Zaštita računara

Windows 8, Windows RT

BitLocker šifrovanje disk jedinice na kontrolnoj tabli

Zaključavanje podataka pomoću BitLocker šifrovanja disk jedinice

Možete da zaštitite podatke tako što ćete ih šifrovati ili zaključati pomoću BitLocker šifrovanja disk jedinice Samo osobe sa pravim ključem za šifrovanje (kao što je lozinka ili PIN) će moći da dešifruju i pročitaju te podatke. BitLocker može da šifruje celu disk jedinicu na računaru, kao i da spreči hakere da vam ukradu lozinke. U slučaju krađe ili gubitka samog računara BitLocker može da spreči druge da pristupe vašim podacima čak i ako fizički ugrade vašu zaključanu disk jedinicu u drugi računar.

Napomena

Spremite se za BitLocker

Ako planirate da koristite BitLocker, razmotrite sledeće:

 • Kakvu vrstu disk jedinice želite da zaključate. BitLocker možete da uključite za sistemsku disk jedinicu (disk jedinica na kojoj je Windows instaliran), za fiksnu disk jedinicu (kao što je interni hard disk) ili za prenosivu disk jedinicu (kao što je USB fleš disk).

 • Kako želite da otključavate disk jedinicu. U zavisnosti od vrste disk jedinice koju ste odabrali da zaključate, može vam biti zatraženo da:

  • kreirate lozinku ili PIN koje ćete morati da unosite da biste otključali disk jedinicu;

  • povežete bezbednosnu karticu sa disk jedinicom, nakon čega će samo osobe sa tom karticom i PIN kôdom moći da je otključavaju;

  • sačuvate kopiju ključa za šifrovanje na USB fleš disku, nakon čega će biti potrebno da se unese taj fleš disk za otključavanje disk jedinice.

  Za više informacija o različitim opcijama otključavanja pogledajte odeljak Otključavanje disk jedinice zaštićene BitLocker šifrovanjem.

 • Kako želite da sačuvate ključ za oporavak. Ako zaboravite lozinku za BitLocker ili ako se nešto desi vašem računaru zbog čega ne možete da pristupite šifrovanoj disk jedinici, možete da upotrebite ključ za oporavak (niska sastavljena od 48 nasumično izabranih brojeva) da biste povratili pristup disk jedinici. Ključ za oporavak možete da sačuvate na različitim mestima za svaku vrstu disk jedinice, ali obavezno napravite kopiju koju ćete čuvati na bezbednom mestu (čak i ako ga odštampate).

  Upozorenje

  • Od ključne je važnosti da sačuvate ključ za oporavak na bezbednom mestu, dalje od računara. Ako ga izgubite, možete trajno izgubiti pristup svojim datotekama.

Uključite BitLocker

BitLocker možda deluje zastrašujuće, ali nije tako komplikovan kao što izgleda. Kada odlučite koju vrstu disk jedinice želite da zaključate, čarobnjak za BitLocker šifrovanje disk jedinice će vas provesti kroz ostatak procesa i pomoći vam da izaberete prave opcije.

Prikaži sve

Zaključavanje sistemske disk jedinice

Evo kako da zaključate disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows:

 1. Upotrebite dugme za pretragu i potražite i otvorite BitLocker Drive Encryption (BitLocker šifrovanje disk jedinice).

 2. U odeljku Operating system drive(Sistemska disk jedinica) razvijte deo sa informacijama o disku, a zatim dodirnite ili kliknite na opciju Turn on BitLocker (Uključi BitLocker). Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Sačekajte da čarobnjak za BitLocker šifrovanje disk jedinice pripremi računar. Pratite uputstva dok se ne pojavi ekran Choose how to unlock your drive at startup (Odaberite kako želite da otključavate disk jedinicu nakon pokretanja).

 3. Odaberite kako želite da otključavate disk jedinicu, zatim pratite uputstva dok se ne pojavi ekran How do you want to back up your recovery key? (Kako želite da napravite rezervnu kopiju ključa za oporavak?).

 4. Odaberite kako želite da napravite rezervnu kopiju ključa za oporavak, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

  Preporučujemo da odštampate ključ za oporavak i da ga stavite na bezbedno mesto.

 5. Odaberite prostor na disk jedinici koji želite da šifrujete, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

 6. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Da biste odmah počeli sa šifrovanjem podataka, dodirnite ili kliknite na dugme Start encrypting (Započni šifrovanje).

  • Da biste bili sigurni da vaš računar može da čita ključ za šifrovanje i ključ za oporavak, potvrdite izbor u polju za potvrdu Run BitLocker system check (Pokreni proveru sistema), a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Continue (Nastavi).

   Proverom sistema dodatno ćete obezbediti neometano funkcionisanje BitLocker šifrovanja za svoje podatke, ali ona može da potraje, a takođe ćete morati da ponovo pokrenete sistem na računaru. Ako odlučite da pokrenete proveru sistema, obavezno sačuvajte nesačuvani rad pre ponovnog pokretanja. Kada se sistem na računaru ponovo pokrene, biće vam zatraženo da otključate sistemsku disk jedinicu metodom koju ste pre toga odabrali.

Zaključavanje fiksne disk jedinice

Evo kako da zaključate disk jedinicu koja se nalazi u računaru:

 1. Upotrebite dugme za pretragu i potražite i otvorite BitLocker Drive Encryption (BitLocker šifrovanje disk jedinice).

 2. U odeljku Fixed data drives(Fiksne disk jedinice) razvijte deo sa informacijama o disku za disk koji želite da zaključate, a zatim dodirnite ili kliknite na opciju Turn on BitLocker (Uključi BitLocker). Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Odaberite kako želite da otključavate disk jedinicu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

  Možda ćete imati više metoda otključavanja na raspolaganju.

 4. Odaberite kako želite da napravite rezervnu kopiju ključa za oporavak, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

  Preporučujemo da odštampate ključ za oporavak i da ga stavite na bezbedno mesto.

 5. Odaberite prostor na disk jedinici koji želite da šifrujete, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

 6. Dodirnite ili kliknite na dugme Start encrypting (Započni šifrovanje).

Zaključavanje prenosive disk jedinice

Evo kako da zaključate disk jedinicu koja se priključuje na USB port na računaru:

 1. Ubacite jedinicu koju želite da zaključate u USB port na računaru.

 2. Upotrebite dugme za pretragu i potražite i otvorite BitLocker Drive Encryption (BitLocker šifrovanje disk jedinice).

 3. U odeljku Removable data drives - BitLocker To Go (Prenosive disk jedinice - BitLocker To Go), razvijte deo sa informacijama o disku za disk koji želite da zaključate, a zatim dodirnite stavku Turn on BitLocker (Uključi BitLocker) ili kliknite na nju.

 4. Odaberite kako želite da otključavate disk jedinicu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

  Možda ćete imati više metoda otključavanja na raspolaganju.

 5. Odaberite kako želite da napravite rezervnu kopiju ključa za oporavak, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

  Preporučujemo da odštampate ključ za oporavak i da ga stavite na bezbedno mesto.

 6. Odaberite prostor na disk jedinici koji želite da šifrujete, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Next (Dalje).

 7. Dodirnite ili kliknite na dugme Start encrypting (Započni šifrovanje).

Pogledajte više

Nabavite podršku za bezbednost, privatnost i naloge.

Zaštite svoje datoteke za slučaj oštećenja diska.

Koristite mogućnosti informatičkog oblaka da biste zaštitili datoteke.