Da bi Windows instalirao važne ispravke kada one postanu dostupne, uključite automatsko ažuriranje. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Takođe možete da podesite Windows da automatski instalira preporučene ispravke koje mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju vaš utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke i Microsoft ispravke ne preuzimaju se ni instaliraju automatski. Više informacija o automatskom ažuriranju potražite u odeljku Razumevanje automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows. Da biste saznali više o tipovima ispravki koje objavljuje Microsoft, pogledajte ovaj članak baze znanja na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška.

  1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

  2. U levom oknu kliknite na dugme Promeni postavke.

  3. U okviru Važne ispravke odaberite željenu opciju.

  4. U okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Želim da dobijam preporučene ispravke na isti način na koji dobijam važne ispravke, a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Takođe možete odabrati da svima dozvolite da instaliraju ispravke tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Dozvoli svim korisnicima da instaliraju ispravke na ovom računaru. Ovo se primenjuje samo na ispravke i softver koji se ručno instaliraju. Automatske ispravke će biti instalirane bez obzira na korisnika.