Ako ne možete da pronađete program Internet Explorer na početnom ekranu ili na traci zadataka na računaru, uverite se da nije slučajno otkačen.

Da biste ponovo zakačili program Internet Explorer na početni ekran

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Internet Explorer.

 3. U rezultatima pretrage pritisnite i držite stavku Internet Explorer, a zatim dodirnite stavku Zakači na početni ekran.

  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na stavku Internet Explorer, a zatim izaberite stavku Zakači na početni ekran.)

Ponovno kačenje programa Internet Explorer na traku zadataka

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Internet Explorer.

 3. U rezultatima pretrage brzo prevucite nadole preko ikone programa Internet Explorer, a zatim dodirnite stavku Zakači na traku zadataka.

  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na stavku Internet Explorer, a zatim izaberite stavku Zakači na traku zadataka.)

Ponekad instaliranje drugog pregledača isključi program Internet Explorer, tako da nećete moći da ga pronađete pomoću dugmeta za pretragu. Ako dođe do toga, probajte sledeće korake da biste ga ponovo uključili. To će takođe ponovo zakačiti program Internet Explorer na početni ekran.

Uključivanje funkcije Internet Explorer

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Kontrolna tabla i u rezultatima pretrage dodirnite ili izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Programi i u okviru Prikaži po: izaberite stavku Kategorija.

 4. U okviru Programi i funkcije izaberite stavku Uključi ili isključi Windows funkcije.

 5. U dijalogu potvrdite izbor u polju za potvrdu Internet Explorer 11, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 6. Kada od vas bude zatraženo da ponovo pokrenete računar, izaberite stavku Ponovo pokreni odmah.

 7. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 8. U polje za pretragu unesite termin Internet Explorer.

 9. U rezultatima pretrage pritisnite i držite stavku Internet Explorer, a zatim dodirnite stavke Zakači na početni ekran i Zakači na traku zadataka.

  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na stavku Internet Explorer, a zatim izaberite stavke Zakači na početni ekran i Zakači na traku zadataka.)

Potrebna vam je dodatna pomoć?