Umesto korišćenja fizičke tastature za kucanje i unos podataka, možete koristiti tastaturu na ekranu. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Tastere možete izabrati tako što ćete na njih kliknuti tasterom miša ili nekim drugim pokazivačkim uređajem, a možete koristiti i po jedan taster ili grupu tastera za prelazak sa jednog na drugi taster na ekranu.

 • Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

Prikaži sve

Promena načina unošenja informacija za tastaturu na ekranu

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. Kliknite na dugme Opcije i u okviru Da biste koristili tastaturu na ekranu izaberite željeni režim:

  Režim kucanja Opis
  Režim kucanja

  Klikni na tastere

  Opis

  U režimu klika treba da kliknete na tastere na ekranu da biste otkucali tekst.

  Režim kucanja

  Zadrži pokazivač iznad tastera

  Opis

  U režimu zadržavanja koristite miš ili palicu da postavite pokazivač iznad tastera i zadržite ga tokom unapred definisanog vremenskog perioda da bi izabrani znak bio automatski otkucan.

  Režim kucanja

  Skeniraj kroz tastere

  Opis

  U režimu skeniranja tastatura na ekranu stalno skenira tastaturu i ističe oblasti u kojima možete da upisujete znakove sa tastature pritiskanjem interventnog tastera, korišćenjem prekidačkog ulaznog uređaja ili korišćenjem uređaja koji simulira klik mišem.

Napomene

 • Ako koristite režim zadržavanja ili skeniranja i slučajno umanjite tastaturu na ekranu, možete je vratiti tako što ćete postaviti pokazivač na traku zadataka (za režim zadržavanja) ili pritisnuti taster za skeniranje (za režim skeniranja).

 • Ako birate taster klikom miša u režimu „Skeniraj kroz tastere“ , pokazivač miša se mora nalaziti na tastaturi na ekranu.

 • Raspored na tastaturi se menja na tastaturi na ekranu u zavisnosti od jezika koji je prikazan u aktivnom programu.

Podešavanje tastature na ekranu da koristi zvučne klikove

Možete podesiti tastaturu na ekranu da proizvodi zvuk prilikom pritiska na taster.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. Izaberite stavku Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi klik zvuk i kliknite na dugme U redu.

Korišćenje numeričke tastature na tastaturi na ekranu

Za unos brojeva putem tastature na ekranu možete koristiti numeričku tastaturu.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. Izaberite stavku Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi numeričku tastaturu i kliknite na dugme U redu.

Omogućavanje predviđanja teksta na tastaturi na ekranu

Kada je omogućeno predviđanje teksta, tastatura na ekranu prikazuje listu mogućih reči dok kucate.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. Izaberite stavku Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi predviđanje teksta i kliknite na dugme U redu.

  Ako ne želite da se automatski dodaje razmak nakon umetanja reči pomoću predviđanja teksta, opozovite izbor u polju za potvrdu Umetni razmak nakon prepoznatih reči i kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Predviđanje teksta je dostupno samo za engleski, francuski, italijanski, nemački i španski. Da biste omogućili predviđanje teksta na određenom jeziku, morate prvo da instalirate dodatne jezičke datoteke za taj jezik. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje ili promena jezika prikaza.

 • Predviđanje teksta nije uključeno u izdanje Windows 7 Home Basic.