Podrška za starije verzije pregledača Internet Explorer ukida se 12. januara 2016.

Prikaži sve

Šta je to RSS feed?

RSS feedovi pružaju sadržaj koji se često ažurira, a koji objavljuje neka veb lokacija. Oni se obično koriste za na veb lokacijama sa vestima i blogovima, ali se takođe koriste za distribuciju drugih tipova digitalnog sadržaja, uključujući slike i audio ili video zapise. Feed može da ima isti sadržaj kao i veb stranica, ali je često drugačije oblikovan. Kada se pretplatite, Internet Explorer automatski proverava tu veb lokaciju i preuzima novi sadržaj, tako da možete da vidite šta je novo od vašeg poslednjeg otvaranja feeda.

Kako da znam da li neka veb lokacija nudi feedove?

Kada prvi put posetite veb lokaciju, Internet Explorer će potražiti feedove. Ako su feedovi dostupni, dugme Feedovi će promeniti boju i biće reprodukovan zvuk.

Kako da prikažem feed?

Kada posetite veb stranicu, dugme Feedovi će promeniti boju stavljajući vam do znanja da postoje dostupni feedovi. Kliknite na dugme Feedovi, a zatim dodirnite feed koji želite da vidite ili kliknite na njega. Da biste automatski dobijali sadržaj, trebalo bi da se pretplatite na feed.

Kako da se pretplatim na feed?

  1. Otvorite Internet Explorer

  2. Idite na veb lokaciju koja ima feed na koji želite da se pretplatite.

  3. Dodirnite dugme Feedovi ili kliknite na njega da biste otkrili feedove na stranici.

  4. Dodirnite jedan feed ili kliknite na njega (ako je dostupno više njih). Ako je samo jedan feed dostupan, otići ćete direktno na tu stranicu.

  5. Dodirnite dugme Pretplati se na ovaj feed ili kliknite na njega.

  6. Unesite ime za feed i izaberite fasciklu u kojoj ćete kreirati feed.

  7. Dodirnite dugme Pretplati se ili kliknite na njega.

Kako mogu da prikažem moje feedove?

Feedove možete da prikažete na kartici „Feedovi“ u centru za omiljene lokacije. Da biste prikazali feedove, dodirnite dugme Omiljene lokacije ili kliknite na njega, a zatim na dugme Feedovi.

Šta znači RSS?

RSS je skraćenica za Really Simple Syndication (jednostavna distribucija), a služi za opisivanje tehnologije koja se koristi za kreiranje feedova.
Potrebna vam je dodatna pomoć?