Tasterske prečice u programu Internet Explorer možete da koristite za brzo izvršavanje velikog broja različitih zadataka ili za rad bez miša. Ne rade sve prečice u programu Internet Explorer i programu Internet Explorer za računare.

Najvažnije prečice

Za izvršavanje sledeće radnjePritisniteInternet Explorer 11PritisniteInternet Explorer za računare
Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje trenutne lokacije u omiljene

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+D

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje kartice

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+W

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na matičnu stranicu

PritisniteInternet Explorer 11

(Nije dostupno)

PritisniteInternet Explorer za računare

Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje istorije pregledanja

PritisniteInternet Explorer 11

(Nije dostupno)

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+Shift+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Pribavljanje pomoći i podrške

PritisniteInternet Explorer 11

F1

PritisniteInternet Explorer za računare

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje istorije pregledanja

PritisniteInternet Explorer 11

(Nije dostupno)

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje nove kartice

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+T

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje novog prozora InPrivate pregledanja

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+P

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+Shift+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje trenutne stranice

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+P

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje stranice

PritisniteInternet Explorer 11

F5

PritisniteInternet Explorer za računare

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje sa kartice na karticu

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz komandi aplikacije (traka adresa, često posećivane lokacije, itd.)

PritisniteInternet Explorer 11

Alt+D

PritisniteInternet Explorer za računare

(Nije dostupno)

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz preuzimanja

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+J

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+J

pretraga

Za izvršavanje sledeće radnjePritisniteInternet Explorer 11PritisniteInternet Explorer za računare
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje upita pretrage na traci adresa

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+E

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje upita pretrage na novoj kartici

PritisniteInternet Explorer 11

(nije dostupno)

PritisniteInternet Explorer za računare

Alt+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje stavke „Traka adresa“ (za prikazivanje istorije, omiljenih lokacija i dobavljača pretrage)

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+strelica nadole

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraga pomoću kopiranog teksta

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+L

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+Shift+L

Zum

Za izvršavanje sledeće radnjePritisniteInternet Explorer 11PritisniteInternet Explorer za računare
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje (+ 10%)

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+znak plus

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+znak plus

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje (- 10%)

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+znak minus

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+znak minus

Za izvršavanje sledeće radnje

Zumiranje na 100%

PritisniteInternet Explorer 11

Ctrl+0

PritisniteInternet Explorer za računare

Ctrl+0

Prečice za Internet Explorer za računare

Ove prečice će raditi samo u pregledaču za računare.

Prikaži sve

Traka adresa

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje oznake www. na početak i .com na kraj teksta otkucanog na traci adresa

Pritisnite

Ctrl+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje liste sa adresama koje ste otkucali

Pritisnite

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Na traci adresa, pomeranje pokazivača ulevo do sledeće pauze u rečenici

Pritisnite

Ctrl+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Na traci adresa, pomeranje pokazivača udesno do sledeće pauze u rečenici

Pritisnite

Ctrl+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz listu podudaranja automatskog dovršavanja

Pritisnite

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz listu podudaranja automatskog dovršavanja

Pritisnite

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor teksta na traci adresa

Pritisnite

Alt+D

pregledanje

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje izabrane veze

Pritisnite

Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje priručnog menija za vezu

Pritisnite

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Pronalaženje stavke na ovoj stranici

Pritisnite

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na matičnu stranicu

Pritisnite

Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na sledeću stranicu

Pritisnite

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na prethodnu stranicu

Pritisnite

Backspace ili Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje unazad kroz stavke na veb stranici (funkcioniše samo ako je pregledanje pomoću kartica isključeno)

Pritisnite

Ctrl+Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje kroz stavke na veb stranici (funkcioniše samo ako je pregledanje pomoću kartica isključeno)

Pritisnite

Ctrl+Tab ili F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na početak dokumenta

Pritisnite

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na kraj dokumenta

Pritisnite

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje novog dokumenta u programu Internet Explorer

Pritisnite

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje novog prozora

Pritisnite

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje trenutne stranice

Pritisnite

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje prema početku dokumenta

Pritisnite

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje prema kraju dokumenta

Pritisnite

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje preuzimanja stranice

Pritisnite

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje sa prikaza celog ekrana na standardni prikaz i obratno

Pritisnite

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje pregledanja pomoću kareta

Pritisnite

F7

Ostava

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje izabranih stavki u ostavu

Pritisnite

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje izabranih stavki i kopiranje stavki u ostavu

Pritisnite

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje izabranih stavki iz ostave

Pritisnite

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Biranje svih stavki na trenutnoj Veb stranici

Pritisnite

Ctrl+A

Omiljene lokacije, istorija i feedovi

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje lokacije u omiljene lokacije

Pritisnite

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje izabrane stavke nagore na listi omiljenih lokacija (u dijalogu „Organizovanje omiljenih lokacija“)

Pritisnite

Alt+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje izabrane stavke nadole na listi omiljenih lokacija (u dijalogu „Organizovanje omiljenih lokacija“)

Pritisnite

Alt+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Dodaj u omiljene lokacije“

Pritisnite

Alt+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Omiljene lokacije“ sa trake sa menijima

Pritisnite

Alt+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga „Organizovanje omiljenih lokacija“

Pritisnite

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Kačenje centra za omiljene lokacije i prikazivanje istorije

Pritisnite

Ctrl+Shift+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz omiljenih lokacija

Pritisnite

Ctrl+I i Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje feedova

Pritisnite

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje istorije

Pritisnite

Ctrl+H

Traka sa menijima

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Datoteka“

Pritisnite

Alt+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Uređivanje“

Pritisnite

Alt+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Prikaz“

Pritisnite

Alt+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Omiljene lokacije“

Pritisnite

Alt+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Alatke“

Pritisnite

Alt+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija „Pomoć“

Pritisnite

Alt+H

Traka sa obaveštenjima

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje fokusa na traku sa obaveštenjima

Pritisnite

Alt+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na traku sa obaveštenjima

Pritisnite

Razmaknica

Kartice

Za izvršavanje sledeće radnjePritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje kartice

Pritisnite

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje kartica u pozadini

Pritisnite

Ctrl+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje veza na novoj kartici u pozadini

Pritisnite

Ctrl+klik

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje veza na novoj kartici u prednjem planu

Pritisnite

Ctrl+Shift+klik

Za izvršavanje sledeće radnje

Dupliranje kartice

Pritisnite

Ctrl+K

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje nove kartice

Pritisnite

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponovno otvaranje poslednje zatvorene kartice

Pritisnite

Ctrl+Shift+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje sa kartice na karticu

Pritisnite

Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na poslednju karticu

Pritisnite

Ctrl+9

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na određeni broj kartice

Pritisnite

Ctrl+n (pri čemu „n“ predstavlja neki broj između 1 i 8)Potrebna vam je dodatna pomoć?