Domain highlighting

Tabela funkcija bezbednosti
Identifikovanje prave Veb adrese je lako sa funkcijom „Domain highlighting“

Jedan od načina da izbegnete obmanjujuće Veb lokacije je da znate adresu Veb lokacije koju nameravate da posetite. Kod funkcije „Domain highlighting“, Internet Explorer 9 vam omogućava da odmah vidite pravu Veb adresu tako što označava naziv domena u traci adresa, čime vam olakšava identifikaciju lokacija koje posećujete. Na taj način ćete lakše prepoznati obmanjujuće Veb lokacije koje pokušavaju da vas prevare netačnim adresama, a mogu se smanjiti i rizici od ugrožavanja ličnih podataka.