Dodaci predstavljaju aplikacije koje Internet Explorer koristi za interakciju sa veb sadržajem kao što su video zapisi i igre. Trake sa alatkama i proširenja su takođe tipovi dodataka. Neki uobičajeni dodaci su Adobe Flash, Quicktimei Silverlight. Internet Explorer je dizajniran tako da pruža utisak pri radu bez programskih dodataka, te će reprodukovati HTML5 i mnoge Adobe Flash video zapise bez potrebe za instaliranjem odvojenog dodatka. Vi ćete jedini moći da instalirate i koristite dodatke programa Internet Explorer za računare. Ako pokušavate da prikažete stranicu koja zahteva dodatke, prikažite je na radnoj površini: izvršite brzo prevlačenje sa dna ekrana, dodirnite dugme Alatke stranice Dugme „Alatke stranice“ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Prikaži na radnoj površiniili kliknite na njega.

Napomena

 • U operativnom sistemu Windows RTdodatke ne podržavaju ni Internet Explorer ni Internet Explorer za računare.

Instaliranje i korišćenje dodataka na radnoj površini

Ako vam nedostaje neki dodatak koji vam je potreban za prikaz stranice, Internet Explorer će vas obavestiti i upitati da instalirate dodatak. Neki dodaci su unapred instalirani od strane drugih aplikacija ili proizvođača računara.

Prikaži sve

Prikaz instaliranih dodataka

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U okviru stavke Prikazivanjeizaberite stavku Svi dodaci.

Uključivanje dodataka

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U okviru stavke Prikazivanjeizaberite stavku Svi dodaci.

 4. Dodirnite dodatak ili kliknite na njega, dodirnite dugme Omogući ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega.

Isključivanje ili uklanjanje dodataka

Dodaci ponekad mogu uzrokovati spori rad ili pad pregledača ili dovesti do bezbednosnog rizika ili rizika po kompatibilnost. Određene dodatke možete isključiti kako biste povećali brzinu pregledanja ili ukoliko sumnjate da oni uzrokuju probleme za program Internet Explorer. Sa računara takođe možete ukloniti dodatke koje više ne koristite. Bilo bi dobro da izbrišete dodatke ako sumnjate da dovode do problema sa performansama, kompatibilnošću ili bezbednošću.

Prikaži sve

Isključivanje dodataka

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U okviru stavke Prikazivanjeizaberite stavku Svi dodaci, a zatim izaberite dodatke koje želite da izbrišete.

 4. Dodirnite dugme Onemogući ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega.

Uklanjanje dodataka sa računara

Napomena

 • Ne mogu se svi dodaci ukloniti. Neki dodaci su neophodni za ispravno funkcionisanje programa Internet Explorer i računara.

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U okviru stavke Prikazivanjeizaberite stavku Svi dodaci, a zatim izaberite dodatak koji želite da izbrišete.

 4. Ako se dodatak može izbrisati, videćete opciju Ukloni . Dodirnite dugme Ukloni ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega.

Rizici instaliranja dodataka

Osim što dodaci mogu da poboljšaju vaše iskustvo pregledanja time što vam daju pristup odličnom veb sadržaju, neki dodaci mogu dovesti do rizika po bezbednost, privatnost i performanse. Uverite se da svi dodaci koje instalirate dolaze iz pouzdanog izvora.

Poboljšani zaštićeni režim i dodaci

Poboljšani zaštićeni režim pomaže u zaštiti računara i ličnih podataka od malvera i drugih napada. Kada je uključen, dodaci poput traka sa alatkama, proširenja i pomoćnih objekata pregledača mogu se pokretati samo kada su kompatibilni sa poboljšanim zaštićenim režimom. Bićete obavešteni ako je neki dodatak nekompatibilan. Ako je potrebno da pokrenete nekompatibilni dodatak, u pregledaču računara možete isključiti poboljšani zaštićeni režim.

Prikaži sve

Uključivanje poboljšanog zaštićenog režima

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Više opcija, u okviru stavke Bezbednost potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući poboljšani zaštićeni režim, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Moraćete ponovo da pokrenete računar da bi ova postavka stupila na snagu.

Isključivanje poboljšanog zaštićenog režima

Napomena

 • Poboljšani zaštićeni režim pomaže u zaštiti računara od malvera i drugih napada. Isključite poboljšani zaštićeni režim samo ako ste sigurni oko povećanja nivoa rizika računara.

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Više opcija, u okviru stavke Bezbednost opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući poboljšani zaštićeni režim, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Moraćete ponovo da pokrenete računar da bi ova postavka stupila na snagu.Potrebna vam je dodatna pomoć?