležavanja pojedinačnih datoteka ili fascikli za deljenje bez premeštanja sa trenutne lokacije.

Prikaži sve

Podešavanje deljenja na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows XP

Ako neki kućni računari rade pod verzijom operativnog sistema Windows XP koja je starija od operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2), morate da ih nadogradite pre nego što podesite deljenje.

 1. Pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže na svakom kućnom računaru ukoliko to već niste uradili.

 2. Odaberite opciju omogućavanja deljenja datoteka kada budete upitani. Ovim se kreira fascikla „Deljeni dokumenti“ na svakom računaru. Datotekama u ovoj fascikli mogu pristupiti sve osobe na mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili fasciklu „Deljeni dokumenti“, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Moji dokumenti, a zatim izaberite stavku Deljeni dokumenti.

 • U operativnom sistemu Windows XP ne možete da delite pojedinačne datoteke. Morate da delite celu fasciklu. Da biste fascikle i njihov sadržaj delili bez njihovog premeštanja u fasciklu „Deljeni dokumenti“, idite na lokaciju na kojoj se nalazi fascikla koju želite da delite, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, a zatim izaberite stavku Deljenje i bezbednost. Izaberite karticu Deljenje, izaberite stavku Deli ovu fasciklu, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Podešavanje deljenja na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista

Fascikla „Deljeni dokumenti“ je zamenjena javnom fasciklom u operativnom sistemu Windows Vista.

 1. U centru za mrežu i deljenje kliknite na ševron Slika ikone ševrona pored stavke Deljenje javne fascikle, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore datoteke

  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore, menjaju i kreiraju datoteke

 2. Kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Datotekama u javnoj fascikli sada mogu da pristupe sve osobe na mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili javnu fasciklu, sledite ove korake: U fascikli „Dokumenti“, u dnu levog okna kliknite na strelicu pored stavke Fascikle, a zatim izaberite stavku Javna.

 • Da biste delili datoteke i fascikle ne premeštajući ih u ovu fasciklu, idite na lokaciju na kojoj se nalazi datoteka ili fascikla koju želite da delite, kliknite na nju desnim tasterom miša, izaberite stavku Deli, a zatim sledite korake navedene u čarobnjaku.

Podešavanje deljenja na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7

Javna fascikla je u operativnom sistemu Windows 7 zamenjena pojedinačnim javnim fasciklama za svaki tip datoteke („Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“ i „Video zapisi“).

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 3. U okviru stavke Deljenje javne fascikle izaberite neku od sledećih opcija:

  • Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da čitaju i upisuju datoteke u javnim fasciklama

  • Isključite deljenje javnih fascikli (osobe prijavljene na ovaj računar i dalje mogu da pristupe ovim fasciklama)

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Datotekama u javnim fasciklama sada mogu da pristupe sve osobe na mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili javne fascikle, sledite ove korake:

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izaberite ime svog korisničkog naloga.
  2. Dvaput kliknite na fasciklu Dokumenti, Slike, Muzika ili Video zapisi, a zatim dvaput kliknite na fasciklu Javni dokumenti, Javne slike, Javna muzika ili Javni video zapisi.

 • Da biste delili datoteke i fascikle ne premeštajući ih u javnu fasciklu, idite na lokaciju na kojoj se nalazi datoteka ili fascikla koju želite da delite, kliknite na nju desnim tasterom miša, izaberite stavku Deli, a zatim sledite korake navedene u čarobnjaku.

Pristupanje mrežnim računarima

Pre nego što budete mogli da pristupite drugom mrežnom računaru, potrebno je da znate njegovo ime.

Prikaži sve

Pronalaženje imena računara

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. Ime se pojavljuje u okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe.

Pristupanje kućnom računaru sa laptop računara

Da biste pristupili datotekama na kućnom računaru, možete da se prijavite kao gost (to znači da ćete imati samo pristup datotekama u javnim fasciklama) ili ako imate korisnički nalog na računaru, možete da se prijavite pomoću tog naloga. Više informacija o korisničkim nalozima potražite u odeljku Korisnički nalozi: najčešća pitanja. Da biste pristupili drugom računaru, sledite ove korake:

 1. Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

 2. Ako imate matičnu grupu, dvaput kliknite na stavku Matična grupa, a zatim dvaput kliknite na računar kojem želite da pristupite.

 3. Ako nemate matičnu grupu, dvaput kliknite na ikonu računara da biste videli datoteke i fascikle kojima možete da pristupite.

  Napomene

  • Ako se korisničko ime i lozinka na računaru na koji ste trenutno prijavljeni razlikuju od onih na računaru kojem pokušavate da pristupite, možda će vam biti zatraženo da unesete informacije za prijavljivanje.

  • Ako je drugi računar podešen da dozvoli pristup bilo kome na mreži, automatski ćete biti povezani sa njim, ali ćete imati samo pristup gosta. To znači da ćete imati pristup samo datotekama u javnim fasciklama. Možete se automatski povezati sa drugim računarom na mreži pomoću informacija za prijavljivanje tako što ćete uskladištiti lozinke. Više informacija potražite u odeljku Skladištenje lozinki za automatsko prijavljivanje.

Pristupanje laptop računaru sa kućnog računara

 1. Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

 2. Dvaput kliknite na ikonu za vaš laptop računar.

 3. Kada od vas bude zatraženo da se prijavite, otkucajte radni domen i korisničko ime razdvojene obrnutom kosom crtom (na primer: domen\korisničko ime), a zatim otkucajte lozinku koju koristite za prijavljivanje na poslu.

  Otvoriće se fascikla u kojoj se nalaze deljene datoteke i fascikle na laptop računaru.