Evo nekih uobičajenih rešenja za probleme na koje možete da naiđete u pregledaču. Rešenja možete da potražite i na Internet Explorer forumu.

Internet Explorer neće da se otvori ili otkazuje odmah nakon otvaranja

Ako ne možete da otvorite Internet Explorer ili se on otvara na kratko a zatim se zatvara, uzrok problema može biti nedostatak memorije ili oštećene sistemske datoteke ili njihovo odsustvo.

Prikaži sve

Ponovo pokrenite računar

Ponovo pokrenite računar da biste obrisali memoriju, a zatim ponovo otvorite Internet Explorer.

Instaliranje najnovijih ispravki

Pokrenite Windows Update da biste ispravili probleme zamenom zastarelih datoteka, ažuriranjem upravljačkih programa i otklanjanjem ranjivih tačaka.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Update, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Proveri da li postoje ažurirane verzije.

 3. Preuzmite i instalirajte sve ispravke iz usluge Windows Update.

Isključite, a zatim ponovo uključite Internet Explorer

Internet Explorer 11 ne možete da deinstalirate ili ponovo instalirate, ali možete da probate da ga isključite i ponovo uključite.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Windows funkcije, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Uključivanje ili isključivanje Windows funkcija.

 3. U dijalogu „Windows funkcije“ opozovite izbor u polju Internet Explorer 11, a zatim u dijalogu u kome se pojavljuje upit da li želite da isključite Internet Explorer 11 dodirnite dugme Da ili kliknite na njega.

 4. Ponovo uključite Internet Explorer 11 tako što ćete potvrditi izbor u polju Internet Explorer 11, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Internet Explorer otkazuje, zamrzava se ili prestaje sa radom

Postoji mnogo razloga zbog kojih Internet Explorer može da naiđe na problem i otkaže. Ako pregledač često otkazuje, isprobajte dolenavedena rešenja.

Prikaži sve

Instaliranje najnovijih ispravki

Pokrenite Windows Update da biste ispravili probleme zamenom zastarelih datoteka, ažuriranjem upravljačkih programa i otklanjanjem ranjivih tačaka.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Update, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Proveri da li postoje ažurirane verzije.

 3. Preuzmite i instalirajte sve ispravke iz usluge Windows Update.

Pokrenite alatku za rešavanje problema sa performansama programa Internet Explorer

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Rešavanje problema, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaži sve, izaberite stavku Internet Explorer Performance, a zatim pratite uputstva u okviru alatke za rešavanje problema.

Isključivanje hardverskog ubrzanja

Hardversko ubrzanje koristi GPU radi ubrzanja grafički zahtevnih zadataka kao što su usmeravanje protoka video zapisa ili igranje igara na mreži. Isključivanje ove funkcije može pomoći u rešavanju problema sa prikazom.

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeAlatke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Više opcija izaberite stavku Koristi softversku vizuelizaciju umesto GPU vizuelizacije.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer da bi promene stupile na snagu.

Isključivanje dodataka

Dodaci su aplikacije koje pregledači koriste za interakciju sa veb sadržajem kao što su video zapisi i igre. Nekompatibilni ili zastareli dodaci mogu dovesti do toga da Internet Explorer sporo radi, otkazuje ili ne prikazuje lokacije pravilno. Možda bi trebalo da isključite sve dodatke, a zatim ih uključite samo kada su vam potrebni. Saznajte kako da isključite dodatke tako što ćete pročitati članak Upravljanje dodacima u programu Internet Explorer.

Promena ili uspostavljanje početnih postavki u programu Internet Explorer

Uspostavljanje početnih vrednosti pregledača može otkloniti probleme sa performansama, ali će opozvati većinu promena koje ste napravili. Saznajte kako da Promena ili uspostavljanje početnih postavki u programu Internet Explorer.

Internet Explorer otkazuje dok gledate video zapise

Ako Internet Explorer otkazuje dok gledate video zapise, pokušajte da instalirate program Java, ili isprobajte neke savete navedene u temi Zašto se video zapisi ne reprodukuju u programu Internet Explorer?

Stranice se ne prikazuju ispravno ili su prazne

Evo nekih stvari koje možete da probate ako delovi stranice nedostaju, odnosno tekst i slike su pogrešno poravnati.

Prikaži sve

Obrišite keš pregledanja (privremene internet datoteke)

Pregledač automatski čuva privremene internet datoteke da bi se stranice brže učitavale. Brisanje ovog keša ponekad može da ispravi probleme sa prikazom stranica.

Napomena

 • Ovaj korak će takođe izbrisati vašu listu „Prikaz kompatibilnosti“. Kada izbrišete istoriju pregledanja, možda ćete morati da ponovo dodate sve veb-lokacije koje ste već jednom dodali na listu „Prikaz kompatibilnosti“.

U sveobuhvatnom pregledaču

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Internet Explorer ili kliknite na nju da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim u okviru Istorija dodirnite ili izaberite stavku Izaberi.

 4. Izaberite stavku Keširane slike, a zatim dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

U pregledaču za računare

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeAlatke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Opšte , u okviru stavke „Istorija pregledanja“ dodirnite dugme Izbrišiili kliknite na njega.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Privremene internet datoteke i datoteke veb lokacija, a zatim dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Otvaranje stranice u prikazu kompatibilnosti

Prikaz kompatibilnosti možete uključiti samo do koristite Internet Explorer na radnoj površini. Saznajte kako da ga uključite u članku Popravka problema sa prikazom lokacija pomoću prikaza kompatibilnosti.

Isključivanje zaštite od praćenja

Isključite zaštitu praćenja za lokaciju na kojoj se nalazite. Saznajte kako u članku Korišćenje funkcije „Zaštita od praćenja“ u programu Internet Explorer.

Isključivanje hardverskog ubrzanja

Hardversko ubrzanje koristi GPU radi ubrzanja grafički zahtevnih zadataka kao što su usmeravanje protoka video zapisa ili igranje igara na mreži. Isključivanje ove funkcije može pomoći u rešavanju problema sa prikazom.

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeAlatke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Više opcija izaberite stavku Koristi softversku vizuelizaciju umesto GPU vizuelizacije.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer da bi promene stupile na snagu.

Prijavljivanje problema sa veb lokacijama

Ako Internet Explorer ima problem sa određenom veb-lokacijom koju posećujete, možete da prijavite problem korporaciji Microsoft. Vaše povratne informacije ćemo koristiti da bismo unapredili Internet Explorer i interakciju programa Internet Explorer sa lokacijama.

Prikaži sve

Prijavljivanje problema u sveobuhvatnom pregledaču

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Internet Explorer ili kliknite na nju da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prijavite probleme sa veb lokacijom.

Prijavljivanje problema u pregledaču za računare

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prijavite probleme sa veb lokacijom.

Potrebna vam je dodatna pomoć?