Da biste štampali veb stranice pomoću programa Internet Explorer, kliknite na dugme Alatke Dugme „Alatke“, izaberite stavku Odštampaj, a zatim kliknite na dugme Odštampaj. Takođe, možete da vidite kako će štampana stranica izgledati biranjem opcije Pregled pre štampanja. Odnosno, odštampajte stranice tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+P.

Da biste štampali samo sliku sa stranice (a ne celu stranicu), kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Štampaj. U dijalogu za štampanje, kliknite ponovo na dugme Odštampaj.Potrebna vam je dodatna pomoć?