Računar koji radi pod operativnim sistemom Windows dolazi sa unapred instaliranim programom Internet Explorer. Ako imate problema sa otvaranjem programa Internet Explorer, uverite se da je postavljen kao podrazumevani pregledač i zakačite ga za početni ekran i traku zadataka.

Kako da postavim program Internet Explorer da bude podrazumevani pregledač?

Internet Explorer je aplikacija koja je instalirana sa operativnim sistemom Windows na računaru. Ako podesite neki drugi pregledač za podrazumevani, veze se neće automatski otvarati u programu Internet Explorer i moći ćete da koristite samo Internet Explorer za radnu površinu.

Postavljanje programa Internet Explorer kao podrazumevanog pregledača

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Podrazumevani programi, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podrazumevani programi.

 3. Dodirnite ili kliknite da biste otvorili stavku Postavi podrazumevane programe.

 4. Izaberite program Internet Explorer sa spiska programa.

 5. Dodirnite ili izaberite opciju Postavi ovaj program kao podrazumevani, a zatim dodirnite dugme OK ili kliknite na njega.

Možda ćete morati ponovo da zakačite Internet Explorer na početni ekran kada ga postavite kao podrazumevani pregledač.

Gde je nestala pločica Internet Explorer?

Ako ne možete da pronađete pločicu Internet Explorer na početnom ekranu, moguće je da je slučajno otkačena.

Kačenje programa Internet Explorer na početni ekran

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Internet Explorer.

 3. U rezultatima pretrage pritisnite i držite stavku Internet Explorer (ili kliknite desnim tasterom miša nju), a zatim dodirnite stavku Zakači na početni ekran ili kliknite na nju.

Kako da zakačim program Internet Explorer na traku zadataka na računaru?

Kačenje programa Internet Explorer na traku zadataka

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Internet Explorer.

 3. U rezultatima pretrage pritisnite i držite stavku Internet Explorer (ili kliknite desnim tasterom miša nju), a zatim dodirnite stavku Zakači na traku zadataka ili kliknite na nju.

Zašto se Internet Explorer otvara samo na radnoj površini?

Ako dodirnete pločicu Internet Explorer ili kliknete na nju i Internet Explorer se otvori na radnoj površini, to znači da Internet Explorer nije postavljen kao podrazumevani pregledač.







Potrebna vam je dodatna pomoć?