Traka sa karticama prikazuje kratke poglede veb stranica koje ste otvorili i omogućava da lako otvorite novu karticu, zatvarate kartice ili se prebacujete između kartica.

Prikaz trake sa karticama

Da biste u programu Internet Explorervideli traku sa karticama, brzo prevucite nagore od dna ekrana (ili kliknite desnim tasterom miša). Sve kartice koje ste otvorili biće prikazane na traci sa karticama.

Otvaranje nove kartice

Da biste otvorili novu karticu, otvorite traku sa karticama, a zatim dodirnite dugme Nova kartica Nova kartica ili kliknite na njega. Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+T da biste otvorili novu karticu.

Otvorite InPrivate karticu

Otvorite novu InPrivate karticu za pregledanje tako što ćete brzo prevući nagore od dna ekrana (ili kliknuti desnim tasterom miša). Na traci sa karticama dodirnite dugme Alatke za kartice Alatke kartice ili kliknite na njega, a zaim karticu InPrivate Novo.

Zatvaranje kartica

Da biste zatvorili pojedinačne kartice, na traci sa karticama dodirnite dugme Zatvori Zatvori u donjem desnom uglu kartice koju želite da zatvorite, ili kliknite na njega.

Otvaranje i zatvaranje kartica na radnoj površini

Da biste otvorili novu karticu u programu Internet Explorer,dodirnite dugme Nova kartica na traci adresa, ili kliknite na njega. Pojedinačne kartice možete da zatvorite tako što ćete dodirnuti dugme Zatvori na kartici koju želite da zatvorite, ili kliknuti na njega. Brzo očistite traku adresa tako što ćete zatvoriti sve kartice osim jedne. Da biste to uradili, pritisnite i držite pritisnutu karticu za koju želite da ostane otvorena (ili kliknite na nju desnim tasterom miša), a zatim izaberite stavku Zatvori druge kartice.

Kad otvorite novu karticu, videćete stranicu nove kartice. Sa stranice nove kartice možete brzo da otvorite lokacije koje često posećujete ili uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite novu stranicu tako što ćete uneti ili nalepiti adresu na traku adresa.

  • Sakrijete informacije o često posećivanim lokacijama tako što ćete izabrati stavku Sakrij lokacije. Vratite informacije tako što ćete izabrati stavku Prikaži lokacije.

  • Uključite InPrivate pregledanje tako što ćete izabrati stavku Pokreni InPrivate pregledanje.

  • Ponovo otvorite kartice koje ste upravo zatvorili tako što ćete izabrati stavku Ponovo otvori zatvorene kartice.

  • Ponovo otvorite kartice iz poslednje sesije pregledanja tako što ćete izabrati stavku Ponovo otvori poslednju sesiju.

  • Otvorite predložene lokacije tako što ćete izabrati stavku Otkrijte druge lokacije koje će vam se možda dopasti.

Ako biste radije videli matičnu stranicu kad otvorite novu karticu, uradite sledeće:

  1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

  2. Dodirnite dugme Alatke Alatkeili kliknite na njega, zatim dodirnite stavku Internet opcijeili kliknite na nju.
  3. Na kartici Opšte , u okviru „Kartice“ dodirnite ili izaberite stavku Kartice.

  4. Izaberite prvu matičnu stranicu kao stranicu koja će se otvoriti kad je otvorena nova kartica, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.Potrebna vam je dodatna pomoć?