Izdvajanje i oporavak kartica

Slika izdvajanja i oporavka kartica
Pregledajte Veb bez prekida pomoću programa Internet Explorer 9

Ako izgubite vezu sa Veb lokacijom dok koristite Internet Explorer 9, nećete izgubiti čitavu sesiju pregledavanja. Funkcije pouzdanosti, kao što su izdvajanje i oporavak kartica i automatski oporavak posle otkazivanja, omogućavaju vam da pregledavate Veb bez prekida.

Pregledajte Veb bez prekida

Otkazivanja Veb lokacija su izdvojena u pojedinačne kartice, a ne u cele prozore pregledača. Ako lokacija otkaže na jednoj kartici, ostatak sesije pregledavanja neće biti prekinut. Nastavljate da pregledavate Veb, neometeni. Kada se problem identifikuje, Internet Explorer 9 automatski oporavlja karticu. Ako se jedna ili više kartica zatvore ili neočekivano otkažu, biće automatski ponovo učitane i vratićete se na lokaciju na kojoj ste bili pre otkazivanja. Internet Explorer 9 takođe sadrži novu podršku za veb lokacije koje ne reaguju tako da ćete dobiti upit ako Veb lokacija kojoj pokušavate da pristupite ne reaguje ili je vreme za učitavanje isteklo.

Jasne poruke

Internet Explorer 9 vas obaveštava o problemima kada do njih dođe. Poruke o oporavku kartice, integrisane u traku sa obaveštenjima, jasno navode u čemu je problem tako da možete bolje da razumete šta treba da uradite da biste ga rešili i da li uopšte treba nešto da uradite.