Fokus na vaše Veb lokacije

Slika novog dizajna u programu Internet Explorer 9
Internet Explorer 9 je dizajniran tako da Veb stavi u prvi plan

Sa okvirom novog pregledača svaka Veb lokacija sija.

Dizajnirane na osnovu onoga što najviše koristite, kontrole za navigaciju u programu Internet Explorer 9 su unapređene i pojednostavljene. dugme „Nazad“ je veće, traka adresa i polje za pretragu su kombinovani u jednu novu traku adresa, a višestruki meniji iz ranijih verzija programa Internet Explorer su usaglašeni u jedan meni. Rezultat svega toga? Videćete samo ono što je od suštinske važnosti za vaše današnje pregledanje Interneta.

Pojednostavljen a ipak poboljšan, korisnički interfejs stavlja lokacije u prvi plan. Karakteristike svake Veb lokacije se reflektuju u čitavom pregledaču, što vam omogućava da detaljnije istražite svaku lokaciju koju posetite.

Pogledajte to na delu na lokaciji beautyoftheweb.com.