Prikaži sve

Šta je RSS feed?

RSS feedovi obezbeđuju često ažurirani sadržaj koji objavljuje Veb lokacija. Obično se koriste za Veb lokacije sa vestima i blogovima, ali i za distribuciju drugih vrsta digitalnog sadržaja, uključujući slike, audio ili video zapise. Feed može da ima isti sadržaj kao Veb stranica, ali je često drugačije oblikovan. Kada se pretplatite, Internet Explorer automatski proverava Veb lokaciju i preuzima novi sadržaj, tako da možete da vidite šta ima novo od vaše poslednje posete feedu.

Kako da znam da li Veb lokacija nudi feedove?

Kada prvi put pregledate Veb lokaciju, Internet Explorer će potražiti feedove. Ako su feedovi dostupni, boja dugmeta Feedovi će se promeniti i reprodukovaće se zvuk.

Kako da pogledam feed?

Kada posetite Veb stranicu, boja dugmeta Feedovi će se promeniti kako biste znali da su feedovi dostupni. Kliknite na dugme Feedovi, a zatim dodirnite feed koji želite da vidite ili kliknite na njega. Da biste automatski dobijali sadržaj, trebalo bi da se pretplatite na feed.

Kako da se pretplatim na feed?

  1. Otvorite Internet Explorer.

  2. Idite na Veb lokaciju koja ima feed na koji želite da se pretplatite.

  3. Dodirnite dugme Feedovi da biste otkrili feedove na Veb stranici.

  4. Dodirnite feed ili kliknite na njega (ako je dostupno više njih). Ako je dostupan samo jedan feed, direktno ćete otići na tu stranicu.

  5. Dodirnite dugme Pretplati se na ovaj feed ili kliknite na njega.

  6. Otkucajte ime za feed i izaberite fasciklu u kojoj ćete kreirati feed.

  7. Dodirnite dugme Pretplati se ili kliknite na njega.

Kako mogu da pogledam svoje feedove?

Feedove možete da pogledate na kartici „Feedovi“ u Centru za omiljene lokacije. Da biste pogledali feedove, dodirnite dugme Omiljene lokacije ili kliknite na njega, a zatim izaberite opciju Feedovi.

Šta znači RSS?

Akronim RSS zamenjuje sintagmu Really Simple Syndication (Zaista jednostavna distribucija), a koristi se za opis tehnologije koja se upotrebljava za kreiranje feedova.
Potrebna vam je dodatna pomoć?