Internet Explorer nudi mnoge opcije koje vam pomažu da lakše pregledate veb.

Prikaži sve

Zumiranje veb stranice

Povećajte bilo koju veb stranicu za bolju čitljivost. Zum povećava ili umanjuje sve na stranici, uključujući tekst i slike.

Zumiranje i umanjivanje na veb stranici

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. U okviru Izgled, pomerite klizač Zum da biste povećali ili smanjili zumiranje.

Zumiranje ili umanjivanje na veb stranici na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zum.
 3. Izaberite unapred definisani nivo zumiranja ili izaberite prilagođeni nivo tako što ćete dodirnuti dugme Prilagođeno ili kliknuti na njega i uneti vrednost zumiranja.

Povećavanje ili smanjivanje teksta

Veličinu fonta na veb stranici možete da povećate ili smanjite kako bi tekst bio čitljiviji u programu Internet Explorer za računare (ako lokacija to dozvoljava).

Promena veličine teksta

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaz, a zatim stavku Veličina teksta.

 4. Odaberite veći ili manji tekst od onoga na ekranu.

Korišćenje tastature za surfovanje po internetu

Pritisnite taster Tab da biste se premestili unapred ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste se premestili unazad kroz elemente ekrana kao što su sledeći:

 • Veze u vidu teksta ili slika

 • Tekstualna polja na obrascima veb lokacija

 • Vruće tačke na mapama slika

 • Traka adresa

 • Traka sa karticama

 • HTML okviri

Možete pritisnuti i taster F7 da biste koristili karet pregledanje za biranje teksta i kretanje unutar veb stranice pomoću standardnih tastera za navigaciju na tastaturi – Home, End, Page Up, Page Down i tastera sa strelicama.

Više informacija o korišćenju tastature potražite u članku Tasterske prečice programa Internet Explorer.

Promena fonta, oblikovanja i boja na stranicama na radnoj površini

Možete da odaberete tip i veličinu fonta, kao i boje prednjeg plana i pozadine koje se koriste za prikazivanje stranica. Takođe možete odabrati boju koja se koristi za veze na stranicama.

Izbor fontova veb lokacije

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeDugme „Alatke“ fili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Dodirnite ili izaberite karticu Opšte postavke, a zatim u okviru Izgled dodirnite ili izaberite stavku Fontovi.

 4. Izaberite fontove koje želite da koristite, dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Odabir boja veb stranice

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeDugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Dodirnite ili izaberite karticu Opšte postavke, a zatim u okviru Izgled izaberite stavku Boje.

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi Windows boje.

 5. Za svaku boju koju želite da promenite dodirnite okvir sa bojama ili kliknite na njega, izaberite novu boju, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 6. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zamena svih postavki fontova i boja za veb lokacije

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeDugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Dodirnite ili izaberite karticu Opšte postavke, a zatim u okviru Izgled dodirnite ili izaberite stavku Pristupačnost.

 4. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu Zanemari boje navedene na veb stranicama, Zanemari stilove fontova navedene na veb stranicama i Zanemari veličine fontova navedene na veb stranicama.

 5. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Prilagođavanje programa Internet Explorer za rad sa čitačem ekrana ili softverom za prepoznavanje govora

Neke funkcije programa Internet Explorer mogu dovesti do toga da čitači ekrana daju zbunjujuće ili netačne informacije.

Poboljšavanje rada programa Internet Explorer sa čitačima ekrana

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeDugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Dodirnite ili izaberite karticu Više opcija.

 4. Unesite neke od sledećih izmena:

  • Podesite kursor za određivanje lokacije čitanja ili uveličavanja. U okviru Pristupačnostpotvrdite izbor u polju za potvrdu Premesti sistemski znak „karet“ sa promenama fokusa/selekcije.

  • Prikaz teksta umesto slika. U okviru Pristupačnostpotvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek razvij ALT tekst za slike. U okviru Multimedija opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži slike.

  • Sprečite probleme sa čitačem ekrana ili softverom za prepoznavanje govora koje izazivaju prelazi između stranica. U okviru Pregledanje opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi glatko pomeranje. U okviru Multimedija opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži slike.

  • Sprečite zvukove veb stranice da ometaju rad čitača ekrana. U okviru Multimedija opozovite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj zvukove na veb stranicama .

 5. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.Potrebna vam je dodatna pomoć?