Preuzimanje aplikacija za računar

Obuka za Windows: stranica 7 od 11

Univerzum aplikacija u Windows prodavnici

Aplikacije vam olakšavaju korišćenje računara tako što vam pružaju nove načine da obavite posao i da se zabavite. Windows 8.1 i Windows RT 8.1 već sadrže neke ugrađene aplikacije koje vam olakšavaju društveno umrežavanje i ostanak u kontaktu, deljenje i prikaz dokumenata, organizovanje fotografija, slušanje muzike i gledanje filmova, ali postoji još mnogo aplikacija koje možete da pronađete u Windows prodavnici.

Napomena: neophodno je da imate Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 da biste mogli da vidite i instalirate aplikacije koje se nalaze u Windows prodavnici. Ako nemate Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, možete da pogledate neke popularne aplikacije koje su dostupne u Prodavnici.

Instaliranje aplikacija

Da biste u Windows prodavnici pronašli aplikacije koje ćete instalirati, na početnom ekranu ili na traci zadataka na radnoj površini dodirnite ili mišem izaberite pločicu ili dugme Prodavnica. Neophodno je da imate vezu sa internetom da biste mogli da otvorite Prodavnicu, kao i da se prijavite koristeći svoj Microsoft nalog.

Kada otvorite Windows prodavnicu, videćete da postoji nekoliko načina da pronađete aplikacije:

Pregledanje istaknutih aplikacija i lista. Ako niste sigurni kakvu aplikaciju želite, odeljak „Istaknute aplikacije“ u Prodavnici je dobro mesto odakle možete da počnete. Započnite pomeranje nadesno da biste videli liste popularnih aplikacija, novih izdanja, najboljih besplatnih ili aplikacija koje se plaćaju. (Da biste videli sve aplikacije sa neke liste, dodirnite ime te liste ili kliknite na njega.) Videćete i preporuke za aplikacije u odeljku Sadržaj po vašoj meri koje su personalizovane na osnovu aplikacija koje imate i onih koje ste ocenili.

Istraživanje kategorija. Ako tražite određeni tip aplikacije (na primer, zabavnu aplikaciju ili igru), možete da istražite sadržaj u različitim kategorijama u Prodavnici. Dodirnite dugme Kategorije ili kliknite na njega, a zatim izaberite željenu kategoriju.

Pretraga aplikacija. Ako znate ime željene aplikacije ili tražite aplikacije određenog izdavača, unesite ime u okvir za pretragu koji se nalazi u gornjem desnom uglu Prodavnice. Među rezultatima ćete videti aplikacije koje odgovaraju pretrazi.

Kada pronađete željenu aplikaciju, izaberite opciju Kupi ili Isprobaj (besplatna probna verzija) ako se radi o aplikaciji koja se prodaje, ili opciju Instaliraj ako je besplatna.

Savet

Koristite meni koji se nalazi pri vrhu Windows prodavnice da biste videli liste aplikacija, kategorije, informacije o nalogu ili prešli nazad na Početak tj. na glavnu stranicu u Prodavnici.

Kačenje aplikacija

Kada instalirate neku aplikaciju iz Prodavnice, videćete da se ona pojavljuje u prikazu „Aplikacije“ zajedno sa svim ostalim aplikacijama na računaru. Aplikaciju možete da zakačite na početni ekran ili na traku zadataka na radnoj površini da biste je kasnije lakše pronalazili i koristili.

1. korak

Na početnom ekranu prevucite prstom od sredine ekrana nagore da biste videli prikaz „Aplikacije“. (Ako koristite miš, kliknite na strelicu Dugme sa strelicom blizu donjeg desnog ugla ekrana.)
Prikaz „Aplikacije“

2. korak

Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša da biste izabrali aplikaciju koju želite da zakačite.

Izbor aplikacija

3. korak

Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na početni ekran ili Zakači na traku zadataka. Aplikacije koje ste zakačili će se pojaviti u poslednjem delu početnog ekrana ili na kraju trake zadataka na radnoj površini.

Zatim možete da promenite raspored zakačenih aplikacija. Na početnom ekranu možete da promenite raspored zakačenih aplikacija, promenite veličinu pločica i grupišete srodne aplikacije. Da biste saznali kako, pogledajte članak Početni ekran.

Kačenje aplikacija na početni ekran

Korišćenje aplikacija

Da biste počeli da koristite aplikaciju, dodirnite je ili kliknite na nju na početnom ekranu ili na traci zadataka na radnoj površini (ako ste je zakačili), ili u prikazu „Aplikacije“. Šta sve možete da radite u aplikaciji zavisi od same instalirane aplikacije, a ovde su navedeni neki osnovni saveti.

Komande aplikacije u aplikaciji

Prikazivanje komadi aplikacije

Komande aplikacije vam omogućavaju da preduzimate različite radnje unutar aplikacije. Na primer, u aplikaciji za vremensku prognozu, jedna komanda aplikacije može da služi za promenu temperaturnih vrednosti iz Farenhajtove u Celzijusovu skalu. Da biste videli raspoložive komande u aplikaciji, brzo prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole ili od donje ivice ekrana nagore, a zatim dodirnite željenu komandu. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom unutar aplikacija, a zatim izaberite željenu komandu.)

Dugmad u aplikaciji

Korišćenje dugmadi u aplikaciji

U mnogim aplikacijama možete da koristite dugmad da biste obavili pretragu, delili sadržaje, poslali datoteke u štampač ili na druge uređaje i promenili postavke. Da biste koristile dugmad u aplikaciji, brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnite željeno dugme. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na željeno dugme.) Više informacija potražite u članku Pretraga, deljenje, štampanje i još toga.

Korišćenje tri aplikacije odjednom

Korišćenje aplikacija odjednom

Kada koristite više aplikacija odjednom, možete brzo da prelazite sa jedne aplikacije na drugu i da otvorite najviše četiri aplikacije na ekranu u isto vreme (u zavisnosti od rezolucije ekrana). Više informacija o tome kako da koristite više aplikacija u operativnom sistemu Windows možete da pronađete u temi pomoći Navigacija na računaru.

Zatvaranje aplikacije

Zatvaranje aplikacije

Aplikacije koje postoje u Windows prodavnici su napravljene tako da ne usporavaju računar dok ih ne koristite. Kada prestanete da koristite aplikaciju, Windows će je ostaviti da radi u pozadini, a nakon izvesnog vremena će je zatvoriti. Međutim, ukoliko želite da zatvorite aplikaciju dodirom, prevucite je sa vrha ka samom dnu ekrana. Ako koristite miš, postavite pokazivač miša pri vrhu aplikacije, a zatim na naslovnoj traci kliknite na dugme Zatvori.

Savet

Ako koristite miš, a ne vidite dugme Zatvori kada postavite pokazivač miša na vrh aplikacije, možda nemate najnoviju ispravku za Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Instalirajte ispravku za Windows 8.1 (KB 2919355).

Sinhronizacija aplikacija na više računara

Kada instalirate aplikacije iz Windows prodavnice i prijavite se na drugi računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 koristeći svoj Microsoft nalog, vaše aplikacije će automatski biti sinhronizovane sa računarom koji koristite, tako da ćete lakše moći da nastavite tamo gde ste stali. Automatsko sinhronizovanje aplikacija i podataka u njima je podrazumevano uključeno, ali vi u svakom trenutku možete da promenite te postavke.

Promena postavki za sinhronizaciju aplikacija

  1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnite dugme Postavke. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donjem desnom uglu ekrana, pomerite ga nagore, a zatim kliknite na dugme Postavke.)

  2. Dodirnite dugme Promena postavki računara ili kliknite na njega.

  3. Izaberite stavku OneDrive, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke sinhronizacije.

  4. U odeljku Postavke aplikacije odaberite da li želite da sinhronizujete stavke Aplikacije i Podaci aplikacije.

Automatske ispravke aplikacija

Redovno ažuriranje aplikacija je jedan od načina da obezbedite pravilan rad aplikacija. Ispravke za aplikacije su besplatne, a mogu da sadrže i ažurirane ili nove funkcije za aplikaciju. Prema podrazumevanim vrednostima, Windows prodavnica automatski ažurira aplikacije koje su instalirane na računaru, tako da ne morate da brinete i proveravate da li ima dostupnih ispravki. Više informacija o tome kako da proverite da li su automatske ispravke uključene potražite u temi pomoći Uključivanje automatskih ispravki.

Instaliranje aplikacija na druge računare

Sve aplikacije koje ste instalirali iz Windows prodavnice navedene su u Prodavnici, u odeljku Moje aplikacije. Tu možete da vidite koje su aplikacije instalirane na kom računaru, a pored toga, odatle direktno možete da instalirate aplikacije, tako da nećete morati da ih tražite u Prodavnici i instalirate pojedinačno.

1. korak

Na početnom ekranu, dodirnite pločicu „Prodavnica“ ili kliknite na nju da biste otvorili Windows prodavnicu.

Pločica „Prodavnica“ na početnom ekranu

2. korak

Dodirnite ili mišem izaberite stavke Nalog i Moj nalog.

Vaše aplikacije

3. korak

Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na aplikacije koje želite da instalirate, a zatim dodirnite dugme Instaliraj ili kliknite na njega.

Napomena: aplikacije za Windows 8 možete da instalirate na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1. Aplikacije za Windows 8.1 ne možete da instalirate na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.

Odaberite aplikacije koje treba instalirati

Potrebna vam je dodatna pomoć?