Šta je to SmartScreen filter i kako mi može pomoći da se zaštitim?

SmartScreen filter vam pomaže da prepoznate prijavljene phishing i malver veb lokacije, kao i da donesete odluke o preuzimanjima. SmartScreen vas štiti na tri načina:

 • Dok pregledate veb, on analizira stranice i utvrđuje da li one imaju karakteristike koje bi mogle biti sumnjive. Ako pronađe sumnjive stranice, SmartScreen će prikazati stranicu upozorenja pružajući vam priliku da obezbedite povratne informacije i savetujući vas da nastavite sa oprezom.

 • SmartScreen filter proverava lokacije koje posećujete u odnosu na ažurnu, dinamičku listu prijavljenih phishing lokacija i lokacija sa zlonamernim softverom. Ako pronađe podudaranje, SmartScreen prikazuje upozorenje kojim vas obaveštava da je ta lokacija blokirana radi vaše bezbednosti.

 • SmartScreen filter proverava datoteke koje preuzimate sa veba u odnosu na listu prijavljenih lokacija sa zlonamernim softverom i programima za koje se zna da nisu bezbedni. Ako pronađe podudaranje, SmartScreen vas upozorava da je preuzeti sadržaj blokiran radi vaše bezbednosti. SmartScreen takođe proverava datoteke koje možete preuzeti u odnosu na datoteke koje su dobro poznate i koje preuzima mnogo osoba koje koriste Internet Explorer. Ako se datoteka koju preuzimate ne nalazi na toj listi, SmartScreen će vas upozoriti. Saznajte više o preuzimanju datoteka

Šta da radim ako me SmartScreen upozori na lokaciju koju posećujem, a koja nije nebezbedna?

Na stranici sa upozorenjima možete da odaberete da tu lokaciju prijavite kao bezbednu lokaciju. Dodirnite dugme Više informacijaili kliknite na njega, a zatim dodirnite vezu Prijavi da ova lokacija ne sadrži pretnje da biste posetili lokaciju Microsoft – povratna informacija ili kliknite na nju, a zatim sledite uputstva.

Ako posetite lokaciju za koju mislite da bi SmartScreen trebalo da vas upozori u budućnosti, možete je prijaviti operativnom sistemu Microsoft tako što ćete dodirnuti dugme Alatke Alatke ili kliknuti na njega, postaviti pokazivač miša na stavku Bezbednost, a zatim odabrati stavku Prijavi nebezbednu veb lokaciju.

Mogu li da uključim ili isključim SmartScreen?

U većini slučajeva, da. U nekim slučajevima – na primer, na mreži na radnom mestu – ovom postavkom upravlja administrator sistema i postavka se ne može menjati.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite dugme Privatnost ili kliknite na njega i u okviru stavke Veb usluge, stavite SmartScreen na Isključeno.

Uključivanje ili isključivanje usluge SmartScreen na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer ili kliknite na nju na traci zadataka.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatke ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Bezbednost.
 3. Dodirnite ili izaberite opciju Isključivanje SmartScreen filtera, a zatim izaberite opciju Isključi SmartScreen filter ili Uključi SmartScreen filter.

 4. U dijalogu Microsoft SmartScreen filter dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Da li se SmartScreen razlikuje od blokatora iskačućih prozora?

Da. SmartScreen proverava lokacije koje posećujete i datoteke koje preuzimate u potrazi za pretnjama po vašu bezbednost. Blokator iskačućih prozora ograničava većinu iskačućih prozora na lokacijama koji su obično reklame i nisu nužno zlonamerni. Saznajte više o blokatoru iskačućih prozora tako što ćete pročitati više o postavkama bezbednosti i privatnosti.Potrebna vam je dodatna pomoć?