Internet Explorer u odnosu druge pregledače

Pogledajte koje sve prednosti ima Internet Explorer u odnosu na ostale vodeće pregledače

Brži je u odnosu na pregledače Chrome, Firefox i Opera

WebKit SunSpider testira performanse pregledača u izvršavanju JavaScript skripti. U novembru 2013, vodeći pregledači su podvrgnuti SunSpider testu. SunSpider merenje performansi je pokazalo da je Internet Explorer brži od ostalih pregledača (Chrome 28, Firefox 22 i Opera 15).

Pogledajte rezultate

Agilniji u odnosu na Safari

Mozaic Group je sproveo nezavisnu anketu u kojoj je učestvovalo 40 ispitanika iz Sijetla u Vašingtonu koji su imali zadatak da uporede Internet Explorer na Windows 8 tabletu i Safari na iPad uređaju. Učesnici su anketirani o posebnim aspektima pregledanja, između ostalog i o funkcijama svakog pregledača. Fleksibilnom, integralnom dizajnu koji nudi Internet Explorer 95% učesnika je dalo prednost u odnosu na Safari.

Preuzmite besplatan primerak celog izveštaja

Bolja zaštita i bezbednost

U ispitivanju koje je NSS Labs sproveo 2014. godine upoređene su performanse pet vodećih pregledača, među kojima je bio Internet Explorer, i njihovo ponašanje u odnosu na 754 različita zlonamerna softvera. Internet Explorer je pokazao veću stopu blokiranja (99,9%) malvera u odnosu na druge ispitane pregledače.

Preuzmite besplatan primerak celog izveštaja