Rešavanje problema sa OneDrive sinhronizacijomDa biste prikazali bilo kakve probleme u sinhronizaciji koji utiču na OneDrive fasciklu:

 • Na PC računaru, kliknite desnim tasterom miša na ikonu OneDrive icon (Ikona OneDrive) na sistemskoj traci poslova, sa krajnje desne strane trake zadataka, a zatim kliknite na dugme Prikaži probleme u sinhronizaciji. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Pokaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)
 • Na Mac računaru kliknite na ikonu statusa OneDrive na traci menija, a zatim izaberite stavku View Issues.

Ovo su neka rešenja uobičajenih problema u očuvanju sinhronizacije u usluzi OneDrive.

Prikaži sve

Veza sa uslugom OneDrive je prekinuta ili postoje privremeni problemi u usluzi OneDrive

Pokušajte da ponovo pokrenete OneDrive

Da biste ponovo pokrenuli OneDrive za Windows:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu OneDrive icon (Ikona OneDrive) koja se nalazi na sistemskoj traci poslova, u krajnjem desnom uglu trake zadataka. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Pokaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)
 2. Izaberite stavku Izađi.

 3. Kliknite na dugme Start, unesite OneDrive u okvir za pretragu, a zatim izaberite stavku Microsoft OneDrive. Na taj način ćete otvoriti fasciklu OneDrive, ali i pokrenuti uslugu OneDrive.

Da biste ponovo pokrenuli OneDrive za Mac:

 1. Na traci sa menijima kliknite na ikonu OneDrive.

 2. Zatim kliknite na dugme Zatvori OneDrive.

 3. U programu Spotlight pronađite aplikaciju OneDrive i otvorite je.

Nemate odgovarajuće dozvole za datoteku ili fasciklu koju pokušavate da dodate

Pokušajte da otvorite datoteku ili fasciklu i proverite da li imate dozvole za njeno čuvanje ili kopiranje. Ako imate problema da pristupite nekoj datoteci na mreži, obratite se administratoru mreže.

Datoteka ne može da se otpremi jer na istoj lokaciji već postoji neka datoteka ili fascikla pod tim imenom

Ovo se može desiti ako istovremeno otpremate datoteke i na veb-lokaciji usluge OneDrive, ili ako ste uneli promene unutar OneDrive fascikle na drugom računaru koja se u isto vreme sinhronizuje. Preimenujte fasciklu ili datoteku, a zatim pokušajte ponovo da je dodate.

Dodali ste datoteku koja je suviše velika

Zipujte datoteku ili joj promenite veličinu tako da bude manja od 10 GB, a zatim pokušajte ponovo. Ako ste dodali OneDrive beležnicu, vodite računa da svaki odeljak bude manji od 1 GB.

U OneDrive skladištu nema dovoljno prostora za dodatu datoteku ili fasciklu

Nabavite dodatan prostor za skladištenje ili uklonite datoteke koje vam više nisu potrebne u usluzi OneDrive iz OneDrive fascikle.

Vaš OneDrive je popunjen

Nabavite dodatan prostor za skladištenje ili uklonite datoteke koje vam više nisu potrebne u usluzi OneDrive iz OneDrive fascikle.

Ime datoteke sadrži znakove koji nisu dozvoljeni

Promenite ime tako da ne sadrži razmak na početku niti na kraju, da se ne završava tačkom niti da sadrži bilo koji od ovih znakova: / \ < > : * " ? |

Ova imena datoteka i fascikli nisu dozvoljena: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Dodali ste datoteku koja je u upotrebi

Ako je otvorena u nekoj aplikaciji, sačuvajte je i zatvorite aplikaciju, a zatim ponovo pokušajte da je dodate.

Datoteka ili fascikla koju pokušavate da dodate je na nedostupnom prenosnom uređaju za medije, na primer, na CD-u ili USB fleš disku

Proverite da li je prenosni uređaj za medije pravilno povezan sa računarom, a zatim pokušajte ponovo da dodate datoteku.

Putanja do datoteke je predugačka

Ukupna putanja zajedno sa imenom datoteke mora da bude kraća od 255 znakova. Skratite ime datoteke ili ime potfascikle u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu višeg nivoa. Nakon toga pratite sledeće korake kako biste ponovo započeli sinhronizaciju OneDrive fascikle na računaru:

 1. Kliknite na dugme Start, unesite OneDrive u okvir za pretragu, a zatim izaberite stavku Microsoft OneDrive. (Na Mac računaru, u programu Spotlight potražite aplikaciju OneDrive.)

 2. Pratite korake za ponovni izbor OneDrive postavki, uključujući odabir lokacije za OneDrive fasciklu i uključivanje ili isključivanje funkcije za preuzimanje datoteka.

Ponestaje vam mesta na računaru

Oslobodite prostor na disku, a zatim pratite sledeće korake kako biste ponovo započeli sinhronizaciju OneDrive fascikle na računaru:

 1. Kliknite na dugme Start, unesite OneDrive u okvir za pretragu, a zatim izaberite stavku Microsoft OneDrive. (Na Mac računaru, u programu Spotlight potražite aplikaciju OneDrive.)

 2. Pratite korake za ponovni izbor OneDrive postavki, uključujući odabir lokacije za OneDrive fasciklu i uključivanje ili isključivanje funkcije za preuzimanje datoteka.

Napomena


Idi u OneDrive

Potrebna vam je dodatna pomoć?