Da biste olakšali pregledanje, Internet Explorer preporučuje veb lokacije koje bi vam se možda svidele na osnovu lokacija koje najviše posećujete.

Dobijanje predloga za pregledanje na traci adresa

Kada počnete da kucate na traci adresa, Internet Explorer automatski preporučuje veb lokacije, termine za pretragu, aplikacije ili predloge vremena i finansija. Ovi predlozi zasnivaju se na istoriji pregledanja, pritiscima na tastere i favoritima da bi pregledač mogao da prikaže rezultate koji su možda relevantniji.

Automatska pretraga

Ako u programu Internet Explorer unesete tekst na traku adresa i on se ne razreši kao važeća veb adresa ili tekst počinje znakom pitanja ili terminima „search“, „find“ ili „go“, Internet Explorer će vas preusmeriti na podrazumevanog dobavljača pretrage kako biste pronašli lokaciju koju tražite.

Isključivanje automatske pretrage

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.

 3. Na kartici Više opcija, u okviru stavke Pregledanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Ne pretražuj sa trake adresa.

Poboljšani predlozi

Poboljšani predlozi na traci adresa u programu Internet Explorer pomažu vam da brzo posećujete željene lokacije tako što vam nude predloge za relevantne veb lokacije, predložene termine za pretragu i aplikaciju i predloge vremena i finansija dok kucate na traci adresa. Dodirom predloženog termina za pretragu ili klikom na njega otići ćete na stranicu sa rezultatima za taj termin za pretragu pomoću podrazumevanog dobavljača pretrage.

Isključivanje poboljšanih predloga

 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Izaberite stavku Privatnosti postavite stavku Prikaz poboljšanih predloga tokom kucanja na Isključeno.

Dobijanje predloga za pregledanje na radnoj površini

Internet Explorer za računare pruža vam predloge za pretragu i predložene lokacije kako bi vas obavestio o terminima za pretragu ili veb lokacijama koji bi vam mogli biti zanimljivi.

Predlozi za pretragu

Predlozi za pretragu na traci adresa u programu Internet Explorer za računare mogu da vam pomognu da suzite obim pretrage tako što vam nude predložene termine za pretragu dok kucate.

Isključivanje predloga za pretragu

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite strelicu sa desne strane trake adresa ili kliknite na nju, a zatim dodirnite dugme Isključi predloge za pretragu.

Predložene lokacije na radnoj površini

Funkcija „Predložene lokacije“ je usluga na mreži koju Internet Explorer koristi da bi predložio Veb lokacije koje bi mogle da vam se svide na osnovu lokacija koje najviše posećujete.

Uključivanje funkcije „Predložene lokacije“

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Omiljene lokacije ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite stavku Uključi uslugu „Predložene lokacije“ ili kliknite na nju (nalazi se na dnu Centra za omiljene lokacije).

 4. U dijalogu „Predložene lokacije“ dodirnite dugme Da ili kliknite na njega.

Da biste videli preporučene lokacije, dodirnite dugme Omiljene lokacije ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Vidi predložene lokacije.

U bilo kom trenutku možete da isključite funkciju „Predložene lokacije“ tako što ćete dodirnuti dugme Alatke ili kliknuti na njega, izabrati stavku Datoteka, a zatim poništiti izbor stavke Predložene lokacije.

Napomena

 • Funkcija „Predložene lokacije“ ne radi kada koristite InPrivate pregledanje.Potrebna vam je dodatna pomoć?