Dodavanje aplikacija, veb lokacija i drugih stavki na početni ekran

Omiljenim stavkama možete jednostavno pristupiti tako što ćete omiljene aplikacije, veb lokacije i ostalo zakačiti na početnom ekranu. Više informacija o početnom ekranu potražite u članku Preraspoređivanje pločica na početnom ekranu.

Evo kako na najbrži način možete da otvorite početni ekran:

 • Ako koristite dodir, brzo prevucite desnu ivicu ekrana, a zatim dodirnite stavku Start.

 • Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao. Kada se pojavi sličica početnog ekrana, kliknite mišem dok je pokazivač u uglu ekrana.

 • Na tastaturi pritisnite taster sa logotipom Windows Taster sa Windows logotipom.
Pogledajte video zapis o dodavanju aplikacija, veb lokacija i fascikli na početni ekran. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi ili kliknite na njega Dugme „Pomoćni natpisi“.)
Da biste zakačili na početni ekran
Uradite sledeće

Aplikacije iz Windows prodavnice

One se automatski kače na početni ekran prilikom instaliranja.

Napomena

 • Da biste otkačili aplikaciju sa početnog ekrana, pratite ove korake:

  1. Na početnom ekranu brzo prevucite nadole do aplikacije koju želite da otkačite ili kliknite na nju desnim tasterom miša da biste je izabrali.

  2. Dodirnite dugme Otkači sa početnog ekrana ili kliknite na njega. Aplikacija će i dalje ostati instalirana na računaru, ali se njena pločica više neće pojavljivati na početnom ekranu.

Sve ostale aplikacije

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite ime aplikacije ili se pomerajte dok je ne nađete.

 3. Prevucite brzo nadole ili kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste je izabrali.

 4. Dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega.

Napomena

 • Da biste otkačili aplikaciju sa početnog ekrana, pratite ove korake:

  1. Na početnom ekranu brzo prevucite nadole do aplikacije koju želite da otkačite ili kliknite na nju desnim tasterom miša da biste je izabrali.

  2. Dodirnite dugme Otkači sa početnog ekrana ili kliknite na njega. Aplikacija će i dalje ostati instalirana na računaru, ali se njena pločica više neće pojavljivati na početnom ekranu.

Stvari koje često koristite kao što su kontakti

 1. Otvorite aplikaciju koju želite da koristite, na primer aplikaciju „Osobe“.

 2. Izaberite stavku koju želite da zakačite na početni ekran.

 3. Dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega.

 4. Unesite ime ili kratak opis, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Pločica se dodaje na krajnju stranu početnog ekrana.

Napomena

 • Neke aplikacije mogu imati različite korake ili možda ne podržavaju kačenje na početni ekran. Više informacija potražite u pomoći za aplikaciju.

Veb lokacije koje često posećujete

 1. Otvorite pregledač, na primer Microsoft Internet Explorer.

 2. U programu Internet Explorer idite do veb lokacije koju želite da zakačite i brzo prevucite sa vrha ili sa desne strane ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili traku adresa.

 3. Na traci adresa dodirnite dugme Zakači lokaciju Zakači lokaciju ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači na početni ekran.
 4. Unesite ime ili kratak opis, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Pločica se dodaje na krajnju stranu početnog ekrana.

Napomena

 • Neki pregledači možda imaju različite korake ili ne podržavaju kačenje stavki na početni ekran. Više informacija potražite u pomoći za pregledač.

Fascikle koje često koristite kao što su „Dokumenti“ ili „Slike“

 • Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Aplikacije ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 • Potražite fasciklu koju želite da zakačite, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega.

Da biste saznali više o preraspoređivanju pločica, pogledajte članak Preraspoređivanje pločica na početnom ekranu.