Neka vaša deca budu bezbednija dok koriste računar

Windows 10

Postavljanje odgovarajućih ograničenja za dete

Kada dodate dete u svoju porodicu, možete da budete sigurni i da će veb lokacije za odrasle biti blokirane, ili da tačno navedete lokacije koje želite da vaša deca vide. Osim toga, znaćete sa sigurnošću da deca mogu da koriste samo aplikacije i igre koje su pogodne za njihov uzrast i moći ćete da postavite ograničenja za vreme ispred ekrana kako ne bi provodila previše vremena u virtuelnom svetu. Deca mogu da zatraže vašu dozvolu da nastave pregledanje kada vreme istekne, i da vide ili preuzmu nešto što je blokirano. Zajedno možete da odredite nivo ograničenja koji je dobar za njih.

Možete da postavite ova ograničenja i da upravljate njima na veb lokaciji account.microsoft.com/family. Prijavite se pomoću svog Microsoft naloga, izaberite ime deteta čije postavke želite da promenite i pratite uputstva koja će se pojaviti.

Napomena

 • Vremenska ograničenja se primenjuju u skladu sa vremenom na računaru, tako da ne morate posebno da postavljate istu vremensku zonu na računarima da bi postavke bile pravilno primenjene.

Prikaži sve

Postavljanje vremenskih ograničenja

Postoje dva načina za ograničavanje vremena koje vaše dete provodi ispred ekrana svojih uređaja. Pored postavljanja određenih perioda tokom dana kada dete može da koristi svoje uređaje, možete da postavite i maksimalno vreme za svaki uređaj koje određuje koliko časova dnevno dete može da koristi taj uređaj. Na primer, možete da im dozvolite da provode dva sata na svojim uređajima radnim danima, a vikendom više.

 1. Izaberite stavku Vreme ispred ekrana i pomerite prekidač opcije Postavi vremensko ograničenje kada moje dete može da koristi uređaj sa položaja isključeno na položaj uključeno.

 2. Izaberite vremenske željene periode tokom svakog dana kada ćete dozvoliti deci da koriste svoje uređaje, a ukoliko želite, postavite maksimalno dozvoljeno vreme za svaki uređaj. Ako ne želite da postavite maksimalno vreme, izaberite stavku Neograničeno.

Postavljanje ograničenja za veb lokacije koje vaša deca mogu da posećuju

Postoji puno toga lepog što može da se nauči na internetu, ali ima i onog što ne želite da deca vide. Uključite ograničenja za pregledanje interneta, ako želite da blokirate lokacije sa sadržajem za odrasle ili da dozvolite i blokirate pojedinačne veb lokacije ili veb stranice korišćenjem veb adresa ili URL adresa. Možete da postavite ograničenja veb pregledanja za mlađu decu tako da ona mogu da posećuju isključivo lokacije koje ste vi izričito dozvolili.

Podešavanje ograničenja za pregledanje interneta

 1. Prijavite se u porodicu na veb lokaciji Microsoft naloga.

 2. Izaberite dete za koje želite da uključite ograničenja pregledanja interneta.

 3. Izaberite stavku Veb pregledanje, a zatim postavite prekidač Blokiraj neprikladne veb lokacije iz položaja Isključeno u Uključeno.

  Na ovaj način ćete blokirati sadržaj za odrasle, a Bezbedna pretraga će biti uključena dok dete koristi najzastupljenije pretraživače.

 4. Ako želite da vaše dete može da vidi samo one veb lokacije koje ste izričito dozvolili, potvrdite izbor u polju Prikaži samo veb lokacije sa liste dozvoljenih.

Dozvoljavanje ili blokiranje određenih veb lokacija

 1. Prijavite se u porodicu na veb lokaciji Microsoft naloga.

 2. Izaberite dete za koje želite da uključite ograničenja pregledanja interneta.

 3. Izaberite stavku Veb pregledanje.

 4. Da biste dodali neku lokaciju na listu dozvoljenih, pređite u odeljak Uvek dozvoli ove i unesite URL adresu veb lokacije koju želite da dozvolite.

 5. Da biste dodali neku lokaciju na listu blokiranih, pređite u odeljak Uvek blokiraj ove i unesite URL adresu veb lokacije koju želite da blokirate.

Postavljanje ograničenja za aplikacije, igre i medijski sadržaj

Da biste postavili ograničenja za aplikacije, igre i medijski sadržaj koje vaše dete može da koristi, podesićete nivo ocena zasnovan na uzrastu. Tako deca mogu da koriste aplikacije, igre i medijski sadržaj koji je ocenjen kao prikladan za njihov uzrast, a neće moći da pristupe neprimerenom sadržaju. Ako je vaše dete preuzelo nešto pre nego što ste podesili ova ograničenja, možete da blokirate ovaj sadržaj u listi nedavnih aktivnosti, a vaše dete neće moći da ih koristi dok ih ne dozvolite ponovo.

Ako dete želi da koristi blokiranu aplikaciju ili igru, može da vam zatraži dozvolu. Na zahtev za dozvolu možete da odgovorite e-porukom ili na stranici porodice na veb lokaciji Microsoft naloga.

Napomena

 • U verzijama koje su prethodile operativnom sistemu Windows 10za ograničenja aplikacija i igara postojala su dva posebna prekidača sa položajem uključeno/isključeno, pri čemu je jedan bio namenjen aplikacijama, a drugi igrama. Sada postoji samo jedan prekidač za upravljanje njima. Ako ste ranije uključili ograničenja za jedno, ali ne i za drugo, a nakon toga niste uključivali ili isključivali ograničenja, vaše postavke su i dalje na snazi. Međutim, ako posetite stranicu porodice na veb lokaciji Microsoft naloga i isključite ograničenja za aplikacije, igre i medijske sadržaje, a zatim ih ponovo uključite, pristup ovim sadržajima biće ograničen.

Korišćenje nivoa ocena zasnovanih na uzrastu

 1. Izaberite stavku Aplikacije, igre i medijski sadržaj, a zatim postavite prekidač Blokiraj neprikladne aplikacije i igre iz položaja Isključeno u Uključeno.

 2. Pređite u odeljak Ograničavanje aplikacija i igara i odaberite starosni nivo koji odgovara vašem detetu.

Napomena

 • Prema podrazumevanim vrednostima, ako uključite ograničenja za aplikacije i igre na uređajima koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili starijim verzijama operativnog sistema Windows, biće blokirane sve aplikacije koje nemaju ocenu uzrasta. Ovim se mlađa deca sprečavaju u korišćenju neprikladnih aplikacija ili u igranju igara za starije, ali to može da blokira i neke aplikacije koje želite da dozvolite starijoj deci, uključujući i radne aplikacije poput onih za obradu teksta ili radnih svezaka. Možda ćete želeti da uključite ograničenja za aplikacije i igre kod mlađe dece, ali za stariju decu odaberite da nadgledate aktivnosti preko izveštaja o aktivnostima.

Upravljanje zahtevima vašeg deteta

Postavke koje primenjujete za aktivnosti vaše porodice za Windows uređaje vremenom mogu da se menjaju. Na primer, vaše dete može poželeti da preuzme i igra novu igru o kojoj svi pričaju, da potraži nešto na internetu za školski projekat ili da dobije malo dodatnog vremena za računarom kako bi završilo domaći zadatak. U okviru Microsoft porodice, deca mogu da vam šalju zahteve za dozvole za nove aplikacije, igre ili veb lokacije koje žele da koriste putem e-pošte. Na ove zahteve možete da odgovorite pojedinačno putem e-pošte ili da svima upravljate na objedinjenom mestu na stranici porodice u okviru veb lokacije Microsoft naloga.

 1. Prijavite se u porodicu na veb lokaciji Microsoft naloga.

 2. Nedavni zahtevi za dozvolu su navedeni uz decu koja su podnela zahtev.

 3. Pored svakog zahteva pritisnite dugme Dozvoli da biste odobrili zahtev ili dugme Odbij da biste ga odbili.

Sledeće: Nadgledanje aktivnosti deteta na uređaju

Drugi resursi

Idite u Microsoft porodicu

Promenite postavke svoje Microsoft porodice.

Podešavanje programa „Porodična bezbednost“

Saznajte kako da dodate naloge u Microsoft porodicu.

Pomoć zajednice

Postavite pitanje na forumima zajednice.