Promena postavki za program Internet Explorer

Postoji mnogo promena koje možete napraviti u pogledu prilagođavanja iskustva pregledanja u programu Internet Explorer. Možete promeniti nekoliko uobičajenih postavki – matične stranice, istoriju pregledanja i nivo zumiranja, da pomenemo samo neke – tokom korišćenja programa Internet Explorer otvorenog sa početnog ekrana. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
(Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)
Zatim izaberite stavku Opcije.

Postoji još mnogo drugih postavki i načina za prilagođavanje pregledača u dijalogu „Internet opcije“. Da biste prikazali sve postavke i opcije, otvorite program Internet Explorer na radnoj površini, dodirnite dugme Alatke dugme „Alatke“ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.

Napomena

  • Kada promenite postavke za Internet Explorer otvoren sa početnog ekrana, te promene takođe imaju uticaja i na program Internet Explorer na radnoj površini.

Uspostavljanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer

Možete uspostaviti početne vrednosti postavki programa Internet Explorer da biste ih vratili na stanje u kom su bili pre prvog instaliranja programa Internet Explorer na računaru. Ovo može biti korisno za rešavanje problema do kojih možda dovode postavke koje su promenjene nakon instalacije. Uspostavljanje početnih vrednosti programa Internet Explorer ne može se opozvati i sve prethodne postavke će, nakon uspostavljanja početnih vrednosti, biti izgubljene.

Uspostavljanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer

  1. Zatvorite sve trenutno otvorene Internet Explorer prozore.

  2. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka. Promena postavki će uticati na Internet Explorer, kao i na Internet Explorer za računare.

  3. Dodirnite dugme Alatke Alatke ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  4. Izaberite karticu Više opcija, a zatim dodirnite dugme Uspostavi početne vrednosti ili kliknite na njega.

  5. U dijalogu Uspostavljanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer dodirnite dugme Uspostavi početne vrednostiili kliknite na njega.

  6. Kada Internet Explorer završi sa primenom podrazumevanih postavki, dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da bi promene stupile na snagu.Potrebna vam je dodatna pomoć?