Dodavanje i uklanjanje uređaja i štampača i upravljanje njima

Računaru možete da dodate žične i bežične uređaje, kao što su štampači i zvučnici. Takođe možete da uklonite te uređaje i rešite probleme sa njima ako ne rade ispravno.

Ako Windows ne može da pronađe bežični uređaj koji želite da dodate, pročitajte članak Zašto Windows ne pronalazi moj Bluetooth ili drugi bežični uređaj? Ako imate problema prilikom povezivanja uređaja, pročitajte članak Šta ako žični uređaj nije ispravno instaliran?

Prikaži sve

Dodavanje žičnih i mrežnih uređaja

U većini slučajeva, možete da priključite žični uređaj ili da odaberete mrežni uređaj i Windows ga postavlja automatski. Ili možete da dodate uređaj ručno. Kada dodate uređaj, Windows pretražuje Windows prodavnicu da vidi postoji li aplikacija za taj uređaj od proizvođača. Ukoliko postoji, Windows je automatski instalira.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Uređaji.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dodavanje uređaja. Zatim sa spiska uređaja koje Windows otkriva izaberite željeni uređaj.

Dodavanje uređaja na kojima je omogućen Bluetooth

Pre nego što dodate (kaže se i uparite) uređaj na kojem je omogućen Bluetooth, proverite da li je uključen i može li se otkriti. Pošto postoje različiti metodi kojima se omogućava da uređaj može da se otkrije, uverite se da ste proverili informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite veb lokaciju proizvođača.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Bluetooth.

 3. Proverite da li je Bluetooth uključen i pričekajte dok Windows traži uređaje na kojima je omogućen Bluetooth i prikaže one koje pronađe.

 4. Dodirnite ili kliknite na željeni uređaj, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje uređaja.

Uklanjanje uređaja

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji.

 3. Ako uklanjate žični ili mrežni uređaj, dodirnite ili izaberite stavku Uređaji. Ako uklanjate uređaj na kojem je omogućen Bluetooth, dodirnite ili izaberite stavku Bluetooth.

 4. Dodirnite uređaj koji želite da uklonite ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku ukloni uređaj ili stavku Ukloni.

Upravljanje uređajima

U okviru fascikle „Uređaji i štampači“ na kontrolnoj tabli možete da upravljate uređajima, menjate postavke i rešavate probleme. Na primer, možete podesiti podrazumevani štampač, promeniti postavke za bežični miš ili saznati zašto pored uređaja stoji žuta ikona upozorenja Žuta ikona upozorenja koja prikazuje da verovatno postoji problem sa uređajem.
 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Uređaji i štampači i dodirnite ili izaberite stavku Uređaji i štampači.

 3. Pritisnite i držite pritisnut uređaj ili kliknite na njega desnim tasterom miša, a zatim dodirnite ili kliknite na zadatak koji želite da uradite.

  Ako pored uređaja stoji žuta ikona upozorenja Žuta ikona upozorenja koja prikazuje da verovatno postoji problem sa uređajem , dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema.

Potrebna vam je dodatna pomoć?