Izjava o privatnosti za pomoćnika za dogradnju i instalacioni program operativnog sistema Windows 8.1

Poslednje ažuriranje: maj 2013.

Ova izjava o privatnosti objašnjava mnoge prakse prikupljanja i upotrebe podataka pomoćnika za nadogradnju na Windows 8.1 („pomoćnik za nadogradnju“) i Windows 8.1 instalacionog programa („instalacija“). Ona je usredsređena na funkcije koje komuniciraju sa internetom. Ona se ne primenjuje na druge Microsoft lokacije, proizvode ili usluge na mreži ili van mreže.

  • Kad se pokrene na vebu, pomoćnik za nadogradnju na Windows 8.1 pomaže vam da utvrdite da li je vaš trenutni računar spreman za nadogradnju na Windows 8.1 i pruža informacije o kompatibilnosti koje se tiču programa i uređaja. Kad utvrdite da li je vaš računar spreman, imate opciju da kupite, preuzmete i instalirate operativni sistem Windows 8.1.

  • Kad se pokrene na vebu, Windows 8.1 instalacioni program omogućava vam da preuzmete i instalirate Windows 8.1 kad unesete šifru proizvoda koju već imate.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije

Nakon pokretanja pomoćnika za nadogradnju na Windows 8.1 ili Windows 8.1 instalacionog programa, proverićemo da li postoje dostupne ispravke kako bi se obezbedilo pokretanje i preuzimanje najnovije verzije. Ako se ispravke pronađu, automatski ih preuzimamo i instaliramo na računar. Tipovi ispravki koje mogu da se preuzmu obuhvataju:

Ispravke za instalaciju
Važne softverske ispravke za instalacione datoteke koje obezbeđuju uspešnu instalaciju.

Uključene ispravke upravljačkih programa
Važne ispravke upravljačkih programa za verziju operativnog sistema Windows koju instalirate.

Kada utvrđujemo kompatibilnost u pomoćniku za nadogradnju, prikupljamo određene informacije o potencijalnom iskustvu nadogradnje kao što su mogućnosti hardvera vašeg računara, uređaji povezani sa računarom i programi instalirani na računaru. Informacije o izdavaču programa povremeno mogu da sadrže informacije kao što su ime ili e-adresa izdavača.

Šaljemo informacije koje se tiču vaše trenutne instalirane verzije operativnog sistema Windows preduzeću Arvato Digital Services, LLC („Arvato“), kako bi se preporučilo izdanje operativnog sistema Windows 8.1 za kupovinu u pomoćniku za nadogradnju ili za preuzimanje u instalaciji. Arvato je nezavisno preduzeće koje hostuje katalog elektronskih proizvoda i iskustva kupovine za pomoćnika za nadogradnju i Windows 8.1 instalaciju. Da biste dobili preporuku za kupovinu nekog izdanja operativnog sistema Windows 8.1, neke informacije će biti poslate preduzeću Arvato i one obuhvataju:

  • Arhitektura

  • Jezik

  • Verzija

  • Status licence

  • Šifra proizvoda

  • Kôd zemlje iz geografske lokacije

Ako se odlučite na kupovinu, sve informacije o naplati će prikupiti i obraditi Arvato, zvanični prodavac u ovom programu.

Korišćenje informacija

Informacije koje prikupljamo od vas koristi korporacija Microsoft i njene kontrolisane podružnice i filijale radi omogućavanja funkcija koje koristite i pružanja usluga ili izvršavanja transakcija koje ste zatražili ili ovlastili. Tačnije, koristimo prikupljene informacije kako bismo utvrdili koji su odgovarajući upravljački programi za računar i kompatibilnost računara, programa i uređaja sa operativnim sistemom Windows 8.1. Arvato koristi informacije za utvrđivanje izdanja operativnog sistema Windows 8.1 koje treba preporučiti za kupovinu u pomoćniku za nadogradnju ili za preuzimanje u instalaciji. Ove informacije se objedinjuju i radi statističke analize. Mogu se koristiti i za analizu i poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Ako kupite Windows 8.1 u pomoćniku za nadogradnju, sve informacije o naplati prikupiće i obradiće Arvato, zvanični prodavac u ovom programu. Vaše kontakt informacije za naplatu (poput adrese za naplatu, broja telefona i e-pošte) mogu biti predate korporaciji Microsoft radi obezbeđivanja korisničke podrške; to ne važi za ceo broj kreditne kartice.

Da bi vam se pružio dosledniji i personalizovan utisak pri interakciji sa korporacijom Microsoft, informacije koje je prikupila neka Microsoft usluga mogu se kombinovati sa informacijama preuzetim putem drugih Microsoft usluga. Informacije koje smo prikupili možemo da dopunimo informacijama koje smo dobili od drugih kompanija. Na primer, usluge drugih kompanija možemo da koristimo da bismo na osnovu vaše IP adrese odredili opštu geografsku oblast sa ciljem da određene usluge prilagodimo vašoj geografskoj oblasti.

Osim na načine opisane u ovoj izjavi, lične informacije koje obezbedite neće se prenositi nezavisnim proizvođačima bez vašeg odobrenja. Povremeno unajmljujemo druga preduzeća za pružanje ograničenog broja usluga u naše ime, kao što su odgovori na pitanja korisnika o nekom proizvodu ili usluzi ili statistička analiza izveštaja. Tim preduzećima ćemo obezbediti samo one lične informacije koje su im potrebne za pružanje usluge, a njima je zabranjeno da te informacije koriste u druge svrhe.

Microsoft može pristupiti informacijama o vama ili ih otkriti, uključujući sadržaj vaše komunikacije, sa ciljem: (a) usaglašavanja sa zakonom ili odziva na zakonske zahteve ili legalne procese, (b) zaštite prava ili vlasništva korporacije Microsoft ili naših klijenata, uključujući sprovođenje naših sporazuma ili smernica koje upravljaju vašom upotrebom usluga ili (c) u uverenju da su takav pristup ili otkrivanje neophodni za zaštitu lične bezbednosti zaposlenih u korporaciji Microsoft, klijenata ili javnosti. Lične informacije možemo da otkrijemo i kao deo korporativnih transakcija, kao što je spajanje kompanija ili prodaja resursa.

Informacije koje pomoćnik za nadogradnju ili instalacioni program prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft mogu se uskladištiti i obraditi u SAD ili u nekoj drugoj zemlji u kojoj Microsoft ili njene filijale, podružnice ili dobavljači usluga imaju objekte. Microsoft se pridržava zakonskog okvira „safe harbor“ koji je donelo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem podataka iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske.

Prikupljanje i korišćenje informacija o računaru

Kad koristite softver sa funkcijama omogućenim za internet, informacije o vašem računaru („standardne informacije o računaru“) šalju se na veb lokacije koje posećujete i usluge na mreži koje koristite. Microsoft koristi standardne informacije o računaru da bi vam obezbedio usluge sa omogućenim pristupom internetu, da bi poboljšao svoje proizvode i usluge i za statističke analize. Standardne informacije o računaru obično obuhvataju informacije kao što su vaša IP adresa, verzija operativnog sistema, verzija pregledača i regionalne i jezičke postavke. U nekim slučajevima, standardne informacije o računaru mogu da obuhvataju i ID hardvera, koji ukazuje na proizvođača uređaja, naziv uređaja i verziju. Ako određena funkcija ili usluga šalje informacije korporaciji Microsoft, biće poslate i standardne informacije o računaru.

Izbor i kontrola

Kad pokrenete pomoćnika za nadogradnju na Windows 8.1 ili instalaciju Windows 8.1 na vebu, informacije opisane gore biće poslate korporaciji Microsoft i preduzeću Arvato. Uz to, ako se odlučite na kupovinu operativnog sistema Windows 8.1, vaše informacije o naplati će prikupiti i obraditi Arvato.

Bezbednost informacija

Microsoft je posvećen zaštiti bezbednosti vaših informacija. Koristimo različite bezbednosne tehnologije i procedure za zaštitu vaših informacija od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Na primer, informacije koje nam obezbedite skladištimo na računarskim sistemima sa ograničenim pristupom koji se nalaze u kontrolisanim objektima.

Promene ove izjave o privatnosti

Povremeno ćemo ažurirati ovu izjavu o privatnosti da bismo odrazili promene svojih proizvoda, usluga i povratnih informacija klijenata. Kada objavimo promene, ispravićemo datum poslednjeg ažuriranja na vrhu izjave. Ako postoje materijalne promene u ovoj izjavi ili načinu na koji će Microsoft koristiti vaše lične informacije, obavestićemo vas slanjem obaveštenja o takvim promenama pre primene same promene ili direktnim slanjem obaveštenja. Preporučujemo vam da povremeno pogledate ovu izjavu kako biste bili informisani o načinu na koji Microsoft štiti vaše informacije.

Više informacija

Microsoft očekuje vaše komentare u vezi sa ovom izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja u vezi sa ovom izjavom ili smatrate da nismo delovali u skladu sa njom, kontaktirajte nas pomoću našeg obrasca na vebu.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA