Šta je to praćenje?

Praćenje se odnosi na način na koji veb lokacije, nezavisni dobavljači sadržaja, oglašivači i drugi uče o tome kako stupate u interakciju sa lokacijom. To može da uključuje praćenje stranica koje posećujete, veza na koje kliknete i proizvoda koje kupujete ili pregledate. Ovo pomaže tim lokacijama da nude personalizovani sadržaj kao što su oglasi ili preporuke, ali ujedno i znači da se vaše aktivnosti prilikom pregledanja prikupljaju i često razmenjuju sa drugim preduzećima.

Kako zaštita od praćenja pomaže da zaštitite svoju privatnost

Zaštita od praćenja pomaže da se spreči slanje informacija o tome šta pregledate nezavisnim dobavljačima sadržaja na lokacijama koje posećujete tako što blokira sadržaj od tih dobavljača. To pomaže da vaše aktivnosti tokom pregledanja budu još privatnije. Da biste uključili zaštitu od praćenja, treba da instalirate listu za zaštitu od praćenja. Listu za zaštitu od praćenja možete da zamislite kao listu sa telefonskim brojevima koje ne treba pozivati. Internet Explorer blokira sav sadržaj nezavisnih dobavljača sa lokacija koje se nalaze na listi i ograničava informacije koje te lokacije nezavisnih proizvođača mogu da prikupljaju o vama.

Dodavanje liste za zaštitu od praćenja

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Privatnost i u okviru Zaštita od praćenja dodirnite ili izaberite stavku Dodaj liste za zaštitu od praćenja.

 4. Iz Internet Explorer galerije izaberite listu za zaštitu od praćenja, dodirnite ili izaberite stavku Dodaj, a zatim ponovo dodirnite ili izaberite stavku Dodaj listu da biste instalirali listu.

Instaliranje bar jedne liste za zaštitu od praćenja uključuje zaštitu od praćenja. U svakom trenutku možete da dodate još listi tako što ćete posetiti Internet Explorer galeriju.

Prikaži sve

Dodavanje liste za zaštitu od praćenja na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonuInternet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Idite u Internet Explorer galeriju i izaberite listu za zaštitu od praćenja koju želite da instalirate.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj, a zatim ponovo dodirnite ili izaberite stavku Dodaj listu da biste instalirali listu.

Uklanjanje ili isključivanje liste za zaštitu od praćenja

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonuInternet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U okviru Tipovi dodataka izaberite stavku Zaštita od praćenja.

 4. Izaberite listu koju želite da uklonite i uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste privremeno isključili listu, dodirnite ili izaberite stavku Onemogući, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zatvori.

  • Da biste trajno uklonili listu, dodirnite ili izaberite stavku Ukloni, a zatim dodirnite stavku Zatvori ili kliknite na nju.

Uključivanje ili isključivanje zaštite od praćenja

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Privatnosti u okviru „Zaštita od praćenja“ uradite nešto od sledećeg:

  • Uključite zaštitu od praćenja tako što ćete stavku Blokiraj sadržaj na lokacijama poreklom od usluga koje mogu da prate moje pregledanje postaviti na Uključeno. (Mora biti instalirana najmanje jedna lista za zaštitu od praćenja.)

  • Isključite zaštitu od praćenja tako što ćete stavku Blokiraj sadržaj na lokacijama poreklom od usluga koje mogu da prate moje pregledanje postaviti na Isključeno.

Uključivanje ili isključivanje zaštite od praćenja na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonuInternet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme Alatke Alatke ili kliknite na njega, postavite pokazivač miša iznad stavke Bezbednost, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite ili izaberite stavku Uključi zaštitu od praćenja.

  • Dodirnite ili izaberite stavku Isključi zaštitu od praćenja.

Napomena

 • Uključivanje zaštite od praćenja pomaže da vaše aktivnosti pregledanja budu privatnije, ali takođe može da ograniči sadržaj koji možete da vidite na nekim lokacijama. Možete izabrati da neke lokacije izuzmete iz zaštite od praćenja tako što ćete dodirnuti ikonu „Zaštita od praćenja“ ili kliknuti na nju na traci adresa, što će omogućiti da vidite sadržaj koji je prethodno bio blokiran.

Kako funkcija „Do not track“ pomaže da zaštitite svoju privatnost

Kad je funkcija Do Not Track uključena, Internet Explorer šalje zahtev Do Not Track lokacijama koje posećujete i trećim stranama čiji je sadržaj hostovan na tim lokacijama kako bi te lokacije znale da ne biste da vas prate. Saznajte više o funkciji Do Not TrackPotrebna vam je dodatna pomoć?