Koja je razlika između veze udaljene radne površine i Windows daljinske pomoći?

Iako imaju slična imena i uključuju povezivanje sa udaljenim računarom, veza sa udaljenom radnom površinom i Windows daljinska pomoć koriste se za različite stvari.

Udaljena radna površina se koristi da biste daljinski sa jednog računara pristupili drugom. Na primer, udaljenu radnu površinu možete koristiti da biste se od kuće povezali sa svojim računarom na poslu. Imaćete pristup svim vašim programima, datotekama i mrežnim resursima, kao da sedite ispred vašeg računara na poslu. Dok ste povezani, ekran udaljenog računara će delovati prazan svakome ko ga vidi na udaljenoj lokaciji. Više informacija o korišćenju udaljenje radne površine potražite u odeljku Povezivanje sa drugim računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom.

Daljinsku pomoć koristite da biste daljinski pružali ili dobijali pomoć. Na primer, prijatelj ili osoba iz tehničke podrške može da pristupi vašem računaru da bi vam pomogao oko problema sa računarom ili da bi vam pokazao kako da nešto uradite. Na isti način vi možete pomoći nekome. U oba slučaja, i vi i ta druga osoba vide isti ekran računara. Ako odlučite da sa pomagačem delite kontrolu nad vašim računarom, oboje ćete moći da kontrolišete pokazivač miša. Više informacija o daljinskoj pomoći potražite u odeljku Šta je Windows daljinska pomoć?