OneDrive aplikacija za radnu površinu za Windows: najčešća pitanjaSlede odgovori na neka najčešća pitanja o korišćenju OneDrive aplikacije za radnu površinu za Windows. Download the free app.

Pogledajte sistemske zahteve. Preuzimanje aplikacije znači da se slažete sa Microsoft ugovorom o pružanju usluga i izjavom o privatnosti. Ovaj softver takođe može automatski da preuzima i instalira ispravke.

Napomena

 • Aplikacija OneDrive nije podržana u operativnom sistemu Windows XP. Ako pokušate da je instalirate na računaru koji ima Windows XP, dobićete poruku „OneDriveSetup.exe nije važeća Win32 aplikacija.“ Pogledajte sistemske zahteve.

Prikaži sve

Koja je funkcija fascikle OneDrive?

Kada instalirate OneDrive aplikaciju za radnu površinu za Windows, na taj način ćete preuzeti na računar primerak aplikacije OneDrive koji se smešta u fasciklu OneDrive. Ta fascikla se sinhronizuje sa uslugom OneDrive. Ako dodate, promenite ili izbrišete neku datoteku ili fasciklu na lokaciji OneDrive, ona se dodaje, menja ili briše u fascikli OneDrive i obratno.

Za automatsko otpremanje datoteka u OneDrive dovoljno je da kopirate ili premestite te datoteke u fasciklu OneDrive koristeći program „Istraživač datoteka“ ili ih sačuvate u fasciklu OneDrive u okviru samog programa. Datoteke koje otpremate na ovaj način mogu da imaju najviše 10 GB. Ako imate instaliranu aplikaciju OneDrive na drugim računarima, datoteke će automatski biti dodate i u OneDrive fascikle koje se nalaze na njima.

Program „Istraživač datoteka“ možete da koristite i za preimenovanje i brisanje datoteka, kreiranje novih fascikli i premeštanje datoteka u okviru fascikle OneDrive. Promene će automatski biti unete u OneDrive i na ostale računare na kojima je instalirana aplikacija OneDrive.

Savet

 • Da biste rotirali fotografije u usluzi OneDrive, otvorite ih unutar fascikle OneDrive, a zatim ih rotirajte u jednostavnom prikazivaču fotografija kao što je Windows prikazivač fotografija. Kada zatvorite datoteke, promene će biti sačuvane, a fotografije će biti automatski ažurirane u usluzi OneDrive.

 • Ako koristite veliki prostor za skladištenje u usluzi OneDrive, možda će vam biti potrebno puno vremena za preuzimanje svih datoteka kada prvi put instalirate aplikaciju OneDrive. Da biste dobili savete za maksimalno uvećanje brzine prenosa, pogledajte temu pomoći Maksimalne brzine otpremanja i preuzimanja.

Kako mogu da dodajem računare u uslugu OneDrive i da ih uklanjam iz nje?

Kada instalirate OneDrive aplikaciju za radnu površinu za Windows na nekom računaru, taj računar će se pojaviti na veb-lokaciji OneDrive, u levom oknu u okviru odeljka Računari. Na taj način možete da pristupite datotekama i fasciklama na tom računaru koje nisu sačuvane u fascikli OneDrive. Kada pregledate računar sa udaljene lokacije, od vas će možda biti zatražen verifikacioni kôd. Više informacija o korišćenju funkcije za dopremanje datoteka za pristupanje datotekama sa udaljene lokacije potražite u temi pomoći Dopremanje datoteka na računar.

Da biste uklonili neki računar iz usluge OneDrive, izaberite ga, a zatim kliknite na vezu Ukloni računar.

Da li je potrebno da instaliram aplikaciju OneDrive na svim svojim računarima (PC i Mac)?

Ne. Ako vam nisu potrebne sve datoteke iz usluge OneDrive na računaru, i dalje možete da radite u usluzi OneDrive na njemu ako posetite veb-lokaciju OneDrive. Datoteke ne možete da dopremate sa računara sve dok na njemu ne instalirate OneDrive.

Dobijam poruku o grešci u kojoj se navodi sledeće „OneDrive ne može da se pokrene sa punim administratorskim pravima. Ponovo pokrenite OneDrive bez administratorskih prava.“ Šta da radim?

Ako koristite korisnički nalog administratora na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, proverite da li je uključena funkcija „Kontrola korisničkog naloga“ (UAC). Druga mogućnost je da koristite OneDrive sa standardnim korisničkim nalogom.

Da li osim OneDrive fascikle mogu da odaberem i druge fascikle koje će se sinhronizovati?

Ne možete da birate druge fascikle za sinhronizaciju, ali neke fascikle kao što su „Radna površina“ ili one u bibliotekama možete da preusmerite u fasciklu OneDrive. Osim toga, možete da dodajete potfascikle iz fascikle OneDrive u biblioteke da biste lakše radili sa njima u programu „Istraživač datoteka“. Na primer, ako imate fasciklu sa fotografijama sa letovanja u usluzi OneDrive, možete da je uključite u biblioteku „Slike“ u operativnom sistemu Windows 7 or Windows 8. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Uključivanje fascikli u biblioteku.

Preusmeravanje neke fascikle u fasciklu OneDrive

 1. Zatvorite OneDrive tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive) na sistemskoj traci poslova, sa krajnje desne strane trake zadataka, a zatim kliknite na dugme Izađi. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Pokaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)
 2. U fascikli OneDrive kreirajte potfasciklu za preusmerene datoteke. Na primer, da biste preusmerili fasciklu „Moje slike“, u usluzi OneDrive možete da kreirate fasciklu koja će se zvati „Slike“.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da preusmerite (u ovom primeru na „Moje slike“), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Lokacija, a zatim kliknite na dugme Premesti.

 5. Potražite lokaciju na koju želite da preusmerite ovu fasciklu (na primer, %userprofile%\OneDrive\Slike).

 6. Kliknite na dugme Izbor fascikle, a zatim na dugme U redu.

 7. U dijalogu koji se pojavljuje kliknite na dugme Da da biste premestili sve datoteke na novu lokaciju.

 8. Ponovo pokrenite uslugu OneDrive. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start , unesite OneDrive u okvir za pretragu, a zatim izaberite stavku MicrosoftOneDrive.

Da li mogu da menjam ime ili lokaciju fascikle OneDrive kada je kreiram?

Ne. Ako koristite program „Istraživač datoteka“ za preimenovanje ili premeštanje fascikle OneDrive, OneDrive će prestati da funkcioniše.

Da li mogu da odaberem fascikle iz svoje fascikle OneDrive koje ne želim da sinhronizujem na računaru?

Da. Kada prvi put konfigurišete OneDrive, izaberite opciju Odaberite fascikle za sinhronizaciju. Ako niste ovo uradili kada ste konfigurisali OneDrive, možete to da uradite u okviru odeljka „Postavke“:

 1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive) na sistemskoj traci poslova koja se nalazi sa krajnje desne strane trake zadataka. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Pokaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli strelicu.)
 2. Kliknite na dugme Postavke, izaberite karticu Odabir fascikli, a zatim kliknite na dugme Odaberi fascikle.

Za svaku fasciklu važi pravilo da možete da odaberete ono što želite da sinhronizujete u njoj: čitav njen sadržaj, pojedinačne fascikle, kao i datoteke koje se ne nalaze ni u jednoj potfascikli u okviru nje. Ako odlučite da sinhronizujete samo pojedine stavke, nove stavke koje dodajete u fasciklu OneDrive na računaru će biti sinhronizovane sa onima u usluzi OneDrive, ali stavke koje dodajete u OneDrive sa veb-lokacije ili sa drugih uređaja neće biti sinhronizovane sa onima na računaru ukoliko se ne nalaze u fasciklama koje ste odabrali za sinhronizaciju. Ako odlučite da zaustavite sinhronizovanje fascikli na računaru, one će se izbrisati iz fascikle OneDrive na tom računaru, ali ne i sa veb-lokacije OneDrive.

Napomena

 • Ne možete da odaberete pojedinačne datoteke koje želite da sinhronizujete, niti da za sinhronizaciju odaberete datoteke ili fascikle koje je neko delio sa vama.

Da li mogu da promenim nalog koji koristim za OneDrive?

Nalog koji koristite za OneDrive možete da promenite, ali fasciklu ne možete da koristite preko nekoliko naloga odjednom.

Promena naloga koji koristite za OneDrive

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu aplikacije OneDrive (Ikona OneDrive) na sistemskoj traci poslova, sa krajnje desne strane trake zadataka, a zatim kliknite na dugme Postavke. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Pokaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)
 2. Na kartici Postavke kliknite na dugme Raskini vezu sa uslugom OneDrive.

 3. Ponovo pokrenite OneDrive, a zatim se prijavite koristeći željeni nalog. To znači da treba ponovo da izaberete lokaciju za fasciklu OneDrive. Ako izaberete istu lokaciju, fascikle za oba naloga će biti objedinjene. Ako je funkcija za dopremanje datoteka uključena na računaru, potrebno je da je uključite ponovo.

Da li mogu da oporavim izbrisane datoteke i fascikle?

Na računaru na kom ste izbrisali datoteke ili fascikle, proverite fasciklu „Korpa za otpatke“ ili proverite korpu za otpatke na veb-lokaciji OneDrive tako što ćete kliknuti na vezu do nje u donjem levom uglu.

Neke stavke iz fascikle OneDrive nisu sinhronizovane sa uslugom OneDrive. Kako da prikažem više informacija o ovom problemu?

 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive) na sistemskoj traci poslova, sa krajnje desne strane trake zadataka, a zatim kliknite na dugme Prikaži probleme u sinhronizaciji. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Pokaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)

Napomene

 • Ako odlučite da sinhronizujete samo neke fascikle na računaru, a zatim da dodate datoteka na veb-lokaciju OneDrive i to izvan ovih fascikli, datoteke koje dodate neće se sinhronizovati na računaru.

 • Dodatnu pomoć za probleme sa sinhronizacijom potražite u temi pomoći Rešavanje problema sa OneDrive sinhronizacijom.

Kako da deinstaliram aplikaciju OneDrive?

Ako deinstalirate OneDrive aplikaciju za radnu površinu sa računara, fascikla OneDrive će prestati da se sinhronizuje. Fascikla OneDrive će ostati netaknuta, kao i datoteke na veb-lokaciji OneDrive.

 1. Kliknite na dugme Start. U okviru za pretragu otkucajte upit Programi, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Programi i funkcije.

 2. Izaberite stavku MicrosoftOneDrive, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj. Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Obratite se podršci