Postavke privatnosti

Prilagođavanjem postavki privatnosti za Internet Explorer možete uticati na to kako veb lokacije nadgledaju vašu aktivnost na mreži. Na primer, možete odlučiti koji kolačići se skladište, kako i kada lokacije mogu koristiti informacije o vašoj lokaciji i blokirati neželjene iskačuće prozore.

Prikaži sve

Kolačići

Kolačići su male datoteke koje veb lokacije postavljaju na računar radi skladištenja informacija o vama i vašim postavkama. Kolačići mogu poboljšati iskustvo pregledanja tako što dozvoljavaju lokacijama da zapamte vaše željene opcije ili vam omogućavaju da izbegnete prijavljivanje pri svakoj poseti određenoj lokaciji. Neki kolačići, međutim, mogu da ugroze vašu privatnost praćenjem lokacija koje posećujete. Više informacija potražite u članku Brisanje kolačića i upravljanje njima u programu Internet Explorer.

Bez praćenja

Kada je uključena funkcija Do Not Track , Internet Explorer će slati Do Not Track zahtev lokacijama koje posećujete i nezavisnim proizvođačima čiji je sadržaj hostovan na tim lokacijama da bi oni znali da ne želite da budete praćeni. Više informacija potražite u članku Bez praćenja.

InPrivate pregledanje

Pregledači skladište neke informacije – poput istorije pretrage – da bi vam pomogli da poboljšate svoje iskustvo na vebu. Kada koristite InPrivate pregledanje, informacije kao što su lozinke, istorija pretrage i istorija stranice brišu se čim zatvorite karticu.

Otvaranje sesije InPrivate pregledanja

 1. Na početnom ekranu dodirnite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Izvršite brzo prevlačenje sa dna (ili kliknite desnim tasterom miša) da bi se pojavile komande aplikacije.

 3. Dodirnite dugme Alatke karticeAlatke karticeili kliknite na njega i izaberite karticu Novo InPrivate .

Otvaranje sesije InPrivate pregledanja na radnoj površini

 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Internet Explorer na traci zadataka i izaberite stavku Pokreni InPrivate pregledanje.

Isključivanje dodataka u sesijama InPrivate pregledanja

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Privatnost potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući trake sa alatkama i proširenja pri početku InPrivate pregledanja i dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

Lokacija

Usluge lokacije omogućavaju veb lokacijama da zahtevaju vašu fizičku lokaciju kako bi poboljšale vaš utisak pri radu. Na primer, veb lokacija sa mapama može da zahteva vašu fizičku lokaciju kako bi mapu za vas postavila u centar. Internet Explorer će vas obavestiti kada veb lokacija želi da koristi vašu lokaciju. Kada se ovo dogodi, izaberite stavku Dozvoli jednom da biste omogućili veb lokaciji da samo jednom koristi vašu lokaciju. Ako želite da veb lokacija koristi vašu lokaciju svaki put kada je posetite, dodirnite ili izaberite stavku Dozvoli uvek.

Isključivanje deljenja lokacije

Ako ne želite da lokacije zahtevaju vašu fizičku lokaciju, možete isključiti usluge lokacija. Evo kako:

 1. Na početnom ekranu izaberite Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite dugme Privatnost ili kliknite na njega, a unutar stavke Lokacija postavite Omogući lokacijama da zahtevaju fizičku lokaciju na Isključeno.

Blokator iskačućih prozora

Blokator iskačućih prozora ograničava ili blokira iskačuće prozore na lokacijama koje posetite. Možete odabrati nivo blokiranja koji želite, uključiti ili isključiti obaveštenja kada se iskačući prozori blokiraju ili kreirati listu veb lokacija na kojima ne želite da blokirate iskačuće prozore. Postavke blokatora iskačućih prozora se primenjuju samo na Internet Explorer za računare.

Prikaži sve

Uključivanje ili isključivanje blokatora iskačućih prozora

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Privatnost, u okviru „Blokator iskačućih prozora“, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Uključi blokator iskačućih prozora, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Blokiranje svih iskačućih prozora

Čak i ako je uključen blokator iskačućih prozora, Internet Explorer neće blokirati iskačuće prozore sa lokacija koje su na lokalnom intranetu ili u bezbednosnim zonama pouzdanih lokacija. Ako želite da blokirate sve iskačuće prozore – uključujući iskačuće prozore na lokalnom intranetu ili u pouzdanim lokacijama – moraćete da promenite nivo blokiranja.

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Privatnost, u okviru „Blokator iskačućih prozora“ izaberite stavku Postavke.

 4. U dijalogu „Postavke blokatora iskačućih prozora“ ,u okviru stavke Nivo blokiranjapostavite nivo blokiranja na Visok: blokiraj sve iskačuće prozore (Ctrl + Alt za zamenu).

 5. Dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Isključivanje obaveštenja kada se iskačući prozori blokiraju

Obaveštenja možete isključiti ako ne želite da vas Internet Explorer obaveštava svaki put kada blokira neki iskačući prozor.

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Privatnost, u okviru „Blokator iskačućih prozora“ izaberite stavku Postavke.

 4. U dijalogu „Postavke blokatora iskačućih prozora“ opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži traku obaveštenja kada se iskačući prozor blokira.

 5. Dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zaštita od praćenja

Zaštita od praćenja pomaže u sprečavanju slanja informacija o pregledanju nezavisnim dobavljačima sadržaja na lokacijama koje posećujete. Razmišljajte o listama za zaštitu od praćenja kao o listi „Ne zovi“. Internet Explorer blokira sadržaj nezavisnih dobavljača sa lokacija na listi i ograničava informacije koje lokacije tih samostalnih dobavljača mogu sakupiti o vama. Više informacija potražite u članku Korišćenje funkcije „Zaštita od praćenja“ u programu Internet Explorer.

Bezbednosne zone

Promenom postavki bezbednosti možete prilagoditi način na koji vam Internet Explorer pomaže da zaštitite svoj računar od potencijalno opasnog ili zlonamernog veb sadržaja. Internet Explorer automatski dodeljuje sve veb lokacije bezbednosnim zonama: internet, lokalni intranet, pouzdane lokacije ili ograničene lokacije. Svaka zona ima različit podrazumevani nivo bezbednosti koji određuje koja vrsta sadržaja može biti blokirana za tu lokaciju. U zavisnosti od nivoa bezbednosti lokacije, neki sadržaj će možda biti blokiran dok ne odlučite da ga dozvolite, ActiveX kontrole se možda neće automatski pokretati ili ćete možda videti upite upozorenja na određenim lokacijama. Možete prilagoditi postavke za svaku zonu da biste odlučili koliko zaštite želite.

Prikaži sve

Promena postavki bezbednosne zone

Evo kako da prilagodite postavke bezbednosne zone:

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Bezbednost i prilagodite postavke bezbednosne zone na ove načine:

  • Da biste promenili postavke za bilo koju bezbednosnu zonu, dodirnite ikonu zone ili kliknite na nju, a zatim premestite klizač na željeni nivo bezbednosti.

  • Da biste kreirali sopstvene postavke bezbednosti za neku zonu, dodirnite ikonu zone ili kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Prilagođeni nivo i odaberite željene postavke.

  • Da biste sve nivoe bezbednosti vratili na prvobitne postavke, dodirnite dugme Vrati sve zone na podrazumevani nivo ili kliknite na njega.

Promene koje izvršite u postavkama bezbednosti odraziće se na Internet Explorer i Internet Explorer za računare.

Dodavanje ili uklanjanje lokacije iz bezbednosne zone

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Bezbednost , odaberite jednu od ikona bezbednosne zone (Lokalni intranet, Pouzdane lokacijeili Ograničene lokacije), a zatim izaberite stavku Lokacije. U odabranu zonu možete da dodate lokacije ili da izbrišete lokacije koje više ne želite u toj zoni.

 4. Ako u prethodnom koraku odaberete zonu Lokalna interna mreža, dodirnite dugme Više opcija ili kliknite na njega, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Dodajte lokaciju – unesite URL adresu u polje Dodaj ovu veb lokaciju u zonu , a zatim dodirnite dugme Dodajili kliknite na njega.

  • Uklonite lokaciju – u okviru stavke Veb lokacijeizaberite URL adresu koju želite da uklonite, a zatim dodirnite dugme Ukloniili kliknite na njega.

Uključivanje poboljšanog zaštićenog režima

Poboljšani zaštićeni režim otežava malveru da se pokrene u programu Internet Explorer. Više informacija potražite u članku Upravljanje programskim dodacima za Internet Explorer.Potrebna vam je dodatna pomoć?