Filter za izvršavanje skripti na više lokacija

Slika filtera za izvršavanje skripti na više lokacija
Zaštitite se od pretnji na mreži pomoću filtera za izvršavanje skripti na više lokacija

Napadi putem izvršavanja skripti na više lokacija su jedna od vodećih pretnji na mreži. Njihov cilj je da iskoriste slabosti na Veb lokacijama koje posećujete. Kako funkcionišu? Tako što ugrožavaju legitimne Veb lokacije pomoću zlonamernog sadržaja koji može da zapamti unose na tastaturi i snimi podatke za prijavljivanje i lozinku. Ako podaci za prijavljivanje i lozinka budu snimljeni, lični podaci mogu biti ugroženi.

Internet Explorer 9 sadrži filter za izvršavanje skripti na više lokacija (XSS) koji može da otkrije takve napade. Ako naiđe na slabosti, Internet Explorer onemogućava štetne skripte. Filter za izvršavanje skripti na više lokacija je podrazumevano uključen da biste bili zaštićeni.