Dodavanje uređaja ili računara na mrežu

Koraci za dodavanje uređaja ili računara na mrežu mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema Windows i tipa mrežnog hardvera koji imate. Sledeći koraci primenjuju se na računare koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1. Da biste dodali računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili starijom verzijom operativnog sistema Windows, potražite odeljak „Dodavanje uređaja ili računara na mrežu“ u okviru „Pomoć i podrška“ na tom računaru.

Napomena

Prikaži sve

Dodavanje bežičnog računara pritiskanjem tastera na ruteru

Pomoću novih rutera koji podržavaju Windows Connect Now (WCN), koji se takođe naziva i „Wi‑Fi zaštićeno podešavanje (WPS),“ možete da dodate računar na mrežu tako što ćete pratiti sledeće korake:

 1. Uključite računar.

 2. Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

 3. Umesto da unosite bezbednosni ključ ili frazu za prolaz, pritisnite taster „Wi‑Fi zaštićeno podešavanje (WPS)“ na ruteru. Ruter će automatski podesiti računar tako da se poveže sa mrežom i da primeni bezbednosne postavke mreže.

Napomena

 • Proverite pakovanje rutera da biste saznali da li podržava Windows Connect Now (WCN), koji se takođe naziva i „Wi‑Fi zaštićeno podešavanje (WPS)“.

Dodavanje bežičnog računara kucanjem bezbednosnog ključa ili fraze za prolaz

 1. Prijavite se na računar.

 2. Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

 3. Unesite bezbednosni ključ za mrežu, frazu za prolaz ili korisničko ime ako vam budu zatraženi, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

Da biste se uverili da ste dodali računar, sledite ove korake:

 1. Prijavite se na bilo koji računar na mreži.

 2. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mreža u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Mreža ili kliknuti na nju.

 3. Uverite se da vidite ikone računara koji ste dodali i ikone drugih računara i uređaja koji su deo mreže.

Napomena

Dodavanje žičnog računara

 • Priključite računar na čvorište, komutator ili ruter, a zatim ga uključite. (Ako vaš dom ima Ethernet ožičenje i imate konektor u sobi u kojoj je računar, možete da priključite računar na Ethernet konektor.)

Da biste se uverili da ste dodali računar, sledite ove korake:

 1. Prijavite se na bilo koji računar na mreži.

 2. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mreža u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Mreža ili kliknuti na nju.

 3. Uverite se da vidite ikone računara koji ste dodali i ikone drugih računara i uređaja koji su deo mreže.

Napomena

Dodavanje bežičnog uređaja

Da biste na mrežu dodali bežični uređaj, na primer bežični štampač ili server za štampanje, sledite ove korake:

 1. Uključite uređaj.

 2. Sledite uputstva koja ste dobili uz uređaj da biste ga dodali na mrežu.

Da biste se uverili da ste dodali uređaj, sledite ove korake:

 1. Prijavite se na bilo koji računar na mreži.

 2. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mreža u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Mreža ili kliknuti na nju.

 3. Uverite se da vidite ikone za uređaj. Ako je uređaj štampač, možda ćete morati da uključite deljenje štampača da bi ostali računari na mreži mogli da ga koriste. Više informacija potražite u članku Deljenje štampača.

Napomena

Dodavanje žičnog uređaja

 • Uključite uređaj i priključite ga na neku od sledećih stvari:

  • Čvorište, komutator ili ruter

  • Računar koji je priključen na čvorište, komutator ili ruter

  Taj uređaj bi sada trebalo da bude povezan sa mrežom.

Da biste se uverili da ste dodali uređaj, sledite ove korake:

 1. Prijavite se na bilo koji računar na mreži.

 2. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mreža u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Mreža ili kliknuti na nju.

 3. Uverite se da vidite ikone za uređaj. Ako je uređaj štampač, možda ćete morati da uključite deljenje štampača da bi ostali računari na mreži mogli da ga koriste. Više informacija potražite u članku Deljenje štampača.

Napomena

Potrebna vam je dodatna pomoć?