Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere

Ako vaš računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, aplikaciju „Kamera“ možete da koristite da biste snimali fotografije i video zapise.

Prikaži sve

Otvaranje aplikacije „Kamera“

Postoji nekoliko različitih načina da se otvori aplikacija „Kamera“. Ako ste na početnom ekranu, možete da koristite pločicu. Ako koristite druge aplikacije ili ste na radnoj površini, možete da pretražite aplikaciju i otvorite je iz rezultata pretrage. Aplikaciju „Kamera“ možete da otvorite i direktno sa zaključanog ekrana kada želite da snimite brzu fotografiju bez prethodnog prijavljivanja.

Ako ste na početnom ekranu

Dodirnite ili izaberite pločicu Kamera.

Pločica „Kamera“ na početnom ekranu
Pločica „Kamera“ na početnom ekranu

Ako koristite drugu aplikaciju ili radnu površinu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Kamera, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kamera iz rezultata.

Ako je računar zaključan

Ako ste se prijavili na računar, a zatim ga zaključali, aplikaciju „Kamera“ možete da otvorite tako što ćete brzo da prevučete nadole na zaključanom ekranu ili da kliknete i prevučete nadole.

Ako se kamera ne otvori, moraćete da uključite korišćenje kamere sa zaključanog ekrana. Idite na Postavke računara, dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim stavku Brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu da biste koristili kameru postavite na Uključeno.

Snimanje fotografije ili video zapisa

Snimanje fotografije

 1. U aplikaciji „Kamera“ dodirnite ili kliknite na dugme Fotografija Dugme „Fotografija“.
 2. Ako želite da vidite fotografiju, prevucite ekran nadesno ili kliknite na strelicu nalevo.

Snimanje video zapisa

 1. U aplikaciji „Kamera“ dodirnite ili kliknite na dugme VideoDugme „Video“ da biste započeli snimanje. Dodirnite ga ponovo ili kliknite na njega da biste zaustavili snimanje.
 2. Ako želite da vidite video, prevucite ekran nadesno ili kliknite na strelicu nalevo.

Ako želite da prilagodite postavke kamere, pogledajte odeljak Promena postavki, na primer blica ili tajmera. Sve fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije „Kamera“ čuvaju se u snimcima kamere. Za informacije o tome kako da dođete do snimaka kamere, idite na odeljak Pogledajte fotografije i video zapise koje ste snimili pomoću aplikacije „Kamera“.

Osnovni podaci o panoramama

Panoramska fotografija predstavlja grupu slika koje su kombinovane u jednu fotografiju. Panorame su sjajne za slikanje pejzaža i gradske linije horizonta, kao i kreiranje slike prostora od 360 stepeni. Ako vaš računar ima ugrađenu kameru sa zadnje strane i određene senzore i upravljačke programe, pomoću aplikacije „Kamera“ možete da snimate panoramske fotografije. Ako vaš računar može da snima panorame, videćete dugme „Panorama“ Dugme „Panorama“ u pronalazaču prikaza. Da biste pogledali panoramu snimljenu pomoću aplikacije „Kamera“, otvorite je u aplikaciji „Kamera“, „Fotografije“ ili OneDrive. Takođe možete da je postavite na lokaciju OneDrive.com da biste je otvarali i delili.

Snimanje panorame

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Odredite šta želite da vam bude početna tačka za sliku i naciljajte je pomoću kamere.

 3. Dodirnite dugme Panorama ili kliknite na njega Dugme „Panorama“. To će uhvatiti prvu sliku.
 4. Lagano nagnite kameru u bilo kom smeru kako biste postavili sledeću sliku.

 5. Pazite na ivice u pronalazaču prikaza dok naginjete kameru. Kada se ivice popune, kamera automatski snima sledeću sliku.

 6. Ponavljajte prethodna dva koraka dok ne dovršite panoramu.

 7. Dodirnite ili izaberite oznaku potvrde.

Aplikacija „Kamera“ sastavlja slike i čuva panoramu u snimcima kamere.

Saveti za poboljšavanje panorame

Za najbolje rezultate tokom snimanja panorame:

 • Držite kameru na istom mestu dok je naginjete i okrećete, kao da stoji na tronošcu. Koristite male, stabilne pokrete.

 • Pazite na ivice oko pronalazača prikaza. U trenutku kada se ivice popune, stanite. Ovo pomaže da slika bude jasna i u fokusu.

 • Eksperimentišite sa naginjanjem kamere u mnogo smerova, uključujući nagore i nadole.

 • Da biste dobili svih 360 stepeni u jednoj panorami, hodajte u krug dok držite kameru na istom mestu.

Da biste otvorili ili delili panoramu

Da biste videli panoramu snimljenu pomoću aplikacije „Kamera“, moraćete da je otvorite pomoću aplikacije „Kamera“, „Fotografije“ ili OneDrive odnosno da je objavite na lokaciji OneDrive.com. Da biste delili panoramu, postavite je na OneDrive i pošaljite ljudima vezu ka datoteci.

Napravite najbolji snimak pomoću serije fotografija

Na nekim tabletima aplikacija „Kamera“ automatski snima nekoliko fotografija zaredom (to se naziva „serija fotografija“) svaki put kada snimite fotografiju. Ta serija uključuje slike koje su snimljene neposredno pre i posle snimanja fotografije. Ako vaš računar može da snima serije fotografija, kada snimite fotografiju, u donjem levom uglu ćete videti pregled koji prikazuje podrazumevanu sliku. Tada možete da pregledate slike i sačuvate omiljenu. Ako odaberete da ih ne pregledate, podrazumevana slika se automatski čuva u snimcima kamere.

Pregled na ekranu kamere
Pregled se prikazuje u donjem levom uglu

Da biste pregledali slike i sačuvali onu koju želite:

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Snimite fotografiju.

 3. Dodirnite ili izaberite sliku za pregled u donjem levom uglu.

 4. Okrećite birač da biste pregledali slike.

 5. Dok gledate onu koju želite, dodirnite dugme na biraču Sačuvaj ili kliknite na njega. Druge slike se ne čuvaju.

Promena postavki, na primer blica ili tajmera

Možete da izvršite neka prilagođavanja pre snimanja fotografije ili video zapisa, na primer uključivanje blica ili tajmera. Ostale opcije koje ćete morati da promenite u okviru „Postavke“, na primer prikazivanje koordinatnih linija i uključivanje informacija o lokaciji u fotografije i panorame.

Napomena

 • Ova stranica navodi sve moguće opcije. U aplikaciji „Kamera“ ćete videti samo opcije koje su dostupne na vašem računaru. Na primer, videćete samo dugme za postavke blica ako uređaj ima blic.

Prilikom snimanja fotografije

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite šta želite da promenite. Opcije mogu da obuhvataju:

  • Prebacivanje na drugu kameru.

  • Podešavanje samookidača. Možete da odaberete odlaganje od 3 sekunde ili 10 sekundi i odbrojavanje će se pojaviti na ekranu.

  • Promena ekspozicije (podesite koliko je slika svetla ili tamna).

  • Uključivanje, isključivanje ili podešavanje blica na automatsko.

  • Koristite opciju Prilagođavanje tačke da biste promenili koja oblast je naglašena.

Iz stavke „Postavke“

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. Prilagodite postavke za svaku opciju. One mogu da obuhvataju sledeće:

Prebacivanje na drugu kameru

Ako računar ima više kamera (na primer, sa prednje i zadnje strane), možete da menjate kamere pre snimanja fotografije ili video zapisa.

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite dugme Promeni kameru ili kliknite na njega.

Napomena

Rezanje radi uvećanja

Aplikacija „Kamera“ ne sadrži digitalno zumiranje. Međutim, možete da postignete isti efekat kao uvećanje ako snimite fotografiju, a zatim je izrežete.

 1. Brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu nalevo da biste videli nedavne fotografije i video zapise. Nastavite brzo da prevlačite ili da klikćete na strelicu nalevo dok ne pronađete fotografiju koju želite da izrežete.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Izreži.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Odnos širina/visina i izaberite neku od unapred određenih opcija ili prevucite ivice gde želite.

 5. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

 6. Sačuvajte izrezanu fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa izmenama.

Promena onoga što se dešava prilikom dodira računara

Dodirom bilo kojeg mesta na ekranu podrazumevano se naglašava neka oblast fotografije. To se zove prilagođavanje tačke. Možete da isprobate različite oblasti dok snimak ne bude naglašen onako kako želite, a zatim dodirnite dugme Fotografija Dugme „Fotografija“ da biste snimili fotografiju. Možete da promenite ovu postavku tako da dodirivanje ekrana istovremeno naglašava oblast i snima fotografiju ili samo snima fotografiju bez dodavanja naglašavanja.
 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. U okviru Prilagođavanje tačke izaberite neku od opcija:

  • Dodirni za prilagođavanje tačke (podrazumevano)

  • Dodirni za prilagođavanje tačke i snimi fotografiju

  • Dodirni za snimanje fotografije

Napomena

Automatsko čuvanje fotografija i video zapisa na mreži

Možete da podesite da se fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije „Kamera“ automatski otpremaju na OneDrive. Možete da odaberete i kvalitet koji će se koristiti prilikom otpremanja fotografija.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Idite na OneDrive, a zatim na stavku Snimci kamere.

 3. Izaberite postavke koje će se koristiti za otpremanje fotografija i video zapisa.

Uključivanje informacija o tome gde je fotografija snimljena

Ako tablet ili kamera podržavaju uključivanje informacija o lokaciji i ako možete da se povežete sa internetom odnosno mobilnom mrežom prilikom snimanja fotografije, aplikacija „Kamera“ može da uključi informacije o lokaciji uz fotografije.

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. Postavite stavku Informacije o lokaciji na Uključeno.

Pogledajte fotografije i video zapise koje ste snimili pomoću aplikacije „Kamera“

Sve slike, video zapisi i panorame koje snimite pomoću aplikacije „Kamera“ čuvaju se u snimcima kamere. Postoje različiti načini da pregledate snimke kamere.

 • Aplikacija „Kamera“: brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu na levoj strani ekrana. Možete i brzo da prevučete nagore sa donje ivice ili da kliknete desnim tasterom miša da biste videli komande aplikacije, a zatim da dodirnete ili izaberete stavku Snimci kamere.

 • Aplikacija „Fotografije“: idite na stavku Biblioteka slika, a zatim u fasciklu Snimci kamere.

 • Istraživač datoteka: idite u fasciklu Slike, a zatim u fasciklu Snimci kamere.

 • OneDrive aplikacija: Idite u fasciklu Snimci kamere. Snimci kamere pojavljuju se u usluzi OneDrive samo ako automatski otpremate fotografije ili video zapise tamo. Više informacija potražite u članku Automatsko čuvanje mojih fotografija i video zapisa na mreži.

 • Sa zaključanog ekrana: dodirnite ili izaberite stavku Snimci kamere da biste videli fotografije i video zapise koje ste upravo snimili. Da biste videli sve fotografije i video zapise u snimcima kamere, dodirnite ili kliknite na dugme Otključaj, prijavite se na računar i koristite bilo koju od aplikacija navedenih ovde.

Uređivanje ili brisanje fotografija i video zapisa

Evo kako da uredite i izbrišete fotografije i video zapise u aplikaciji „Kamera“, aplikaciji „Fotografije“ i aplikaciji OneDrive.

Uređivanje fotografije

 1. Brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu nalevo da biste videli nedavne fotografije i video zapise. Nastavite brzo da prevlačite ili da klikćete na strelicu nalevo dok ne pronađete fotografiju koju želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Dodirnite ili izaberite kategoriju na levoj strani, na primer Automatski popravi ili Svetlo. Opcije za uređivanje kategorije pojavljuju se na desnoj strani fotografije.

 5. Dodirnite ili izaberite neku opciju na desnoj strani. Više informacija o svakoj opciji potražite u članku Uređivanje fotografija i video zapisa.

 6. Nastavite da birate kategorije i opcije dok ne završite sa uređivanjem.

 7. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 8. Sačuvajte uređenu fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa izmenama.

Skraćivanje video zapisa

 1. Brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu na levoj strani ekrana da biste pregledali nedavno snimljene fotografije i video zapise. Nastavite brzo da prevlačite ili da klikćete na strelice dok ne pronađete željeni video.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Skrati, a zatim premestite regulatore na levom i desnom kraju vremenske ose na nove tačke početka i završetka.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj kopiju.

Brisanje fotografije ili video zapisa

 1. Brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu na levoj strani ekrana da biste pregledali nedavno snimljene fotografije i video zapise. Nastavite brzo da prevlačite ili da klikćete na strelice dok ne pronađete željenu fotografiju ili video.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Napomena

 • Kada koristite aplikaciju „Fotografije“, aplikaciju OneDrive ili istraživač datoteka, možete da izaberete više fotografija i video zapisa pre dodirivanja dugmeta „Izbriši“ ili klika na njega.

Isključivanje kamere

Možete da odaberete da isključite kameru za određene aplikacije dok drugim aplikacijama dozvoljavate da je koriste, odnosno možete u potpunosti da isključite kameru.

Da biste isključili kameru za određenu aplikaciju

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Privatnost, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Veb kamera.

 3. Postavite stavku Dozvoli aplikacijama da koriste moju veb kameru na Isključeno ili je isključite za određene aplikacije.

Napomena

 • Da biste sprečili da aplikacija „Kamera“ koristi kameru, moraćete u potpunosti da isključite kameru.

 • Ako imate problema sa aplikacijom „Kamera“ nakon izmene postavki privatnosti, prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se ne okrene, a zatim pokušajte ponovo.

Da biste u potpunosti isključili kameru

Kameru možete da isključite kako nijedna aplikacija, uključujući aplikaciju „Kamera“, ne bi mogla da je koristi.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima iz rezultata pretrage.

 3. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kameru i izaberite stavku Onemogući.

Da biste isključili kameru kako ne bi mogla da se koristi kada je računar zaključan

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zaključani ekran.

 3. Stavku Brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu da biste koristili kameru postavite na Isključeno.

Ako imate problema sa veb kamerom

Uz toliko dostupnih brendova veb kamera i kamera, postoji mnogo razloga zašto nešto ne funkcioniše. Svaki brend je drugačiji, zato je dobro na veb lokaciji proizvođača pogledati korisnička uputstva i pomoć pri rešavanju problema.

Za kamere koje uključujete u računar, problem se često može otkloniti isključivanjem i ponovnim povezivanjem kamere.

Drugo uobičajeno rešenje jeste da zatvorite aplikaciju koja ima problema na način koji zaustavlja sve procese aplikacije. Da biste ovo uradili, prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se ne okrene.

Ako i dalje ne funkcioniše, možda postoji problem sa upravljačkim programima kamere. Možete instalirati ispravke upravljačkog programa od proizvođača kamere ili možete koristiti podrazumevane upravljačke programe računara. Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na Windows forumu proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene uređaje.

Instalacija ispravki od proizvođača

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Upravljač uređajima u polje za pretragu, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim na listi sa rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima.

 3. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja nailazi na probleme i dodirnite ili izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Automatski pretraži ažurirani softver upravljačkog programa, a zatim pratite uputstva na ekranu. Ovo može da uključi ponovno pokretanje računara.

Instalacija podrazumevanih upravljačkih programa računara

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Upravljač uređajima u polje za pretragu, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, a zatim na listi sa rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima.

 3. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja nailazi na probleme i dodirnite ili izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Potraži softver upravljačkog programa na računaru.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvoli mi da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru.

 7. Izaberite stavku USB video uređaj, kliknite na dugme Dalje i pratite uputstva na ekranu. Ovo može da uključi ponovno pokretanje računara.

Ako vaša veb kamera ne radi sa programom Skype

Ako koristite Skype i imate problema sa kvalitetom zvuka ili video zapisa, pogledajte članak Kako da rešim probleme sa video pozivanjem u programu Skype za Windows računare? ovi koraci za rešavanje problema su korisni za obe verzije programa Skype u operativnom sistemu Windows.

Traženje odgovora u Microsoft zajednici

Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na stranici zajednice Muzika, fotografije i video ili Hardver i upravljački programi na Windows forumu, proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene probleme. Ovo može biti korisno kada imate probleme sa hardverom ili poruke o greškama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?