Stranica „New Tab“

Slika navigacije jednim klikom
Upravljajte omiljenim lokacijama pomoću stranice „New Tab“

Internet Explorer 9 izbacuje u prvi plan Veb lokacije koje najviše volite i omogućava vam da im pristupite jednim klikom. Kada otvorite pregledač, stranica „New Tab“ vam pomaže da brzo započnete pregledavanje, pružajući korisne predloge i informacije koje će vam pomoći da odlučite šta sledeće treba uraditi tokom pregledavanja.

Ikona i primarna boja svake lokacije se koriste na stranici „New Tab“ da biste lakše identifikovali svaku lokaciju, što je korisno kada treba da izaberete neku od puno lokacija. Isto tako, indikator lokacija pokazuje da li često posećujete određenu lokaciju ili ne. Omiljene lokacije su prikazane tako što su lokacije koje najčešće posećujete navedene na vrhu liste. A ako vremenom promenite omiljene lokacije, nema problema – možete ih zatvoriti kako biste ih uklonili.

Sa stranice „New Tab“ takođe možete ponovo da otvarate zatvorene kartice ili poslednju sesiju pregledača, ili da započnete InPrivate pregledanje. InPrivate sesije neće evidentirati posete stranicama na stranici „New Tab“. Takođe možete da zakačite omiljene lokacije sa stranice „New Tab“ na traku zadataka kako biste im brzo pristupili.