Dodavanje jezika ili tastature

Dodavanjem jezika možete da promenite jezik koji koristite za čitanje i pisanje u operativnom sistemu Windows, aplikacijama i na vebu.

Prikaži sve

Dodavanje jezika

Prvo dodajte jezik na listu jezika da biste promenili Windows jezik prikaza ili dodali tastaturu za kucanje.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik, a zatim dodirnite dugme Dodaj jezik ili kliknite na njega.

 3. Potražite željeni jezik, a zatim ga dodirnite ili izaberite da biste ga dodali na listu jezika.

Preuzimanje i instalacija jezičkih paketa

Treba da preuzmete jezički paket ako želite da postavite jezik kao jezik Windows prikaza (to je jezik koji najčešće vidite u operativnom sistemu Windows i aplikacijama).

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite jezik ispod koga piše Dostupan jezički paket, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. Dodirnite dugme Preuzmi ili kliknite na njega. Proces preuzimanja može da potraje, što zavisi od vašeg računara i veličine jezičkog paketa.

  Ako želite da to bude jezik prikaza, pogledajte sledeći odeljak „Promena jezika prikaza u operativnom sistemu Windows“.

Promena jezika prikaza u operativnom sistemu Windows

Da biste promenili Windows jezik prikaza (to je jezik koji najčešće vidite u operativnom sistemu Windows i aplikacijama), prvo dodajte jezik, preuzmite i instalirajte jezički paket, a zatim pratite ove korake.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite jezik koji želite da podesite kao jezik prikaza.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Postavi kao primaran da biste premestili jezik na vrh liste. Ako jezik može da postane Windows jezik prikaza, videćete poruku Biće jezik prikaza nakon sledećeg prijavljivanja koja se pojavljuje ispod jezika.

 5. Odjavite se, a zatim se ponovo prijavite da biste završili.

Prebacivanje između tastatura ili metoda unosa

Kada dodate jezik na listu jezika, dodaje se i tastatura ili metod unosa kako biste mogli da kucate na tom jeziku. Možete da kucate pomoću bilo koje tastature koju ste dodali tako što ćete se prebacivati između metoda unosa. Prebacivanje između tastatura ili metoda unosa:

 • Na standardnoj tastaturi pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + razmaknicu.
 • Na ekranu osetljivom na dodir dodirnite ikonu tastature osetljive na dodir Ikona tastature na ekranu osetljivom na dodir na traci sa zadacimana traci zadataka na radnoj površini ili kliknite na nju, dodirnite ili izaberite skraćenicu za jezik, a zatim tastaturu na koju želite da se prebacite.
  Dugme sa skraćenicom za jezik na tastaturi osetljivoj na dodir
  Dugme sa skraćenicom za jezik na tastaturi osetljivoj na dodir
 • Na traci zadataka na radnoj površini, na sistemskoj traci poslova na krajnjoj desnoj strani trake zadataka, dodirnite skraćenicu za jezik ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite tastaturu na koju želite da se prebacite.
  Dugme sa skraćenicom za jezik na traci zadataka na radnoj površini
  Dugme sa skraćenicom za jezik na traci zadataka na radnoj površini

Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi za jezik

Ako želite da koristite drugačiju tastaturu od one koja ide uz jezik, jeziku možete da dodate raspored tastera na tastaturi.

Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi za jezik

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite jezik kom želite da dodate tastaturu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj tastaturu, potražite raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite na listi metoda unosa, a zatim ga dodirnite ili kliknite na njega.

Postavljanje tastature za podrazumevanu tastaturu

Pratite ove korake da biste postavili tastaturu za podrazumevanu tastaturu, kako ne biste morali da se prebacujete između metoda unosa da biste unosili tekst pomoću nje:

 1. Otvorite opciju „Jezik“ na kontrolnoj tabli tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Dodaj jezik u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Dodaj jezik ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke.

 3. U okviru Zameni za podrazumevani metod unosa odaberite raspored tastera na tastaturi koji želite da podrazumevano bude na tastaturi, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

Potrebna vam je dodatna pomoć?