Povremeno ćete dobijati poruku o grešci koja vam saopštava da postoji problem sa certifikatom bezbednosti veb lokacije. Certifikat veb lokacije omogućava programu Internet Explorer da uspostavi bezbednu vezu sa tom lokacijom. Greške certifikata se javljaju kada postoji problem sa certifikatom ili sa upotrebom certifikata na serveru. Internet Explorer doprinosi većoj bezbednosti vaših informacija tako što vas upozorava na greške u certifikatima.

Šta znače greške u certifikatima?

Poruka o grešci Značenje
Poruka o grešci

Bezbednosni certifikat ove veb lokacije je opozvan

Značenje

Ne treba da verujete ovoj veb lokaciji. Ovo često znači da je veb lokacija bezbednosni certifikat stekla ili koristila putem prevare.

Poruka o grešci

Adresa ove veb lokacije ne odgovara adresi u bezbednosnom certifikatu

Značenje

Veb lokacija koristi digitalni certifikat koji je izdat za drugu veb adresu. Do ovoga može da dođe ako preduzeće ima nekoliko veb lokacija i koristi isti certifikat za više veb lokacija.

Poruka o grešci

Bezbednosni certifikat ove veb lokacije je istekao

Značenje

Trenutni datum je pre ili posle vremenskog perioda tokom kojeg je certifikat važeći. Veb lokacije moraju da obnove certifikate kod autoriteta za certifikaciju da bi ostali aktuelni. Istekli certifikati mogu da predstavljaju bezbednosni rizik.

Poruka o grešci

Bezbednosni certifikat ove veb lokacije nije potekao iz pouzdanog izvora

Značenje

Certifikat je izdao autoritet za certifikaciju koji program Internet Explorer ne prepoznaje. Phishing lokacije često koriste lažne certifikate koji aktiviraju ovu grešku.

Poruka o grešci

Internet Explorer je naišao na problem sa certifikatom bezbednosti ove veb lokacije

Značenje

Internet Explorer je pronašao problem sa certifikatom koji se ne podudara ni sa jednom drugom greškom. Do toga može da dođe ako je certifikat oštećen, neovlašćeno izmenjen, napisan u nepoznatom formatu ili nečitljiv. Ne treba da verujete identitetu lokacije ako certifikat ima ovu grešku.

Da li je u nekim slučajevima bezbedno zanemariti grešku u certifikatu?

Certifikat veb lokacije obezbeđuje identifikaciju veb servera. Ako u certifikatu postoji greška, to može da znači da je vaša veza presretnuta ili da veb server lažno predstavlja svoj identitet. Ako ste potpuno sigurni u identitet veb lokacije, znate da veza nije ugrožena i razumete rizike, možete da odaberete da odete na veb lokaciju. Međutim, preporučujemo da ne zanemarujete upozorenje o grešci u certifikatu.

Mogu li da posetim veb lokaciju iako postoji greška u certifikatu?

Da. Iako se ovo ne preporučuje, na stranici sa upozorenjem o grešci u certifikatu možete da izaberete stavku Nastavi ka ovoj veb lokaciji (ne preporučuje se) da biste otišli na veb lokaciju. Ako zanemarite stranicu sa upozorenjem i odete na veb lokaciju koja ima grešku u certifikatu, program Internet Explorer će zapamtiti taj certifikat dok je pregledač otvoren. Možete da se vratite na lokaciju i nećete dobiti drugo upozorenje za taj certifikat dok se Internet Explorer ponovo ne pokrene.

Da li mogu da isključim greške certifikata?

Ne, u programu Internet Explorer nije moguće isključiti proveru certifikata. Ako dobijate greške u certifikatu, to znači da veb lokacija koju posećujete ima probleme sa certifikatom i to ne ukazuje na problem sa programom Internet Explorer.

Potrebna vam je dodatna pomoć?