OneDrive aplikacija za Xbox 360: najčešća pitanja

Slede odgovori na neka najčešća pitanja o korišćenju aplikacije OneDrive za Xbox 360. Da biste dobili informacije i status usluge vezane za OneDrive aplikaciju za Xbox One, posetite stranicu podrške za Xbox.

Prikaži sve

Zašto su neki video zapisi isprekidani kada ih reprodukujem na Xbox uređaju?

To može da se desi ako je brzina protoka video zapisa prevelika za vaši internet vezu. Pokušajte da ponovo kodirate video zapis, a zatim ga ponovo otpremite.

Šta mogu da uradim ako moja Xbox oznaka igrača koristi Microsoft nalog koji je različit od onog koji koristim za OneDrive?

Da biste prikazali fotografije i video zapise iz usluge OneDrive na svom Xbox uređaju, potrebno je da koristite isti Microsoft nalog za OneDrive i Xbox. Preporučujemo da koristite samo jedan nalog po osobi da bi vam svi kontakti, bezbednosne informacije, informacije za naplatu i celokupan sadržaj bili na jednom mestu. Imate nekoliko mogućnosti:

 • Premestite svoju Xbox oznaku igrača u Microsoft nalog koji koristite za OneDrive. Više informacija o tome kako da to uradite potražite na stranici podrške za Xbox.

 • Premestite svoj sadržaj iz usluge OneDrive u Microsoft nalog koji je povezan na Xbox. Najbrži način da to uradite je da koristite OneDrive aplikaciju za stone računare da biste raskinuli vezu sa nalogom. Imajte na umu da to ne možete da obavite na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 8 ako se prijavite na računar koristeći svoj Microsoft nalog.

  1. Raskinite vezu sa nalogom tako što ćete posetiti stranicu OneDrive aplikacija za radnu površinu za Windows: najčešća pitanja i pratiti korake iz odeljka „Da li mogu da promenim nalog koji koristim za OneDrive?“

  2. Kada prekinete vezu sa nalogom, premestite OneDrive fasciklu na računaru na drugu lokaciju.

  3. Ponovo pokrenite OneDrive, a zatim se prijavite koristeći nalog koji koristite za Xbox. To znači da treba ponovo da izaberete lokaciju za fasciklu OneDrive.

  4. Kopirajte sadržaj OneDrive fascikle koju ste premestili u novu OneDrive fasciklu koja je kreirana.

Ako se neko drugi prijavi u moj Xbox, da li možemo da prikažemo njegov sadržaj u usluzi OneDrive?

Da biste koristili aplikaciju OneDrive osoba koja se prijavljuje mora da ima Xbox LIVE Gold članstvo. Ako vi imate Xbox LIVE Gold članstvo, možete da prikažete svoje fotografije i video zapise kada se prijavite na tuđi Xbox.

Napomena

Dobijam poruku da ne mogu da prikažem deljene datoteke

Ovo se dešava ako se neko prijavi u vaš Xbox sa podrazumevanim postavkama za tinejdžere i decu. Proverite da li su sve osobe sa tim profilima odjavljene. Da biste promenili postavke svog profila, otvorite Postavke, odaberite Privatnost, a zatim podesite vrednost postavke Sadržaj na članove na Svi.

Dobijam poruku o grešci

 • Kôd greške 2: Prijavljivanje je predugo trajalo. Proverite internet vezu za Xbox i pokušajte da se odjavite, a zatim da se ponovo prijavite.

 • Kôd greške koji počinje na 0x8, na primer, 0x80070005, 0x80048821, 0x80072EF3, 0x8000000A, 0x83118834, 0x80048823 ili 0x8007274C: Postoji neki problem sa prijavljivanjem u OneDrive. Do ovoga može da dođe ako ste promenili lozinku u okviru svog Microsoft naloga nakon prvog prijavljivanja u Xbox ili ukoliko ste preimenovali nalog kada ste prešli na Outlook.com. Postupite na sledeći način da biste naveli svoju trenutnu lozinku:

  1. Pritisnite dugme Xbox vodič na džojstiku, listajte do odeljka Postavke, a zatim izaberite Profil.

  2. Izaberite Bezbednost naloga.

  3. Izaberite opciju Bezbednosni dokazi, a zatim unesite informacije o nalogu.

  4. Ponovo pokrenite aplikaciju.

 • Kodovi greške 8-14 ili kôd greške 17: Možda postoji problem u usluzi OneDrive. Pokušajte da zatvorite aplikaciju i da je ponovo pokrenete ili pokušajte ponovo kasnije.

 • Kôd greške 15: Nalog za OneDrive je blokiran. Više informacija potražite na veb lokaciji OneDrive.

 • Kodovi greške 18-22: Postoji neki problem sa informacijama koje je aplikacija OneDrive dobila iz usluge OneDrive. Pokušajte da zatvorite aplikaciju i da je ponovo pokrenete.

 • Kôd greške 23 (kada pokušate da reprodukujete video zapis): Pokušajte da zatvorite aplikaciju i da je ponovo pokrenete. Ako to ne pomogne, moguće je da Xbox ne podržava video zapise u tom formatu.

Ako dobijete neku drugu poruku o grešci, zatvorite aplikaciju OneDrive, a zatim je ponovo pokrenite. Time se rešava većina problema.

Da biste dobili dodatnu pomoć za prikazivanje fotografija i video zapisa u aplikaciji, posetite stranicu Xbox podrške za aplikaciju OneDrive.

Obratite se podršci


Idi u OneDrive

Potrebna vam je dodatna pomoć?