Video zapisi

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Uvoz i uređivanje video zapisa

Premestite video zapise sa kamere ili telefona radi lakšeg uređivanja i deljenja. Windows 8.1 nudi osnovne opcije za uređivanje video zapisa. Aplikaciju Filmski trenuci koristite za interesantne i brze promene na video zapisima.

Ako vas zanima napredno uređivanje ili rad sa dužim video zapisima, pretražite Windows prodavnicu na računaru kako biste potražili druge aplikacije za uređivanje video zapisa ili preuzeli program Movie Maker (nije dostupan za Windows RT 8.1).

Uvoz video zapisa

 1. Povežite fotoaparat, telefon ili spoljnu disk jedinicu sa računarom.

 2. Otvorite aplikaciju „Fotografije“ sa početnog ekrana.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Uvezi.

 5. Dodirnite ili izaberite uređaj sa kojeg želite da uvezete.

 6. Brzo prevucite nadole na svakoj fotografiji ili video zapisu koji želite da uvezete ili kliknite na njih, ili dodirnite i izaberite stavku Izaberi sve.

 7. Dodirnite ili izaberite stavku Uvezi.

Fotografije i video zapisi sačuvani su u fascikli "Slike", u potfascikli koja ima datum za ime (2013-09-10, na primer).

Napomena

Skraćivanje video zapisa

 1. Koristeći aplikaciju „Fotografije“, „Kamera“ ili OneDrive otvorite video koji želite da skratite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Skrati, a zatim premestite regulatore na levom i desnom kraju vremenske ose na nove tačke početka i završetka.

  Vremenska osa sa regulatorima za skraćivanje

Brisanje video zapisa

 1. Koristeći aplikaciju „Fotografije“, „Kamera“ ili OneDrive izaberite video koji želite da izbrišete. U aplikacijama „Fotografije“ i OneDrive možete da izaberete više video zapisa ili sve datoteke iz fascikle.

 2. Ako ne vidite komande za aplikaciju, prevucite brzo nagore sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša.

 3. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Sledeće: skladištenje video zapisa u usluzi OneDrive