Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Dodajte sve svoje naloge e-pošte u Outlook.com

Outlook.com

Drugi Microsoft nalozi

Ako imate više Microsoft adresa, kao što su @hotmail.com, @live.com ili @outlook.com, možete da koristite Outlook.com za slanje i prijem e-pošte sa svih tih naloga.

Pre nego što preduzmete sledeće korake, potrebno je da odlučite koji nalog će biti vaš primarni nalog. To bi trebalo da bude onaj nalog koji najčešće koristite. Vaši ostali nalozi će postati sekundarni nalozi. Nalog možete da dodate na sledeći način:

Automatsko prosleđivanje e-pošte sa sekundarnog naloga u primarni

Svoj sekundarni nalog možete da konfigurišete tako da automatski prosleđuje svu dolaznu poštu u primarni nalog.

 1. Prijavite se u Outlook.com koristeći sekundarni nalog.

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite karticu Prosleđivanje e-pošte.

 4. Izaberite opciju Prosleđuj poštu na drugi nalog e-pošte.

 5. Unesite e-adresu za primarni nalog.

 6. Ako želite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj kopiju prosleđenih poruka u prijemnom poštanskom sandučetu usluge Outlook, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. Prijavite se u bilo koji sekundarni nalog i ponovite korake 2-6.

Napomena

 • I dalje najmanje jedanput na svakih 365 dana treba da se prijavite u sekundarni nalog, jer će u suprotnom sistem zatvoriti nalog. Da ne biste zaboravili da se prijavite, možete da dodate događaj u svoj kalendar.

Konfigurisanje primarnog naloga za slanje e-pošte sa sekundarnih naloga

 1. Prijavite se u Outlook.com koristeći primarni nalog.

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite opciju Ostali nalozi e-pošte.

 4. Izaberite opciju Dodaj nalog samo za slanje unesite e-adresu i lozinku za sekundarni nalog, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Ako želite da dodate još neki nalog, kliknite na vezu pređi u „Opcije“, a zatim ponovite korak 4.

 6. Potražite verifikacionu e-poruku koja je prosleđena sa sekundarnog naloga. Kliknite na vezu u e-poruci da biste verifikovali svoje vlasništvo nad nalogom.

  Ako još uvek niste postavili automatsko prosleđivanje, verifikaciona e-poruka će biti u sekundarnom nalogu.

 7. Ponovite korak 6 za svaki preostali sekundarni koji ste dodali u koraku 4.

Napomena

 • Opcija Dodavanje naloga za slanje i prijem koristi POP protokol i ne preporučuje se za povezivanje većeg broja Microsoft naloga.

 • U Outlook.com nalog možete da dodate najviše 13 naloga.

Odabir adrese za polje „Od“

E-poštu možete da šaljete sa bilo kog naloga koji ste dodali u Outlook.com.

 1. Da biste započeli pisanje nove poruke, kliknite na dugme Novo.

 2. U gornjem levom uglu kliknite na strelicu pored svoje adrese.

 3. Izaberite neku adresu sa liste.

Postavljanje podrazumevane adrese u polju „Od:“

Ako jednu adresu koristite za slanje najvećeg broja e-poruka, možete da je postavite za podrazumevanu adresu u polju „Od:“.

 1. Kliknite na ikonu Opcije Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite opciju Ostali nalozi e-pošte.

 3. U odeljku Podrazumevana „Od:“ adresa izaberite podrazumevanu adresu za slanje.

 4. Da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, u gornjem levom uglu kliknite na logotip usluge Outlook.com.

Sortiranje dolazne e-poštu u fascikle

Ako želite da razdvojite e-poštu sa različitih adresa (na primer, sa lične i poslovne adrese), Outlook.com može da obavi automatsko sortiranje dolazne pošte u različite fascikle.

 1. Kliknite na ikonu OpcijeIkona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Još postavki pošte.
 2. U odeljku Prilagođavanje usluge Outlook kliknite na vezu Pravila za sortiranje novih poruka, a zatim na dugme Novo.

 3. U odeljku Korak 1:

  Na prvoj listi izaberite stavku Red „Za“ ili „Cc“.

  Na drugoj listi izaberite stavku sadrži.

  U okvir za tekst unesite adresu e-pošte koju želite da sortirate.

 4. U odeljku Korak 2 postupite na neki od sledećih načina:

  Ako fascikla već postoji, izaberite opciju Premesti u, a zatim izaberite neku fasciklu sa liste.

  Ako fascikla još uvek ne postoji, izaberite opciju Premesti u novu fasciklu, a zatim unesite ime fascikle.

  Možete automatski da prosledite i izbrišete poruku, da joj dodate ili uklonite kategoriju, ili da je označite.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

 • U ovu fasciklu se ne dodaju poruke poslate na listu slanja.

Da biste dobili dodatnu pomoć za dodavanje naloga e-pošte, obratite se korisničkoj podršci.

Pogledajte više

Potrebna vam je dodatna pomoć? Na forumu posvećenom usluzi Outlook.com ćete možda moći da dobijete odgovor na svoje pitanje.

Nabavite pomoć za Outlook aplikaciju na radnoj površini.

Imate ideje za Outlook.com? Želimo da ih čujemo.