Download Manager

Slika funkcije „Download Manager“
Kontrolišite preuzete stavke pomoću funkcije „Download Manager“

Internet Explorer 9 nudi integrisani način da pristupate datotekama koje preuzimate, nadgledate ih i stupate u interakciju sa njima: Download Manager. To je program koji vam omogućava da vidite status preuzimanja, pruža informacije o tome da li preuzimanja mogu potencijalno biti opasna, nudi pun opseg bezbednosnih provera za preuzete datoteke i pokazuje konačnu lokaciju preuzetih stavki.

„Download Manager“ je integrisan sa fasciklom za preuzimanje operativnog sistema Windows. Predstavlja jednostavan način za interakciju sa preuzetim datotekama, što znači da možete da sortirate, štampate ili šaljete preuzete stavke na drugu lokaciju, baš kao i sve druge datoteke. Download Manager takođe možete koristiti za kontrolu preuzimanja, uključujući sve od pokretanja ili otvaranja datoteka do pauziranja ili otkazivanja preuzimanja. U programu Download Manager možete čak i da izbrišete preuzete stavke.

„Download Manager“ takođe funkcioniše sa SmartScreen filterom kako bi vas zaštitio od preuzimanja zlonamernih stavki. Potencijalno opasne stavke za preuzimanje se odmah blokiraju. „Download Manager“ zatim jasno identifikuje visokorizične programe tako da možete da donesete informisanu odluku da izbrišete, pokrenete ili sačuvate tu stavku za preuzimanje.

Bilo da preuzimate jednu malu datoteku ili nekoliko većih, i dalje možete da pregledate Veb bez prekida. A ako se preuzimanje prekine, moći ćete brzo da ga nastavite kada sledeći put pokrenete Internet Explorer 9. Prema tome, ako naiđete na problem sa mrežnom vezom ili morate da isključite računar, možete da nastavite tamo gde ste stali.