Pronalaženje pomoći u vezi sa greškama pri aktivaciji

Evo nekih najčešćih grešaka pri aktivaciji u operativnom sistemu Windows, kao i nekoliko stvari koje možete da probate da biste rešili probleme koji do njih dovode. Za dodatnu pomoć u vezi sa procesom aktivacije pogledajte članak aktivacija proizvoda.

Greška pri aktivaciji Značenje greške i kako je ispraviti
Greška pri aktivaciji

Nije moguće pronaći detaljan opis greške. (Kôd greške: 0xC004C4AA)


Nije moguće aktivirati Windows 8.1 Pro sa programom Media Center ili Windows 8 Pro sa programom Media Center

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete da vidite ako odaberete opciju dodavanja funkcija u Windows 8.1 ili Windows 8 da biste nadogradili trenutno izdanje operativnog sistema Windows na Windows 8.1 Pro sa programom Media Center ili Windows 8 Pro sa programom Media Center. Različita izdanja operativnog sistema Windows možete da aktivirate samo na računarima koji su imali unapred instaliran Windows ili ako je Windows kupljen na veb lokaciji Windows ili u prodavnici. Da biste otklonili problem, morate instalirati Windows pomoću šifre proizvoda koju ste dobili u e-poruci sa potvrdom o kupovini ili sa DVD-om. Ako mislite da ste ovu poruku dobili greškom, obratite se Microsoft predstavniku korisničke podrške.

Greška pri aktivaciji

Nije moguće pronaći detaljan opis greške. (Kôd greške: 0xC004C400)


Nije moguće aktivirati Windows 8.1 Pro sa programom Media Center ili Windows 8 Pro sa programom Media Center

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete videti nakon dodavanja Windows Media Center paketa i pokušaja unošenja nove šifre proizvoda. Da biste rešili problem, možete da aktivirate Windows telefonom.


 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite SLUI 04, a zatim dodirnite ili izaberite stavku SLUI 04.

 3. Sledite uputstva na ekranu.

Greška pri aktivaciji

Tokom provere originalnosti su otkrivene neovlašćeno izmenjene Windows binarne datoteke. (Kôd greške: 0xC004C4AE)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete videti ako ste koristili aplikaciju nezavisnog proizvođača za dodavanje jezika prikaza koji Windows trenutno ne podržava. Da biste rešili problem, možete da vratite računar u prethodno stanje u nekom prethodnom trenutku da biste poništili promene napravljene u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u članku Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje.

Greška pri aktivaciji

Usluga licenciranja softvera je utvrdila da se navedena šifra proizvoda može koristiti samo za nadogradnju, a ne za čiste instalacije. (Kôd greške: 0xC004F061)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete da vidite ako koristite šifru proizvoda za nadogradnju na Windows 8.1 ili Windows 8, ali na računaru niste imali instaliranu prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Da biste nadogradili, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ili Windows XP mora da bude već instaliran na računaru. Više informacija potražite u članku Zašto ne mogu da aktiviram Windows?

Greška pri aktivaciji

Tokom aktivacije primerka operativnog sistema Windows došlo je do problema na mreži. (Kôd greške: 0xC004FC03)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku ćete možda videti ako postavke zaštitnog zida sprečavaju Windows da dovrši proces aktivacije na mreži. Da biste rešili problem, možete da aktivirate Windows telefonom.


 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite SLUI 04, a zatim dodirnite ili izaberite stavku SLUI 04.

 3. Sledite uputstva na ekranu.

Greška pri aktivaciji

Server za aktivaciju je prijavio da je šifra proizvoda premašila ograničenje za otključavanje. (Kôd greške 0xC004C008)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete da vidite ako je šifra proizvoda već korišćena na drugom računaru ili ako je korišćena na više računara nego što to uslovi licenciranja za Microsoft softver dozvoljavaju. Da biste rešili problem, treba da kupite šifru proizvoda za svaki računar da biste na njima aktivirali Windows.

Greška pri aktivaciji

Ova šifra proizvoda ne funkcioniše. (Kôd greške: 0xC004C003)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ako ste nedavno koristili opciju „Dodavanje funkcija u Windows 8“ da biste nabavili izdanje operativnog sistema Windows sa više funkcija, možda ćete videti ovu grešku ako ste odmah izvršili ažuriranje na Windows 8.1 u Windows prodavnici. Da biste rešili ovaj problem, potrebno je da se obratite Microsoft predstavniku podrške za korisnike.


Ovu grešku ćete možda videti i ako koristite nevažeću šifru proizvoda. Moraćete da kupite novu šifru proizvoda. Ako ste kupili računar sa instaliranim operativnim sistemom Windows, zatražite originalnu šifru od proizvođača računara.

Greška pri aktivaciji

Server za aktivaciju prijavljuje da šifra za višestruku aktivaciju premašuje ograničenje. (Kôd greške: 0xC004C020)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ova greška se javlja kad se količinska licenca (licenca koju je preduzeće kupilo kod korporacije Microsoft radi instaliranja operativnog sistema Windows na više računara) koristi na većem broju računara nego što dozvoljavaju uslovi licenciranja Microsoft softvera. Da biste rešili problem, trebalo bi da koristite drugu šifru proizvoda za aktiviranje računara. Obratite se administratoru sistema da biste dobili više informacija.

Greška pri aktivaciji

DNS ime ne postoji. (Kôd greške: 0x8007232B)


Neispravna sintaksa imena datoteke, imena direktorijuma ili oznake volumena. (Kôd greške: 0x8007007B)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku ćete možda videti ako pokušavate da aktivirate poslovni računar, a niste povezani sa mrežom na radnom mestu. Ako ste povezani sa poslovnom mrežom, a i dalje vidite ovu grešku, možda bi trebalo da promenite postavke mreže. Obratite se administratoru sistema da biste dobili više informacija.


Ako nemate administratora sistema, možda ćete morati da ponovo unesete šifru proizvoda. Pratite ove korake:


 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U operativnom sistemu Windows 8.1, u polje za pretragu unesite šifru proizvoda, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Promena Windows šifre proizvoda. U okviru Windows dodirnite ili izaberite stavku Promeni šifru proizvoda, a zatim unesite šifru proizvoda od 25 znakova.

  • U operativnom sistemu Windows 8, u polje za pretragu unesite SLUI 03, a zatim dodirnite ili izaberite stavku SLUI 03. Unesite 25-cifrenu šifru proizvoda, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Aktiviraj.

  Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Greška pri aktivaciji

Došlo je do bezbednosne greške. (Kôd greške: 0x80072F8F)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete da vidite ako su datum i vreme računara netačni ili ako Windows nailazi na probleme pri povezivanju sa uslugom za aktivaciju na mreži i ne može da potvrdi šifru proizvoda.


Pratite ove korake da biste potvrdili datum ili vreme računara:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin datum i vreme, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • U operativnom sistemu Windows 8.1 dodirnite ili izaberite stavku Postavke za datum i vreme.

  • U operativnom sistemu Windows 8 dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Datum i vreme.

Pratite ove korake da biste proverili internet vezu:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin alatka za rešavanje problema sa mrežom, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • U operativnom sistemu Windows 8.1, dodirnite ili izaberite stavku Identifikovanje i otklanjanje problema sa mrežom.

  • U operativnom sistemu Windows 8 dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Identifikovanje i otklanjanje problema sa mrežom.

Greška pri aktivaciji

Usluga licenciranja softvera je prijavila da provera licence nije uspela. (Kôd greške: 0xC004FE003)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ovu grešku možete da vidite nakon instaliranja softvera nezavisnog proizvođača koji je promenio sistemske datoteke. Windows aktivaciji su neophodne određene sistemske datoteke da bi dovršila aktivaciju. Možete da probate da vratite sistemske datoteke računara u raniju tačku u vremenu. To će ukloniti softver koji ste instalirali nakon te tačke u vremenu bez uticaja na lične datoteke. Više informacija potražite u članku Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje.

Greška pri aktivaciji

Nedefinisana greška. (Kôd greške: 0x80004005)

Značenje greške i kako je ispraviti

Ako vidite ovu grešku, probajte da ponovo izvršite aktivaciju. Ako to ne uspe, možda ćete morati da vratite računar u prethodno stanje, da ga osvežite ili da uspostavite početne vrednosti računara. Više informacija potražite u članku Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?