Idite na Internet Explorer stranicu za preuzimanje ako želite da preuzmete najnoviju verziju pregledača za svoj operativni sistem.

Preuzimanje slika, aplikacija i drugih datoteka sa veba

Postoji mnogo tipova datoteka koje možete preuzeti sa veba – dokumenti, slike, video zapisi, aplikacije, proširenja i trake sa alatkama za pregledač, da pomenemo samo neke. Kada dodirnete datoteku koju biste hteli da preuzmete ili kliknete na nju, Internet Explorer će vas pitati šta želite da uradite sa datotekom. Evo nekih radnji koje ćete moći da preduzmete, u zavisnosti od tipa datoteke koju preuzimate:

 • Otvorite datoteku da biste je prikazali, ali je nemojte čuvati na računaru.

 • Sačuvajte datoteku na računaru na podrazumevanoj lokaciji za preuzimanje. Kad Internet Explorer pokrene bezbednosno skeniranje i završi preuzimanje datoteke, možete odabrati da otvorite datoteku ili fasciklu u kojoj je uskladištena ili da je prikažete u menadžeru za preuzimanje.

 • Sačuvajte kao drugačije ime ili tip datoteke ili preuzmite lokaciju na računar.

 • Pokrenite aplikaciju, proširenje ili drugi tip datoteke. Pošto Internet Explorer pokrene bezbednosno skeniranje, datoteka će se otvoriti i pokrenuti na računaru.

 • Otkažite preuzimanje i vratite se na pregledanje veba.

Takođe možete sačuvati manje datoteke – poput pojedinačnih slika – na svom računaru: pritisnite i držite sliku, vezu ili datoteku koju želite da sačuvate (ili kliknite desnim tasterom miša na nju), a zatim odaberite stavku Sačuvaj sliku. Ako na radnoj površini koristite program Internet Explorer, kliknite desnim tasterom miša na sliku ili vezu i odaberite stavku Sačuvaj kao ili Sačuvaj cilj kao.

Pronalaženje datoteka koje ste preuzeli na računar

Menadžer za preuzimanje prati slike, dokumente i ostale datoteke koje preuzimate sa veba. Datoteke koje ste preuzeli se automatski čuvaju u fascikli Preuzimanja. Ta fascikla se obično nalazi na disk jedinici na kojoj je instaliran operativni sistem Windows (na primer, C:\korisnici\vaše ime\preuzimanja). Uvek možete premestiti preuzimanja iz fascikle „Preuzimanja“ na neko drugo mesto na računaru. Da biste videli datoteke koje ste preuzeli prilikom korišćenja programa Internet Explorer, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili program Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom od dna ekrana (ili kliknite desnim tasterom miša) da bi se pojavile komande za aplikaciju.

 3. Dodirnite dugme Alatke stranice ili kliknite na njega Dugme „Alatke stranice“, a zatim izaberite stavku Prikaži preuzimanja. Izaberite željeno preuzimanje, a zatim odaberite jednu od sledećih radnji:
  • Izaberite stavku Pokreni da biste otvorili i pokrenuli preuzetu datoteku.

  • Izaberite stavku Otvori lokaciju programa da biste prikazali gde je datoteka skladištena na računaru.

  • Izaberite stavku Izbriši program da biste izbrisali datoteku.

  • Izaberite stavku Obriši da biste uklonili datoteku sa liste preuzimanja.

  • Izaberite stavku Obriši listu da biste uklonili sve datoteke sa liste preuzimanja.

Prikaz preuzetih datoteka na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke ili kliknite na njega Alatke, a zatim izaberite stavku Prikaži preuzimanja.

Promena podrazumevane fascikle za preuzimanje na računaru

Da biste promenili podrazumevanu lokaciju na kojoj se preuzimanja skladište na računaru, uradite sledeće:

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke ili kliknite na njega Alatke, a zatim izaberite stavku Prikaži preuzimanja.
 3. U dijalogu „Prikaži preuzimanja“ dodirnite ili izaberite stavku Opcije u donjem levom uglu.

 4. Izaberite stavku Pregledač da biste odabrali različite podrazumevane lokacije preuzimanja, a zatim, kada završite, dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zašto neke datoteke neće da se otvore u programu Internet Explorer

Internet Explorer koristi programske dodatke, na primer, Adobe Reader, za prikazivanje nekih datoteka u pregledaču. Internet Explorer je dizajniran tako da pruža utisak pri radu bez programskih dodataka pa će datoteka možda morati da se otvori pomoću druge aplikacije. Ako možete da sačuvate datoteku na računaru, moći ćete da odaberete aplikaciju pomoću koje ćete je otvoriti.

Ako koristite Internet Explorer za računare, možda imate stariju verziju programskog dodatka koju bi trebalo ažurirati. Saznajte više o tome kako da Upravljate programskim dodacima u programu Internet Explorer.

Osnovni podaci o preuzimanju i upozorenjima o bezbednosti

Kada preuzmete datoteku, Internet Explorer traži jasne naznake da je preuzimanje zlonamerno ili potencijalno štetno za računar. Ako Internet Explorer smatra da preuzimanje izgleda sumnjivo, bićete obavešteni tako da možete da odlučite da li ćete sačuvati, pokrenuti ili otvoriti datoteku. Nisu sve datoteke na koje ste upozoreni zlonamerne, ali je važno da se uverite da imate poverenja u lokaciju sa koje vršite preuzimanje i da zaista želite da preuzmete datoteku.

Ako vidite upozorenje o bezbednosti koje vam govori da Izdavača ovog programa nije bilo moguće verifikovati, onda program Internet Explorer ne prepoznaje lokaciju ili organizaciju koja od vas traži da preuzmete datoteku. Uverite se da prepoznajete izdavača i da imate poverenja u njega pre nego što sačuvate ili otvorite preuzimanje. Saznajte kako vam SmartScreen pomaže da se zaštitite i nešto više o Greškama certifikata koje mogu izazvati upozorenja o preuzimanju.

Uvek postoje rizici pri preuzimanju datoteka sa veba. Evo nekoliko mera predostrožnosti koje možete da preduzmete, a koje će vam pomoći da zaštitite računar prilikom preuzimanja datoteka:

 • Instalirajte i koristite antivirusni program.

 • Datoteke preuzimajte samo sa pouzdanih lokacija.

 • Ako datoteka ima digitalni potpis, proverite da li je potpis ispravan i da li je datoteka sa pouzdane lokacije. Da biste videli digitalni potpis, izaberite vezu ka izdavaču u dijalogu upozorenja o bezbednosti koji se otvara kada prvi put preuzmete datoteku.Potrebna vam je dodatna pomoć?