Rešavanje problema sa otpremanjem datoteka na veb-lokaciju OneDrive

Evo nekih poruka o greškama koje možete da dobijete kada pokušate da otpremite datoteke na veb-lokaciju OneDrive i mogućih rešenja. Dodatnu pomoć za probleme sa datotekama koje se ne sinhronizuju potražite u temi pomoći Rešavanje problema sa OneDrive sinhronizacijom.

Prikaži sve

OneDrive ne može da otpremi ovu datoteku

Ovo su mogući razlozi zbog kojih ste dobili ovu poruku:

  • Postoji neki problem u usluzi OneDrive. Pokušajte ponovo da otpremite datoteku.

  • Veza sa uslugom OneDrive je prekinuta tokom prenosa datoteka, ili niste bili prijavljeni u OneDrive. Prijavite se u uslugu OneDrive koristeći svoj Microsoft nalog, a zatim pokušajte ponovo da otpremite datoteku.

  • Nemate dozvolu za pristup datoteci. Ako je datoteka na serveru, proverite da li možete da je otvorite, a zatim pokušajte ponovo da otpremite datoteku. Da biste dobili više informacija o dobijanju dozvole za pristup datoteci, obratite se administratoru mreže.

  • Nemate dozvolu za otpremanje datoteke u izabranu fasciklu. Izaberite fasciklu za koju imate dozvolu za uređivanje, a zatim pokušajte ponovo da otpremite datoteku.

Već postoji datoteka sa ovim imenom

Kliknite na dugme Zameni da biste zamenili postojeću datoteku ili na dugme Zadrži obe da biste preimenovali datoteku koju otpremate.

Napomena

  • Ako datoteka nema oznaku tipa datoteke, ne može da bude otpremljena na lokaciju ili u fasciklu pod istim imenom.

Žao nam je, OneDrive ne može da otprema fascikle ni prazne datoteke

Da biste otpremili novu fasciklu u OneDrive, najpre kreirajte fasciklu, a zatim otpremite datoteke u nju. Datoteke čija je veličina 0 bajtova ne mogu da se otpreme na veb-lokaciju OneDrive.

Savet

  • Ako koristite Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, ili imate instaliranu besplatnu OneDrive aplikaciju na radnoj površini, možete da otpremate čitave fascikle u OneDrive bez potrebe da otvarate veb-lokaciju OneDrive.

Datoteka je prevelika

Ako koristite Internet Explorer 10 ili noviju verziju nekog drugog popularnog veb pregledača, na lokaciju OneDrive možete da otpremite datoteke veličine do 10 GB. Ako koristite stariji veb pregledač, otpremanje datoteka većih od 300 MB nije moguće.

Savet

Nema dovoljno skladišnog prostora

Ne možete da otpremite datoteku jer ne može da stane u dostupan prostor za skladištenje. Da biste videli koliko skladišnog prostora vam je ostalo ili da biste nabavili dodatni, posetite stranicu „Upravljanje prostorom za skladištenje“.

OneDrive ne može da otpremi datoteku na ovu lokaciju

Puna putanja (koju čini i ime datoteke) je predugačka. Putanja mora da bude kraća od 442 znaka. Skratite ime datoteke ili ime potfascikle u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu višeg nivoa, a zatim pokušajte ponovo da otpremite datoteku.

Ova datoteka sadrži zabranjene znakove

Ime datoteke sadrži znakove koji nisu dozvoljeni. Promenite ime tako da ne sadrži razmak na početku niti na kraju, da se ne završava tačkom niti da sadrži bilo koji od ovih znakova: / \ < > : * " ? |

Ova imena datoteka i fascikli nisu dozvoljena: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

OneDrive ne može da pronađe ovu datoteku

Datoteka je možda premeštena, preimenovana ili izbrisana pre nego što ste pokušali da je otpremite. Pronađite datoteku, a zatim pokušajte ponovo da je otpremite.

OneDrive ne može da pristupi ovoj datoteci

Datoteka je možda otvorena u nekom drugom programu. Sačuvajte sve promene u datoteci, zatvorite program, a zatim pokušajte ponovo da otpremite datoteku.

Ako se datoteka nalazi na uređaju prenosnog medijuma, na primer, na CD ili USB fleš jedinici, možda neće biti dostupna. Proverite da li je uređaj prenosnog medijuma pravilno povezan sa računarom, a zatim pokušajte ponovo da otpremite datoteku.

Obratite se podršci


Idi u OneDrive

Potrebna vam je dodatna pomoć?