Zašto ne mogu da se povežem sa drugim računarima?

Postoji nekoliko mogućih razloga iz kojih ne možete da se povežete sa drugim računarima na kućnoj mreži ili da delite datoteke i štampače sa njima. U sledećim odeljcima potražite određeni problem i moguća rešenja.

Prikaži sve

Niste kreirali matičnu grupu ili joj se niste pridružili

Matična grupa povezuje računare na matičnoj mreži da biste mogli da delite slike, muziku, video zapise i štampače. Matična grupa je zaštićena lozinkom i uvek ćete moći da odaberete šta ćete deliti sa grupom. Kreiranje matične grupe ili pridruživanje njoj predstavlja najlakši način deljenja datoteka i štampača na mreži.

Napomena

 • Matične grupe nisu dostupne u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2.

Kreiranje matične grupe ili pridruživanje njoj

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.

 2. Kliknite na dugme Kreiraj odmah ili Pridruži se odmah i pratite uputstva.

Ne koristite matičnu grupu, a fascikla ili štampač kojem pokušavate da pristupite se ne deli

Preporučuje se da koristite matičnu grupu za deljenje datoteka i štampača na mreži, zato što je to mnogo lakše za podešavanje. Deljenje datoteka i štampača bez matične grupe predstavlja proces od dva dela. Prvo treba da uključite deljenje na način koji je opisan ispod. Druga stvar koju treba da uradite jeste podešavanje svojstava deljenja za stavku ili premeštanje stavke u neku od javnih fascikli da bi druge osobe mogle da joj pristupe.

Otkrivanje mreže je isključeno

Uključivanje otkrivanja mreže

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 3. Ako je otkrivanje mreže isključeno, u odeljku Otkrivanje mreže izaberite opciju Uključi otkrivanje mreže i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Deljenje datoteka

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 3. Izaberite opciju Uključi deljenje datoteka i štampača i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Deljenje datoteka pomoću javnih fascikli

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 3. Izaberite opciju Uključi deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvore datoteke ili Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvaraju, menjaju i kreiraju datoteke i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Izvršite ove korake na svom računaru i na svim mrežnim računarima sa kojima želite da se povežete, a koji rade pod operativnim sistemom Windows 7.

Napomena

 • Otkrivanje mreže je podrazumevano isključeno za javne mreže. Promena tipa mrežne lokacije u kućnu ili poslovnu predstavlja drugi način uključivanja otkrivanja mreže. Da biste saznali kako da promenite tip mrežne lokacije, pogledajte članak Izbor mrežne lokacije.

Uključeno je deljenje zaštićeno lozinkom

Deljenje zaštićeno lozinkom je po podrazumevanoj vrednosti uključeno za računare u radnim grupama. Kada je uključeno deljenje zaštićeno lozinkom, osobe koje koriste druge računare na mreži ne mogu pristupiti deljenim fasciklama ili štampačima ako nemaju korisnički nalog na vašem računaru. Postoje dva načina za uključivanje deljenja datoteka ili štampača:

 • Kreirajte identične korisničke naloge na svim računarima u radnoj grupi (preporučuje se). Više informacija potražite u članku Kreiranje korisničkog naloga.

 • Isključite deljenje zaštićeno lozinkom. Sledite sledeće korake da biste isključili deljenje zaštićeno lozinkom:

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 3. U odeljku Deljenje zaštićeno lozinkom izaberite opciju Isključi deljenje zaštićeno lozinkom i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Deljenje zaštićeno lozinkom nije dostupno na računarima koji su na domenu.

Računari nisu u istoj radnoj grupi

Više informacija o pridruživanju radnoj grupi potražite u članku Pridruživanje radnoj grupi ili kreiranje radne grupe. Imajte u vidu da je podrazumevano ime radne grupe u operativnom sistemu Windows 7 RADNA GRUPA.

Nemate dozvolu za pristup datoteci ili fascikli kojoj pokušavate da pristupite

Obratite se vlasniku datoteke ili fascikle i zatražite dozvolu. Ako ste na poslovnoj mreži, obratite se administratoru mreže.

Smernice grupe mogu blokirati vezu

Ako računar sa kojim pokušavate da se povežete pripada domenu, moguće je da je administrator mreže omogućio smernice koje blokiraju veze ka računarima pridruženim domenu. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

Računar ne poseduje najnovije ispravke za mrežnu skretnicu

Da biste se uverili da imate najnovije ispravke, obratite se proizvođaču mrežne skretnice.