Pamćenje lozinki za veb lokacije

Kada posetite neku veb-lokaciju koja zahteva da se prijavite u svoj nalog – kao što je lokacija e-pošte, banke ili prodavnice—Internet Explorer će vas pitati da li želite da zapamti vaše korisničko ime i lozinku. Kada sledeći put posetite tu lokaciju i počnete da unosite korisničko ime, Internet Explorer će završiti popunjavanje informacija o nalogu.

Čuvanje lozinki je podrazumevano uključeno u programu Internet Explorer, ali evo kako možete da ga isključite:

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Internet Explorer ili kliknite na nju da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije i u okviru Lozinke postavite Ponudi da sačuvaš lozinke kad se prijavim u lokacije na Uključeno.

  Da biste isključili čuvanje lozinki, postavite Ponudi da sačuvaš lozinke kad se prijavim u lokacije na Isključeno.

Uključivanje čuvanja lozinke na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“ dodirnite ili izaberite stavku Postavke.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Korisnička imena i lozinke na obrascima , a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

  Da biste isključili čuvanje lozinki, poništite izbor u polju za potvrdu Korisnička imena i lozinke na obrascima .

Upravljanje nalozima

Svako korisničko ime i lozinka čuvaju se kao nalog. Ako izbrišete informacije o nalogu za lokacije sačuvane u programu Internet Explorer, te informacije će biti uklonjene sa računara. Da biste izbrisali informacije o pojedinačnom nalogu, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Internet Explorer ili kliknite na nju da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, izaberite nalog koji želite da uklonite i dodirnite dugme Ukloni ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako koristite javni računar, Internet Explorer će upitati želite li da sačuvate lozinke i korisnička imena. Možda ne bi trebalo da čuvate lične informacije za prijavljivanje na javnim računarima.

 • Informacije o nalogu se šifruju i čuvaju na računaru – ne dele se sa drugim korisničkim nalozima i drugim programima na računaru koji ne mogu da čitaju lozinke. Ali, ako se na drugom računaru prijavite sa svojim Microsoft nalogom, moći ćete da se prijavite na lokacije sa informacijama o nalogu sačuvanim u programu Internet Explorer jer se te informacije prenose sa jednog uređaja na drugi.

 • Kada sačuvate informacije za prijavljivanje za lokaciju koja deli domen sa aplikacijom koju ste preuzeli iz Windows prodavnice, Windows će se automatski prijaviti u tu aplikaciju.

Ispunjavanje obrazaca pomoću automatskog dovršavanja

Ako na mreži obavljate zadatke koji zahtevaju unos ličnih informacija – kao što su adrese za isporuku i naplatu – na veb lokacijama, automatsko dovršavanje vam može uštedeti vreme tako što će automatski ispuniti obrasce. Kada sledeći put posetite lokaciju sa obrascima i počnete da unosite informacije, Internet Explorer će dovršiti popunjavanje obrasca na osnovu onoga što ste prethodno uneli. Evo kako da uključite automatsko dovršavanje:

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Dugme „Alatke“ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Sadržaj u okviru „Automatsko dovršavanje“ dodirnite ili izaberite stavku Postavke.

 4. Izaberite stavku Obrasci, dodirnite dugme U reduili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zaštita privatnosti prilikom korišćenja automatskog dovršavanja

Automatsko dovršavanje štedi vreme tako što pamti lozinke i druge informacije koje unosite u obrasce na mreži. Pošto su te informacije bezbedno uskladištene na bilo kojem računaru koji u tom trenutku koristite, trebalo bi da pažljivo koristite automatsko dovršavanje na javnim ili zajedničkim računarima. Kada koristite javni ili zajednički računar, uverite se da je automatsko dovršavanje isključeno. Takođe možete da uklonite istoriju automatskog dovršavanja sa tog računara ako slučajno unesete informacije koje ne želite da delite – kao što je adresa za naplatu za kreditnu karticu.

Brisanje istorije automatskog dovršavanja na računaru

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“ dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbriši istoriju automatskog dovršavanja.

 4. U dijalogu „Brisanje istorije pregledanja“ izaberite stavke Podaci obrasca i Lozinke. Da biste obrisali unose veb adresa, morate da potvrdite izbor u polju za potvrdu Istorija čime se briše i istorija pregledanja.

 5. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega da biste obrisali istoriju automatskog dovršavanja. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Čak i ako je automatsko dovršavanje isključeno, Internet Explorer će i dalje pitati želite li da sačuvate lozinke. Ako ste zabrinuti za svoju privatnost, možete da isključite čuvanje lozinki.

Isključivanje čuvanja lozinki

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Internet Explorer ili kliknite na nju da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije i u okviru Lozinke postavite Ponudi da sačuvaš lozinke kad se prijavim u lokacije na Isključeno.

Više informacija o čuvanju lozinki i automatskom dovršavanju potražite u Izjavi o privatnosti za Internet Explorer.Potrebna vam je dodatna pomoć?