ActiveX kontrole

ActiveX kontrole su male aplikacije koje veb lokacijama dozvoljavaju da obezbede sadržaj kao što su video zapisi i igre. One vam takođe omogućavaju da vršite interakciju sa sadržajem kao što su trake sa alatkama i identifikatori akcija kada pregledate veb. Međutim, ove aplikacije ponekad mogu da ne rade ili da vam daju sadržaj koji ne želite. U nekim slučajevima, ove aplikacije se mogu koristiti za prikupljanje informacija sa računara, oštećivanje informacija na računaru, instaliranje softvera na računaru bez vaše saglasnosti ili omogućavanje nekom drugom da daljinski kontroliše vaš računar.

ActiveX filtriranje

ActiveX filtriranje u programu Internet Explorer sprečava lokacije da instaliraju i koriste ove aplikacije. Ovo vas može zaštititi dok pregledate, ali to takođe može uticati na performanse određenih lokacija. Na primer, kada je ActiveX filtriranje uključeno, video zapisi, igre i drugi interaktivni sadržaj možda neće funkcionisati.

Prikaži sve

Uključivanje ActiveX filtriranja za sve lokacije

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, u padajućem meniju postavite pokazivač miša na stavku Bezbednost , a zatim izaberite stavku ActiveX filtriranje. Sada bi trebalo da stoji oznaka potvrde pored stavke ActiveX filtriranje.

Isključivanje ActiveX filtriranja za pojedinačne lokacije

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Idite na lokaciju na kojoj želite da dozvolite pokretanje ActiveX kontrola.

 3. Dodirnite dugme Filter na traci adresa ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Isključi ActiveX filtriranjeili kliknite na njega. Ako se dugme Filter ne pojavljuje na traci adresa, nikakav ActiveX sadržaj se ne filtrira na lokaciji.

Isključivanje ActiveX filtriranja za sve lokacije

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, u padajućem meniju postavite pokazivač miša na stavku Bezbednost , a zatim izaberite stavku ActiveX filtriranje. Sada više ne bi trebalo da stoji oznaka potvrde pored stavke ActiveX filtriranje.

Prilagođavanje ActiveX postavki u programu Internet Explorer

Internet Explorer možda nije podešen za preuzimanje ili pokretanje ActiveX kontrola iz bezbednosnih razloga. Promena nekih naprednih bezbednosnih postavki omogućiće vam da preuzmete, instalirate ili pokrenete kontrolu, ali će računar biti ranjiviji na bezbednosne pretnje. Menjajte napredne ActiveX postavke samo ako ste sigurni oko povećanja nivoa rizika računara.

Promena ActiveX postavki

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Prilagođeni nivo, a zatim u okviru ActiveX kontrola i dodatnih komponenti uradite nešto od sledećeg:

  • Dozvolite Automatski odziv za ActiveX kontrole tako što ćete dodirnuti dugme Omogućiili kliknuti na njega.

  • U programu Internet Explorer dozvolite komandu Prikaži video i animacije na veb stranici koja ne koristi spoljašnji program za reprodukovanje medija tako što ćete dodirnuti dugme Omogućiili kliknuti na njega.

  • U programu Internet Explorer dozvolite komandu Preuzmi podržane ActiveX kontrole tako što ćete dodirnuti dugme Omogućiili Upitaj ili kliknuti na njega ako želite da budete obavešteni svaki put kada se to dogodi.

  • U programu Internet Explorer dozvolite komandu Pokreni ActiveX kontrole i dodatne komponente tako što ćete dodirnuti dugme Omogućiili Upitaj ili kliknuti na njega ako želite da budete obavešteni svaki put kada se to dogodi.

  • U programu Internet Explorer dozvolite komandu Izvrši skripte ActiveX kontrola koje su obeležene kao bezbedne za izvršavanje skripti tako što ćete dodirnuti dugme Omogućiili Upitaj ili kliknuti na njega ako želite da budete obavešteni svaki put kada se to dogodi.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako ne možete da promenite ActiveX postavke, možda nemate dozvolu i trebalo bi da se obratite administratoru sistema.Potrebna vam je dodatna pomoć?