OneDrive za Android: najčešća pitanja

U nastavku su date osnove korišćenja OneDrive aplikacija za mobilne uređaje za Android.

Preuzmite aplikaciju iz Google Play prodavnice.

Preuzmite aplikaciju iz Amazon Appstore prodavnice.

Prikaži sve

Dodavanje OneDrive for Business naloga

Sada možete da dodate OneDrive for Business naloge u OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje za Android (na uređajima koji koriste OS Android 4.0 ili noviji). Da biste to uradili, otvorite OneDriveaplikaciju, dodirnite ikonu OneDrive, a zatim izaberite stavku Add a business account (Dodajte poslovni nalog). Ako želite da se prijavite koristeći OneDrive for Business nalog, potrebno je da vaša organizacija ima odgovarajući poslovni plan pretplate na SharePoint Online ili Office 365. Ne možete da se prijavite sa nalogom iz lokalnog direktorijuma.

Prijavljivanje

Da biste dodali lični nalog, unesite svoj Microsoft nalog na stranici za prijavljivanje. Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite e-adresu koju koristite u svojoj kompaniji, školi ili nekoj drugoj organizaciji.

Ako imate problem prilikom prijavljivanja sa OneDrive for Business nalogom, pokušajte da se prijavite na adresi http://portal.office.com/onedrive ili se obratite svojoj IT službi.

Dodavanje fotografija ili video zapisa

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Odaberite odredište za otpremanje fotografija, dodirnite dugme Upload (Otpremi), a zatim dugme Upload photos and videos (Otpremi fotografije i video zapise).

 3. Odaberite datoteke koje želite da otpremite, a zatim dodirnite dugme UPLOAD (OTPREMI).

Deljenje datoteke (samo u okviru ličnih OneDrive naloga)

 1. U okviru OneDrive aplikacije, pritisnite i držite datoteku ili fasciklu koju želite da delite i dodirnite Deli.

 2. Da biste dali dozvolu samo određenim osobama, izaberite stavku Invite people (Pozovi osobe), dodajte kontakte, a zatim dodirnite dugme Send (Pošalji). Da biste preuzeli vezu koju možete da nalepite u poruci, odaberite stavke Share a link (Deli vezu), View (Prikaži) ili Edit (Uredi), a zatim dodirnite dugme OK (U redu). Da biste preuzeli i priložili datoteku, odaberite stavku Send files (Pošalji datoteke), a zatim odaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Automatsko otpremanje snimljenih fotografija i video zapisa (samo u okviru ličnih OneDrive naloga)

Kada se prvi put prijavite u OneDrive, dobićete upit da li želite da automatski otpremate fotografije i video zapise koje ste snimili telefonom u OneDrive. Dodirnite Turn on (Uključi) da biste uključili automatsko otpremanje. To možete da uradite i u odeljku Settings (Podešavanja). Evo postupka:

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite Settings (Podešavanja), a zatim Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere).

 3. Podesite vrednost postavke Camera backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere) na ON (UKLJUČENO).

 4. Ako želite da budete sigurni da će pravljenje rezervne kopije snimaka kamere biti aktivno samo dok se uređaj puni, potvrdite izbor u polju Upload only when charging (Otpremaj samo tokom punjenja).

Napomene

 • Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere je dostupno samo na uređajima koji imaju operativni sistem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ili noviji.

 • Sve fotografije i video zapisi će biti otpremljeni u originalnoj veličini kada se povežete preko Wi-Fi mreže. Ako želite da koristite mobilnu mrežu, u okviru aplikacije OneDrive otvorite Settings (Podešavanja), dodirnite stavku Camera backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere), zatim stavku Upload using (Otpremi koristeći), a zatim izaberite opciju Wi‑Fi and mobile network (Wi-Fi i mobilna mreža).

 • Snimci kamere sa uređaja se ne sinhronizuju sa fasciklom „Snimci kamere“ u usluzi OneDrive. Kada se završi otpremanje fotografija i video zapisa, možete da ih izbrišete sa svog uređaja, a kopije u usluzi OneDrive neće biti oštećene.

 • Kada prilagodite postavke tako da se fotografije koje snimite automatski čuvaju u usluzi OneDrive, dobićete dodatnih 15 GB besplatnog skladišta.

Pronalaženje datoteke koju tražite

Možete da potražite tekst iz datoteke ili čak fotografije. Da biste potražili tekst u okviru datoteke ili fotografije, u polju Pretraga otkucajte željeni izraz.

Promena redosleda sortiranja datoteka

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite fasciklu koju želite da sortirate, a zatim dugme Sort (Sortiraj). Sortiranje možete da obavite po imenu, datumu ili veličini.

Preuzimanje više datoteka na uređaj

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da preuzmete.

 3. Dodirnite dugme Switch view (Promeni prikaz) da biste prešli u prikaz za odabir, izaberite datoteke koje želite da preuzmete, a zatim dodirnite dugme Save (Sačuvaj).

 4. Izaberite lokaciju u koju želite da sačuvate preuzete datoteke.

Dodavanje PIN koda

Možete da dodate PIN kôd da biste sprečili druge osobe koje koriste vaš uređaj da slučajno pristupe vašim datotekama, da ih promene ili izbrišu.

 1. U okviru aplikacije OneDrive otvorite Settings (Podešavanja).

 2. Dodirnite stavku Require code to use app (Zahtevaj kôd za korišćenje aplikacije), a zatim uključite opciju Require code (Zahtevaj kôd).

 3. Unesite 4-cifreni kôd, a zatim ga ponovite da biste ga verifikovali.

Prebacivanje sa jednog naloga na drugi

Da biste se prebacili sa OneDrive naloga na OneDrive for Business nalog i obrnuto ili sa jednog OneDrive for Business naloga na drugi, dodirnite ikonu OneDrive, a zatim i nalog koji želite da koristite.

U aplikaciju OneDrive možete da dodate samo jedan lični nalog. Ako želite da otvorite drugi lični nalog, otvorite Settings (Podešavanja), dodirnite ime naloga, dodirnite stavku Sign out (Odjavljivanje), a zatim se prijavite koristeći željeni nalog.

Prikaz preostalog slobodnog prostora za skladištenje (u okviru ličnog OneDrive naloga)

U okviru aplikacije OneDrive otvorite Settings (Podešavanja), a zatim dodirnite ime naloga da biste videli ukupan i slobodan prostor za skladištenje.

Napomena

 • Kada prilagodite postavke tako da se fotografije koje snimite automatski čuvaju u usluzi OneDrive, dobićete dodatnih 15 GB besplatnog skladišta.

Dodatne pomoć za OneDrive (za lične naloge)


Dodatne pomoć za OneDrive for Business